Măsurarea şi interpretarea tensiunii arteriale

Măsurarea, notarea și interpretarea tensiunii arteriale sunt deprinderi de bază pe care asistentul medical trebuie să și le însușească, acestea având un rol deosebit de important în diagnosticarea și monitorizarea pacientului. Orice abateri de la valorile normale ale tensiunii arteriale trebuie transmise imediat medicului pentru a evita apariția unor complicații ce ar putea pune în pericol viața pacientului.

Ce este tensiunea arterială?

Tensiunea arterială este presiunea exercitată de către sânge asupra pereţilor arterelor atunci când inima bate (tensiune arterială sistolică) şi atunci când inima se odihneşte (tensiune arterială diastolică). Se măsoară în milimetri coloană de mercur (mmHg) și poate fi determinată manual, prin metode electronice și/sau invaziv.

Scopul măsurării și notării tensiuni arteriale

 • evaluarea funcţiei cardio-vasculare (forţa de contracţie a inimii, rezistenţa determinată de elasticitatea şi calibrul vaselor).

Obiectivele procedurii

 • determinarea presiunii sistolice și diastolice la internare pentru a compara starea curentă cu valorile normale;
 • evaluarea stării pacientului în ce privește volumul de sânge, randamentul inimii și sistemul vascular;
 • aprecierea răspunsului pacientului la tratamentul cu fluide sau/și medicamente.

Pregătirea materialelor

 • stetoscop biauricular;
 • tensiometru cu manşetă adaptată vârstei;
 • comprese cu alcool medicinal;
 • culoare roșie ( pix, cariocă, creion);
 • foaie de temperatură (F.T.), carnet de adnotări personale.

Pregătirea pacientului

 1. psihică:
  • se explică pacientului procedura pentru a obține complianța și consimțământul;
  • se asigură pacientului un repaus psihic de cel puţin 5 minute înainte de măsurare întrucât emoţiile influenţează presiunea sângelui;
 2. fizică:
  • se așază pacientul în poziţie confortabilă de decubit dorsal ori semişezând sau în ortostatism conform indicaţiei medicale.

Condiții de măsurare corectă a tensiunii arteriale

 • măsurarea tensiunii arteriale se va face dimineața pe nemâncate sau la 3 ore după masă și după asigurarea unui repaus fizic și psihic de 5-10 min;
 • utilizarea aceluiași tensiometru care să aibă manșeta adaptată vârstei pacientului;
 • repetarea procedurii de trei (3) ori atunci când determinarea tensiunii arteriale are loc în ambulatoriu;
 • se recomandă pacientului să nu consume cafea și să nu fumeze înainte de efectuarea procedurii.

Pe foaia de temperatură TA se poate nota cifric în rubrica rezervată acestui scop sau grafic prin hașurarea cu creion roșu între valoarea maximă(sistolică) si cea minimă (diastolică) – un pătrățel egal o unitate.

Efectuarea procedurii

Determinarea tensiunii arteriale cu tensiometrul manual

 1. Igiena mâinilor și dezinfectarea materialelor

  se spală și se dezinfectează mâinile;
  ♦ se şterg olivele şi părţile metalice ale stetoscopului dacă este necesar, cu comprese cu dezinfectant;
  curatarea-stetoscopului

 2. Pregătirea pacientului

  ♦ se alege braţul potrivit pentru aplicarea manşetei, permițând pacientului să adopte poziţia culcat sau aşezat cu braţul întins, dezbrăcat şi palma îndreptată în sus;
  ♦ se verifică starea pacientului iar dacă acesta este tulburat emoțional, dacă are dureri, dacă a făcut recent exerciții de mișcare sau dacă măsurarea tensiunii arteriale nu este o urgență, procedura poate fi amânată;
  ♦ se descoperă braţul pacientului fie prin ridicarea mânecii, fie prin dezbrăcare dacă mâneca este prea strâmtă pentru a nu creşte presiunea deasupra locului de aplicare a manşetei;
  pregatirea-pacientului-pentru-masurarea-si-interpretarea-tensiunii-arteriale

 3. Aplicarea manșetei tensiometrului

  ♦ se verifică dacă manşeta conţine aer și se scoate aerul din manşetă, la nevoie, deschizând ventilul de siguranţă şi comprimând manşeta în palme;
  ♦ se închide ventilul de siguranţă înainte de a umfla manşeta care, mai apoi, se aplică circular, în jurul braţului, bine întinsă, la 2,5 -5 cm deasupra plicii cotului şi se fixează.
  aplicarea-mansetei-tensiometrului

 4. Localizarea arterei brahiale

  ♦ se palpează artera brahială sau radială exercitându-se o presiune uşoară cu degetele;
  ♦ se așază membrana stetoscopului deasupra arterei reperate şi se introduc olivele în urechi;
  palparea-arterei-brahiale

 5. Umflarea manșetei tensiometrului

  Se umflă manşeta tensiometrului pompându-se aer cu para de cauciuc în timp ce se observă acul manometrului, până când presiunea se ridică cu 30 cm deasupra punctului în care pulsul a dispărut (nu se mai aud bătăi în urechi);
  umflarea-mansetei-tensiometrului

 6. Decomprimarea manșetei tensiometrului

  ♦ se decomprimă manşeta, deschizându-se uşor ventilul de siguranţă; se înregistrează mental cifra indicată de acul manometrului în oscilaţie în momentul în care, în urechi, se va auzi prima bătaie clară (lup-dup); această cifră reprezintă presiunea (tensiunea) sistolică sau maximă;
  ♦ se înregistrează numărul care corespunde bătăii de final odată cu decomprimarea manşetei; aceasta reprezintă T.A. diastolică sau minimă;
  decomprimarea-mansetei-tensiometrului

 7. Dezinfectarea materialelor și notarea valorilor T.A.

  Se îndepărtează manşeta, se curăță și dezinfectează olivele stetoscopului și se înregistrează valorile măsurate în documentele medicale ( ex: T.A. = 130/70 mmHg sau T.A.= 13/7 cmHg).
  foaie-de-temperatura-adulti

Reprezentarea grafică a tensiunii arteriale

 • se socotește pentru fiecare linie orizontală din foaia de temperatură, 10 mmHg sau 1 cmHg;
 • se reprezintă grafic valorile înregistrate printr-un dreptunghi de culoare roșie , aşezat pe verticala timpului (D sau S); latura de sus a dreptunghiului reprezintă T.S. (tensiunea sistolică) iar latura de jos a dreptunghiului reprezintă T.D. (tensiunea diastolică).

Rezultate aşteptate/ dorite

 • tensiunea arterială a pacientului este în limitele normale corespunzătoare vârstei;
 • pacientul nu acuză cefalee, tulburări de echilibru.

Rezultate nedorite

 • presiunea sistolică sau diastolică este mai mare sau mai mică faţă de rata normală a persoanelor de aceeaşi vârstă;
 • sunetele obţinute nu sunt audibile sau suficient de distincte pentru o apreciere exactă a tensiunii arteriale.

Îngrijirea pacientului

Pacientul poate avea una sau mai multe din problemele de dependenţă:

 • intoleranţă la activitate si alterarea menţinerii sănătăţii;
 • alterarea randamentului inimii;
 • exces de volum lichidian;
 • deficit de cunoştinţe;
 • alterarea nutriţiei.

Educarea pacientului

 • pacienţii adulţi sunt sfătuiți să-şi măsoare T.A. cel puţin o dată pe an;
 • pacienţii sunt informați despre utilitatea automăsurării T.A. la domiciliu, prin echipament digital;
 • pacientul este instruit să se prezinte cu promptitudine la medic dacă valorile T.A. sunt oscilante; dacă are hipertensiune arterială (HTA) să-şi ia medicamentele în mod regulat, să reducă consumul de sare, să-şi verifice greutatea şi să înveţe tehnici de managementul stresului;
 • pacientul sau familia acestuia sunt informați cu privire la valorile tensiunii arteriale în funcţie de vârstă.

Valori orientative ale tensiunii arteriale

VârstaValori normale ale T.A.Limite superioare ale normalului
1 an95/65 mmHgnedeterminate
6 – 9 ani100/65 mmHg119/79 mmHg
10 – 13 ani110/65 mmHg124/84 mmHg
14 – 17 ani110/70 mmHg134.89 mmHg
18 – adult110/70 mmHg139.89 mmHg

Metoda oscilometrică

Măsurarea și interpretarea tensiunii arteriale mai poate fi realizată și prin comprimarea progresivă a arterelor prin manșeta pneumatică ce provoacă vibrații din partea pereților arteriali. Intensitatea acestor vibrații este în funcție de gradul de comprimare și astfel tensiunile maxime și minime pot fi determinate prin observare sau înscrierea acestor vibrații exprimate de acul manometrului metalic sub forma unor oscilații. Aparatele utilizate se numesc oscilometre.

Concluzie

Măsurarea și interpretarea tensiunii arteriale este mai dificilă decât măsurarea și interpretarea temperaturii corpului, pulsului sau respirației, tocmai de aceea asistenții medicali trebuie să învețe încă din școală modul corect de executare al acestei proceduri. În caz contrar, există riscul obținerii unor valori eronate ale tensiunii arteriale, fapt ce ar putea pune în pericol sănătatea și chiar viața pacientului.

Bibliografie

 1. Prof. Edmond Ciumaşu, Prof. Tania Bararu – Ghidul Examenului de Absolvire 2021, Ediția a XI-a, Calificarea profesională: asistent medical generalist, Școala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”, Iași;
 2. Melanie Rushton – How to measure blood pressure manually, ResearchGate, ianuarie 2016;
 3. Phil Jevon – Blood pressure 1: key principles and types of measuring equipment, nursingtimes.net, iunie 2020.

Lasă un comentariu