Măsurarea, notarea şi interpretarea valorilor de temperatură

masurarea-si-interpretarea-valorilor-de-temperatura

Temperatura corpului este rezultanta procesului de termoreglare dintre termogeneză (producere de căldură) și termoliză (pierdere de căldură), proces reglat de centrii termoreglării situați în hipotalamus. Măsurarea, notarea şi interpretarea valorilor de temperatură reprezintă activități uzuale pe care fiecare asistent medical trebuie să știe să le execute cât mai corect într-un timp foarte scurt.

Scop

 • evaluarea funcţiilor de termoreglare şi termogeneză;
 • descoperirea unor modificări patologice ale valorii temperaturii corpului.

Obiectivele procedurii

 1. determinarea nivelului curent al căldurii corpului;
 2. aprecierea evoluției unei boli;
 3. determinarea răspunsului pacientului la măsurile inițiate în caz de creștere sau scădere a temperaturii corpului;
 4. evaluarea refacerii pacientului după boală.

Locuri de măsurare a temperaturii

 1. cavități semiînchise:
  • axilă;
  • plica inghinală;
  • cavitatea bucală.
 2. cavități închise:
  • rect;
  • vagin.

De reținut!

♦ normal, temperatura se măsoară la orele 7 și 18;
♦ la nevoie, pacientul poate fi termometrizat și la 30 -60-120 minute sau se poate monitoriza continuu temperatura.

Tipuri de termometre

 • cu mercur, termometru instataneu (axial);
 • digital, termometru oral tip suzeta;
 • cu infraroșu fără atingere, termometru pentru ureche(timpanic).

Factori care influențează măsuratoarea

 • Fumatul – eroare +/- 0,2 °C dacă pacientul a fumat, în cazul determinării orale;
 • Ingestia de alimente/ lichide reci/ fierbinți – în cazul determinării orale;
 • Clisma – în determinarea rectală;
 • Transpirația/ împachetările reci – în determinările axilare.

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti materialele necesare executării tehnicii în funcție de calea aleasă pentru măsurare, astfel:

 • termometrul maximal sau oricare alt termometru avut la dispoziție;
 • tampoane de vată sau comprese;
 • recipent cu soluţie dezinfectantă- cloramina 1%;
 • lubrifiant dacă se folosește calea rectală;
 • în cazul termometrelor digitale acestea vor fi șterse cu un tampon cu alcool sanitar;
 • tăviță renală;
 • ceas;
 • mănuși de unică folosință;
 • foaie de temperatură;
 • pix/ creion albastru.

Pregătirea pacientului

 1. psihică:
  • se explică procedura;
  • se obține consimțământul pacientului.
 2. fizică – se așază pacientul în poziția cea mai adecvată căii utilizate:
  • decubit dorsal – pentru măsurarea în cavitatea bucală și axilară;
  • decubit lateral – pentru masurarea în cavitatea rectală.

Efectuarea procedurii

Cum se măsoară temperatura

 1. Metoda orală – termometrul cu mercur

  se spală mâinile;
  ♦ se clătește termometrul cu apă rece și se șterge cu o compresă, dacă a fost ținut în soluție dezinfectantă;
  ♦ se scutură termometrul printr-o mișcare puternică din articulația mâinii până la coborârea mercurului sub 36°C;
  ♦ se plasează bulbul cu mercur al termometrului pe partea dreaptă sau stângă a cavității sublinguale;
  Metoda-orală-de-măsurare-a-temperaturii
  ♦ se instruiește pacientul să închidă gura, apropiind buzele în jurul termometrului;
  ♦ termometrul se menține 3 minute sub limbă;
  ♦ se îndepărtează termometrul și se șterge cu tifon după care se citește gradația de pe scala termometrului;
  ♦ se înregistrează temperatura gasită;
  ♦ se spală termometrul cu apă calduță și se introduce în soluție dezinfectantă.

 2. Metoda axilară – termometrul digital

  ♦ se spală mâinile;
  ♦ se șterge bulbul termometrului cu un tampon cu alcool sanitar;
  ♦ se asigură intimitatea pacientului și se descoperă axila;
  ♦ se apasă butonul ON/OFF de lângă ecranul termometrului;
  ♦ se așteaptă până când pe ecran vor aparea literele ‘Lo’ iar gradele ℃ vor începe să clipească; 
  ♦ se plasează termometrul cu bulbul sub axilă, paralel cu toracele;
  ♦ se apropie brațul de trunchi cu antebrațul flectat pe torace;
  Metoda-axilară-de-măsurare-a-temperaturii
  ♦ se menține termometrul sub axilă până când acesta va scoate un bip repetitiv iar gradele °C se opresc din clipit;
  ♦ se îndepărtează termometrul și se citește temperatura;
  ♦ se înregistrează temperatura gasită;
  ♦ se șterge bulbul termometrului cu un tampon cu alcool sanitar;
  ♦ se închide termometrul prin apăsarea butonului ON/OFF.

 3. Metoda rectală

  ♦ se spală mâinile și se îmbracă mănușile nesterile;
  ♦ se asigură intimitatea pacientului;
  ♦ se aşază pacientul în decubit lateral, cu membrele inferioare în semiflexie;
  ♦ se lubrefiază termometrul si se introduce bulbul termometrului în rect, prin mişcări de rotaţie şi înaintare(3,8 cm la adult; 2,5 cm la copil; 1,25 cm la sugar);
  Metoda-rectală-de-măsurare-a-temperaturii
  ♦ termometrul cu mercur va fi menţinut 3-5 minute sau până când se va auzi un bip repetitiv în cazul termometrului digital;
  ♦ se scoate termometrul și se citeşte gradaţia la care a ajuns mercurul termometrului/ valoarea indicată pe ecranul termometrului digital;
  ♦ termometrul cu mercur se spală și apoi se scutură/ la termometrul digital se șterge bulbul cu un tampon cu alcool sanitar;
  ♦ termometrul cu mercur se introduce în recipientul cu soluţie dezinfectantă (sol. Cloramină 1%);
  ♦ se notează valoarea gasită;
  ♦ termometrul digital se închide prin apăsarea butonului ON/OFF.

Interpretarea rezultatelor

 1. temperatura normală (fiziologică): 36-37 °C – pacient afebril;
 2. valori patologice:
  • hipertermie:
   • subfebrilitate: 37-38 °C;
   • febră moderată: 38-39 °C;
   • febră ridicată: 39-40 °C;
   • hiperpirexie > 40 °C.
  • hipotermie < 36 °C.

Reprezentarea grafică a temperaturii

 • se socotesc pentru fiecare linie orizontala din F.T. câte două diviziuni de grad;
 • se notează grafic valoarea înregistrată, printr-un punct de culoare albastră aşezat direct pe linia orizontală din rubrica corespunzătoare pentru dimineaţa (d) sau seara (s) pentru cifrele cu soţ (pare); exemplu: 36,2; 37,4; 38,6; etc;
 • se notează grafic valoarea înregistrată printr-un punct de culoare albastră aşezat în mijlocul pătratului din rubrica corespunzătoare (d sau s) dacă cifrele sunt fără soţ (impare), exemplu: 36,1: 36,5; 37,3; etc;
 • se unesc astfel punctele obținute și se va obține curba febrilă;
 • se unesc primul punct cu rubrica pentru temperatură aflată în partea dreaptă a sistemului de coordonate din foaia de temperatură.

Evaluarea procedurii

 • rezultate așteptate/ dorite – temperatura obținută relevă starea de sănătate a pacientului iar tegumentele sunt intacte, fără iritații sau transpirație;
 • rezultate nedorite – pacientul prezintă disconfort, frisoane, tegument congestionat, iritat, transpirat sau palid, rece;
 • temperatura înregistrată impune măsuri adecvate.

Precauțiuni speciale

 • se evită măsurarea temperaturii în cavitățile bucală și rectală în caz de leziuni;
 • se amână măsurarea temperaturii sub axilă dacă pacientul a făcut recent baie;
 • se așteaptă 15-30 minute înainte de măsurarea în cavitatea bucală dacă pacientul a băut lichide calde sau reci;
 • se evită măsurarea temperaturii rectal la pacientul care a avut atac de cord întrucât termometrul poate să stimuleze nervul vag și să reducă activitatea inimii la un nivel periculos.

Observații

 • pacientului i se aduce la cunoștință faptul că termometrul este un instrument indispensabil pentru aprecierea stării generale, la domiciliu;
 • se explică pacientului/familiei necesitatea spălării termometrului cu apă călduţă şi introducerea acestuia, uscat şi scuturat, în containerul protectiv între utilizări;
 • se oferă pacientului un tabel cu valori termice orientative în funcţie de calea folosită pentru măsurare, asemănător cu cel din exemplul de mai jos:
Calea de măsurareScala CelsiusScala Fahrenheit
Orală37ºC ± 0,3-0,698,6ºF± 0,5-1,0
Rectală37,5ºC ± 0,3-0,699,6ºF ± 0,5-1,0
Axilară36,5ºC ± 0,3-0,697,6ºF± 0,5-1,0
 • temperatura axilară reprezintă temperatura externă a corpului, fiind cu 4-5 zecimi de grad mai joasă decât cea centrală;
 • măsurarea temperaturii în cavitatea bucală este contraindicată la copii, pacienţii agitaţi, sau cei cu afecţiuni ale cavităţii bucale;
 • temperatura măsurată rectal este mai mare decât cea măsurată axilar cu 0,4-0,5°;
 • pentru măsurarea rectală, copiii mici sunt aşezaţi în decubit dorsal, cu picioarele ridicate, sau în decubit ventral;
 • măsurarea temperaturii în vagin urmăreşte aceleaşi etape ca la măsurarea rectală, introducându-se termometrul în vagin; este contraindicată în bolile aparatului genital feminin; valoarea ei este mai mare cu 0,5° decât cea axilară.

Bibliografie

 1. Prof. Edmond Ciumaşu, Prof. Tania Bararu – Ghidul Examenului de Absolvire 2019, Ediția a IX-a, Calificarea profesională: asistent medical generalist, Școala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”, Iași;
 2. HealthLinkBC – How to Take a Temperature: Children and Adults, Services & Resources – HealthLinkBC Files, www.healthlinkbc.ca, March 2018;
 3. MedicalNewsToday – What is a normal body temperature range?, Articles, www.medicalnewstoday.com.

Lasă un comentariu