Balneoclimatologia

Results

#1. Terapia hidrominerală prin ingestie se numește:

#2. Izvoare cu ape minerale alcalino-teroase și teroase se întâlnesc în stațiuni ca:

#3. Apele iodurate sunt contraindicate în:

#4. Datorită elementelor geografice și bogăția factorilor terapeutici, stațiunile balneare sunt indicate în:

#5. Apele meteorice nu sunt indicate pentru alimentarea cu apă de băut deoarece:

#6. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#7. Ape minerale alcaline se găsesc pe teritoriul României la:

#8. Ionul de calciu din apele alcalino-teroase și teroase intervine în următoarele, cu excepția:

#9. Contraindicații pentru tratamentul balnear la copii:

#10. Apele minerale de masă:

#11. Tipul de climat predominant în Romania este:

#12. Efectul aplicaţiilor locale de căldură este următorul:

#13. Temperaturile folosite la băile carbogazoase se situează:

#14. Alegeţi răspunsul corect:

#15. Doza buvabilă de apă arsenicală este de:

#16. Indicația curei balneare în afecțiuni ginecologice:

#17. Care este obiectivul unei cure balneare?

#18. Care este obiectivul principal al curei balneare în scop terapeutic?

#19. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#20. Contraindicația generală pentru cura balneară este:

#21. Ape radioactive:

#22. Efecte hipoglicemiante s-au observat după cure cu ape de:

#23. Calsificarea apelor minerale după origine:

#24. Apele feruginoase se administrează în doze mici:

#25. Termoreceptorii periferici sunt:

#26. Modalitățile de terapie cu nămoluri terapeutice sunt:

#27. În definiţia dată de Societatea Internaţională de Hidrologie Medicală se arată că peloidele sunt:

#28. Cura în scop profilactic se adresează pacienților cu teren genetic sau dobândit care predispune la dezvoltarea anumitor afecțiuni, urmărindu-se:

#29. Contraindicația bioclimei excitant-solicitantă de litoral este:

#30. Apele alcaline au efect:

#31. Apele minerale nu se pot administra în cura internă:

#32. Băile sulfuroase:

#33. În cura externă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#34. Balneaţia cu ape minerale clorurate sodice este indicată în:

#35. Din ce perioadă este atestată balneologia ca știință dovedită?

#36. Efectele terapeutice ale băilor minerale carbogazoase se bazează pe acţiunea:

#37. Balneologia este știința care se ocupă cu:

#38. Următoarea afirmație cu privire la apele sulfatate este greșită:

#39. Stațiunea în care se găsesc ape iodurate este:

#40. În cura internă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni:

#41. Criza balneară se manifestă prin:

#42. Efectul terapeutic al apelor minerale ce conţin sulf, folosite în cură externă, este rezultanta a cel puţin trei factori ce îşi însumează acţiunea farmacodinamică:

#43. Următoarea afirmație este greșită:

#44. Alegeți afirmația falsă cu privire la apele sulfuroase și sulfatate:

#45. Sub formă de inhalații apele alcaline fluidifică și elimină secrețiile mucoase în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#46. Ape sulfuroase contraindicate în maladia ulceroasă sunt la:

#47. Alegeți răspunsul fals. Apele minerale trebuie:

#48. Indicațiile apelor alcaline sunt următoarele, cu excepția:

#49. Alegeți afirmația corectă:

#50. Contraindicația în bioclima excitant-solicitantă de litoral este:

Finish