Balneoclimatologia

Results

#1. Apele feruginoase se administrează în doze mici:

#2. Cura în scop profilactic se adresează pacienților cu teren genetic sau dobândit care predispune la dezvoltarea anumitor afecțiuni, urmărindu-se:

#3. Care este obiectivul principal al curei balneare în scop terapeutic?

#4. Modalitățile de terapie cu nămoluri terapeutice sunt:

#5. Ape radioactive:

#6. Alegeţi răspunsul corect:

#7. Doza buvabilă de apă arsenicală este de:

#8. Contraindicația bioclimei excitant-solicitantă de litoral este:

#9. Alegeți afirmația falsă cu privire la apele sulfuroase și sulfatate:

#10. Apele meteorice nu sunt indicate pentru alimentarea cu apă de băut deoarece:

#11. Temperaturile folosite la băile carbogazoase se situează:

#12. Efecte hipoglicemiante s-au observat după cure cu ape de:

#13. În definiţia dată de Societatea Internaţională de Hidrologie Medicală se arată că peloidele sunt:

#14. Termoreceptorii periferici sunt:

#15. Stațiunea în care se găsesc ape iodurate este:

#16. Din ce perioadă este atestată balneologia ca știință dovedită?

#17. Contraindicația în bioclima excitant-solicitantă de litoral este:

#18. Criza balneară se manifestă prin:

#19. Ape minerale alcaline se găsesc pe teritoriul României la:

#20. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#21. Balneaţia cu ape minerale clorurate sodice este indicată în:

#22. Alegeți afirmația corectă:

#23. În cura internă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni:

#24. Băile sulfuroase:

#25. Apele alcaline au efect:

#26. Datorită elementelor geografice și bogăția factorilor terapeutici, stațiunile balneare sunt indicate în:

#27. Următoarea afirmație cu privire la apele sulfatate este greșită:

#28. Următoarea afirmație este greșită:

#29. Indicațiile apelor alcaline sunt următoarele, cu excepția:

#30. Balneologia este știința care se ocupă cu:

#31. Ape sulfuroase contraindicate în maladia ulceroasă sunt la:

#32. Indicația curei balneare în afecțiuni ginecologice:

#33. Alegeți răspunsul fals. Apele minerale trebuie:

#34. Calsificarea apelor minerale după origine:

#35. Efectul terapeutic al apelor minerale ce conţin sulf, folosite în cură externă, este rezultanta a cel puţin trei factori ce îşi însumează acţiunea farmacodinamică:

#36. Apele minerale nu se pot administra în cura internă:

#37. Contraindicații pentru tratamentul balnear la copii:

#38. Ionul de calciu din apele alcalino-teroase și teroase intervine în următoarele, cu excepția:

#39. Care este obiectivul unei cure balneare?

#40. Tipul de climat predominant în Romania este:

#41. Efectele terapeutice ale băilor minerale carbogazoase se bazează pe acţiunea:

#42. În cura externă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#43. Sub formă de inhalații apele alcaline fluidifică și elimină secrețiile mucoase în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#44. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#45. Terapia hidrominerală prin ingestie se numește:

#46. Efectul aplicaţiilor locale de căldură este următorul:

#47. Izvoare cu ape minerale alcalino-teroase și teroase se întâlnesc în stațiuni ca:

#48. Contraindicația generală pentru cura balneară este:

#49. Apele minerale de masă:

#50. Apele iodurate sunt contraindicate în:

Finish