Balneoclimatologia

Results

#1. Efectul aplicaţiilor locale de căldură este următorul:

#2. Contraindicația generală pentru cura balneară este:

#3. Contraindicația bioclimei excitant-solicitantă de litoral este:

#4. Ape minerale alcaline se găsesc pe teritoriul României la:

#5. Apele minerale nu se pot administra în cura internă:

#6. Băile sulfuroase:

#7. Din ce perioadă este atestată balneologia ca știință dovedită?

#8. Efectele terapeutice ale băilor minerale carbogazoase se bazează pe acţiunea:

#9. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#10. Următoarea afirmație este greșită:

#11. Criza balneară se manifestă prin:

#12. Efectul terapeutic al apelor minerale ce conţin sulf, folosite în cură externă, este rezultanta a cel puţin trei factori ce îşi însumează acţiunea farmacodinamică:

#13. Cura în scop profilactic se adresează pacienților cu teren genetic sau dobândit care predispune la dezvoltarea anumitor afecțiuni, urmărindu-se:

#14. Balneologia este știința care se ocupă cu:

#15. Indicația curei balneare în afecțiuni ginecologice:

#16. Doza buvabilă de apă arsenicală este de:

#17. Terapia hidrominerală prin ingestie se numește:

#18. Sub formă de inhalații apele alcaline fluidifică și elimină secrețiile mucoase în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#19. Temperaturile folosite la băile carbogazoase se situează:

#20. Ape radioactive:

#21. În cura externă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#22. Alegeţi răspunsul corect:

#23. Care este obiectivul unei cure balneare?

#24. Izvoare cu ape minerale alcalino-teroase și teroase se întâlnesc în stațiuni ca:

#25. Apele iodurate sunt contraindicate în:

#26. Apele feruginoase se administrează în doze mici:

#27. Termoreceptorii periferici sunt:

#28. Alegeți afirmația corectă:

#29. Efecte hipoglicemiante s-au observat după cure cu ape de:

#30. Datorită elementelor geografice și bogăția factorilor terapeutici, stațiunile balneare sunt indicate în:

#31. Următoarea afirmație cu privire la apele sulfatate este greșită:

#32. Alegeți afirmația falsă cu privire la apele sulfuroase și sulfatate:

#33. Ape sulfuroase contraindicate în maladia ulceroasă sunt la:

#34. Apele minerale de masă:

#35. Ionul de calciu din apele alcalino-teroase și teroase intervine în următoarele, cu excepția:

#36. Apele meteorice nu sunt indicate pentru alimentarea cu apă de băut deoarece:

#37. Tipul de climat predominant în Romania este:

#38. Stațiunea în care se găsesc ape iodurate este:

#39. Contraindicația în bioclima excitant-solicitantă de litoral este:

#40. Balneaţia cu ape minerale clorurate sodice este indicată în:

#41. În cura internă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni:

#42. Contraindicații pentru tratamentul balnear la copii:

#43. Calsificarea apelor minerale după origine:

#44. Alegeți răspunsul fals. Apele minerale trebuie:

#45. Care este obiectivul principal al curei balneare în scop terapeutic?

#46. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#47. În definiţia dată de Societatea Internaţională de Hidrologie Medicală se arată că peloidele sunt:

#48. Indicațiile apelor alcaline sunt următoarele, cu excepția:

#49. Modalitățile de terapie cu nămoluri terapeutice sunt:

#50. Apele alcaline au efect:

Finish