Balneoclimatologia

Results

#1. Care este obiectivul principal al curei balneare în scop terapeutic?

#2. Temperaturile folosite la băile carbogazoase se situează:

#3. Criza balneară se manifestă prin:

#4. Apele meteorice nu sunt indicate pentru alimentarea cu apă de băut deoarece:

#5. Contraindicații pentru tratamentul balnear la copii:

#6. Termoreceptorii periferici sunt:

#7. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#8. Apele minerale de masă:

#9. Sub formă de inhalații apele alcaline fluidifică și elimină secrețiile mucoase în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#10. Datorită elementelor geografice și bogăția factorilor terapeutici, stațiunile balneare sunt indicate în:

#11. Balneaţia cu ape minerale clorurate sodice este indicată în:

#12. Balneologia este știința care se ocupă cu:

#13. Apele feruginoase se administrează în doze mici:

#14. Calsificarea apelor minerale după origine:

#15. Efecte hipoglicemiante s-au observat după cure cu ape de:

#16. Indicația curei balneare în afecțiuni ginecologice:

#17. Stațiunea în care se găsesc ape iodurate este:

#18. Cura în scop profilactic se adresează pacienților cu teren genetic sau dobândit care predispune la dezvoltarea anumitor afecțiuni, urmărindu-se:

#19. Modalitățile de terapie cu nămoluri terapeutice sunt:

#20. În definiţia dată de Societatea Internaţională de Hidrologie Medicală se arată că peloidele sunt:

#21. Apele alcaline au efect:

#22. Contraindicația generală pentru cura balneară este:

#23. În cura internă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni:

#24. Contraindicația bioclimei excitant-solicitantă de litoral este:

#25. Următoarea afirmație cu privire la apele sulfatate este greșită:

#26. Alegeţi răspunsul corect:

#27. Efectul aplicaţiilor locale de căldură este următorul:

#28. Indicațiile apelor alcaline sunt următoarele, cu excepția:

#29. Ape sulfuroase contraindicate în maladia ulceroasă sunt la:

#30. Băile sulfuroase:

#31. Din ce perioadă este atestată balneologia ca știință dovedită?

#32. Alegeți afirmația corectă:

#33. Ape minerale alcaline se găsesc pe teritoriul României la:

#34. Efectele terapeutice ale băilor minerale carbogazoase se bazează pe acţiunea:

#35. Alegeți afirmația falsă cu privire la apele sulfuroase și sulfatate:

#36. În cura externă apele clorurosodice sunt indicate în următoarele afecțiuni, cu excepția:

#37. Care este obiectivul unei cure balneare?

#38. Terapia hidrominerală prin ingestie se numește:

#39. Apele iodurate sunt contraindicate în:

#40. Alegeți răspunsul fals. Apele minerale trebuie:

#41. Ape radioactive:

#42. Ionul de calciu din apele alcalino-teroase și teroase intervine în următoarele, cu excepția:

#43. În funcție de clasificarea oligochimică apele minerale se împart în:

#44. Doza buvabilă de apă arsenicală este de:

#45. Izvoare cu ape minerale alcalino-teroase și teroase se întâlnesc în stațiuni ca:

#46. Următoarea afirmație este greșită:

#47. Tipul de climat predominant în Romania este:

#48. Contraindicația în bioclima excitant-solicitantă de litoral este:

#49. Efectul terapeutic al apelor minerale ce conţin sulf, folosite în cură externă, este rezultanta a cel puţin trei factori ce îşi însumează acţiunea farmacodinamică:

#50. Apele minerale nu se pot administra în cura internă:

Finish