Noţiuni de fizică (mecanică şi electricitate)

Results

#1. Un tată trage o sanie pornind din repaus cu o forță constantă de 105 N. Masa saniei împreună cu copilul pe ea este de 25 kg. Forța de frecare care acționează asupra saniei este de 15 N. Accelerația saniei va fi:

#2. Un conductor de lungime l = 0,5 m şi secţiune S = 2 mm² are rezistenţa electrică R = 5 Ω . Rezistivitatea materialului din care este confecţionat este:

#3. La fiecare puls un volum de circa 100 cm³ de sânge este pompat la o presiune medie de circa 100 mmHg în aortă. La un puls de 60 de bătăi pe minut lucrul mecanic efectuat şi puterea consumată de inimă sunt:

#4. Rezistenţa electrică:

#5. Conform clasificării conductorilor biologici, sunt conductori de gradul II:

#6. Conductorii biologici de gradul I sunt :

#7. La fiecare puls circa 85 g de sânge sunt accelerate de la 0,1 m/s la 0,3 m/s într-un interval de timp de 0,2s. Acceleraţia sângelui şi forţa exercitată de inimă sunt:

#8. Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de:

#9. Din expresia: F=m×a (în care: F = Forța, m – masa unui corp, a – accelerația) rezultă că:

#10. Un copil ține în mână o minge de cauciuc. Reacțiunea corespunzătoare greutății mingii este exercitată de:

#11. Un consumator care este conectat la reţea un timp t = 10 min consumă energia W = 1200 J . Puterea electrică a acestuia este:

#12. Radiaţiile ultraviolete ale căror lungime de undă se regăsește între spectrul vizibil şi al radiațiilor X (Röntgen) sunt radiații:

#13. Câmpul magnetic și câmpul electric reprezintă cele două componente ale:

#14. Expresia 0,0025 m mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#15. Mișcarea corpurilor rectilinie uniformă se caracterizează prin:

#16. O pârghie de gradul I se caracterizează prin:

#17. Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale este:

#18. Curenţii de înaltă frecvenţă sunt curenţi cu frecvențe de:

#19. Considerăm tendonul lui Ahile ca un simplu arc cu o constantă elastică de 3∙10⁵ N/m. Calculați forța necesară pentru a întinde tendonul cu 2 mm:

#20. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică ( L – lucrul mecanic, Δt – durata mişcării), unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul L/Δt este:

#21. Forţa electromagnetică este forţa cu care:

#22. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12Ω Rezistenţa echivalentă a grupării va fi:

#23. Clasificarea conductorilor biologici:

#24. Ce forță trebuie să dezvolte mușchii membrului superior pentru a menține în mână o masă de 9 Kg? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#25. Cea mai modernă exprimare de testare la efort se face prin:

#26. Rezistența organismului se definește prin:

#27. Expresia 0,033•10⁸ W mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#28. Un circuit simplu este format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R = 19Ω conectat la un generator caracterizat de E = 220 V şi r = 1Ω . Intensitatea curentului electric prin circuit este:

#29. În cazul unui sistem izolat de corpuri în care acţionează doar forţe conservative, se poate afirma că:

#30. Despre elementele constitutive ale unei reţele electrice ohmice, se poate afirma că:

#31. În timpul unei examinări cu ultrasunete, o sondă amplasată pe suprafața corpului transmite un puls sub forma unui sunet foarte scurt în interiorul corpului. Pulsul sonor se reflectă de pe suprafața unui organ și se întoarce la sonda 80 μs mai târziu. Dacă știm că viteza sunetul în corp este de 1500 m/s distanța dintre suprafața organului și suprafața corporală va fi:

#32. Orientarea vectorului viteză:

#33. Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V , iar rezistenţa internă a acestuia r = 3 Ω . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă a grupării, au valorile:

#34. Curentul continuu (c.c.) și curentul alternativ (c.a.) maximum admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în pericol este de:

#35. Principiul forței sau a doua lege a dinamicii susține că:

#36. Cu ce presiune acționează o persoană de 95 kg stând pe un picior, pe o zonă considerată de arie 120 cm²? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#37. Pentru intensitățile curenţilor care se întâlnesc în nodul de reţea reprezentat în figura de mai jos se poate scrie:

#38. Un ion de Cl⁻ și unul de Na⁺ se află pe părțile opuse ale unei membrane celulare. Cu ce forță se atrag ele dacă grosimea membranei este de 6 nm? (Se dau: sarcina elementară e = 1,6∙10⁻¹⁹ C și constanta lui Coulomb k = 9∙10⁹ Nm²/C²):

#39. Capacitatea condensatorului într-un defibrilator este de 50 μF. Îl încărcăm la o tensiune destul de ridicată, la 5000 V înainte de intervenție. Care este sarcina condensatorului?

#40. Dacă prin secţiunea transversală a unui conductor trec electroni de conducția cu sarcina electrică Q = 600 C în intervalul de timp Δt = 10 min , valoarea intensităţii curentului electric este:

#41. Alegeți varianta corectă din următoarele unități de măsură convertite:

#42. În timpul unei furtuni, auziți sunetul tunetului la 5 secunde după ce ați văzut fulgerul. Cât de departe a fost fulgerul, dacă presupunem că viteza luminii este infinit de mare și viteza sunetului este de 330 m/s:

#43. Un pacient cu reumatism primește terapie iontoforetică (administrarea de medicamente ionice prin intermediul curentului electric). Tensiunea este de 40 V, rezistența părții corpului tratată este de 12 500 Ω. Care este curentul electric care curge prin zona tratată?

#44. Orice corp care rămâne în stare de repaus sau mișcare liniară, uniformă, dreaptă, dar fără să intervină nici o forță exterioară care să îi schimbe starea, reprezintă:

#45. Momentul unei forţe care acţionează asupra punctului material este MF= r x F și se exprimă în:

#46. Intensitatea curentului electric:

#47. Curentul electric de frecvenţă zero sau curentul continuu poartă numele de:

Finish