Noţiuni de fizică (mecanică şi electricitate)

Results

#1. Rezistenţa electrică:

#2. Clasificarea conductorilor biologici:

#3. O pârghie de gradul I se caracterizează prin:

#4. Orientarea vectorului viteză:

#5. Rezistența organismului se definește prin:

#6. Un pacient cu reumatism primește terapie iontoforetică (administrarea de medicamente ionice prin intermediul curentului electric). Tensiunea este de 40 V, rezistența părții corpului tratată este de 12 500 Ω. Care este curentul electric care curge prin zona tratată?

#7. Intensitatea curentului electric:

#8. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12Ω Rezistenţa echivalentă a grupării va fi:

#9. Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de:

#10. Expresia 0,0025 m mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#11. Principiul forței sau a doua lege a dinamicii susține că:

#12. Curentul continuu (c.c.) și curentul alternativ (c.a.) maximum admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în pericol este de:

#13. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică ( L – lucrul mecanic, Δt – durata mişcării), unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul L/Δt este:

#14. Despre elementele constitutive ale unei reţele electrice ohmice, se poate afirma că:

#15. Curenţii de înaltă frecvenţă sunt curenţi cu frecvențe de:

#16. Un circuit simplu este format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R = 19Ω conectat la un generator caracterizat de E = 220 V şi r = 1Ω . Intensitatea curentului electric prin circuit este:

#17. Expresia 0,033•10⁸ W mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#18. Momentul unei forţe care acţionează asupra punctului material este MF= r x F și se exprimă în:

#19. Dacă prin secţiunea transversală a unui conductor trec electroni de conducția cu sarcina electrică Q = 600 C în intervalul de timp Δt = 10 min , valoarea intensităţii curentului electric este:

#20. Considerăm tendonul lui Ahile ca un simplu arc cu o constantă elastică de 3∙10⁵ N/m. Calculați forța necesară pentru a întinde tendonul cu 2 mm:

#21. Pentru intensitățile curenţilor care se întâlnesc în nodul de reţea reprezentat în figura de mai jos se poate scrie:

#22. Cea mai modernă exprimare de testare la efort se face prin:

#23. În timpul unei examinări cu ultrasunete, o sondă amplasată pe suprafața corpului transmite un puls sub forma unui sunet foarte scurt în interiorul corpului. Pulsul sonor se reflectă de pe suprafața unui organ și se întoarce la sonda 80 μs mai târziu. Dacă știm că viteza sunetul în corp este de 1500 m/s distanța dintre suprafața organului și suprafața corporală va fi:

#24. Cu ce presiune acționează o persoană de 95 kg stând pe un picior, pe o zonă considerată de arie 120 cm²? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#25. La fiecare puls un volum de circa 100 cm³ de sânge este pompat la o presiune medie de circa 100 mmHg în aortă. La un puls de 60 de bătăi pe minut lucrul mecanic efectuat şi puterea consumată de inimă sunt:

#26. Câmpul magnetic și câmpul electric reprezintă cele două componente ale:

#27. Ce forță trebuie să dezvolte mușchii membrului superior pentru a menține în mână o masă de 9 Kg? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#28. În cazul unui sistem izolat de corpuri în care acţionează doar forţe conservative, se poate afirma că:

#29. Capacitatea condensatorului într-un defibrilator este de 50 μF. Îl încărcăm la o tensiune destul de ridicată, la 5000 V înainte de intervenție. Care este sarcina condensatorului?

#30. Un conductor de lungime l = 0,5 m şi secţiune S = 2 mm² are rezistenţa electrică R = 5 Ω . Rezistivitatea materialului din care este confecţionat este:

#31. Un ion de Cl⁻ și unul de Na⁺ se află pe părțile opuse ale unei membrane celulare. Cu ce forță se atrag ele dacă grosimea membranei este de 6 nm? (Se dau: sarcina elementară e = 1,6∙10⁻¹⁹ C și constanta lui Coulomb k = 9∙10⁹ Nm²/C²):

#32. Orice corp care rămâne în stare de repaus sau mișcare liniară, uniformă, dreaptă, dar fără să intervină nici o forță exterioară care să îi schimbe starea, reprezintă:

#33. Conductorii biologici de gradul I sunt :

#34. În timpul unei furtuni, auziți sunetul tunetului la 5 secunde după ce ați văzut fulgerul. Cât de departe a fost fulgerul, dacă presupunem că viteza luminii este infinit de mare și viteza sunetului este de 330 m/s:

#35. Conform clasificării conductorilor biologici, sunt conductori de gradul II:

#36. Un consumator care este conectat la reţea un timp t = 10 min consumă energia W = 1200 J . Puterea electrică a acestuia este:

#37. Mișcarea corpurilor rectilinie uniformă se caracterizează prin:

#38. Curentul electric de frecvenţă zero sau curentul continuu poartă numele de:

#39. Un copil ține în mână o minge de cauciuc. Reacțiunea corespunzătoare greutății mingii este exercitată de:

#40. Radiaţiile ultraviolete ale căror lungime de undă se regăsește între spectrul vizibil şi al radiațiilor X (Röntgen) sunt radiații:

#41. Un tată trage o sanie pornind din repaus cu o forță constantă de 105 N. Masa saniei împreună cu copilul pe ea este de 25 kg. Forța de frecare care acționează asupra saniei este de 15 N. Accelerația saniei va fi:

#42. Din expresia: F=m×a (în care: F = Forța, m – masa unui corp, a – accelerația) rezultă că:

#43. Alegeți varianta corectă din următoarele unități de măsură convertite:

#44. Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale este:

#45. Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V , iar rezistenţa internă a acestuia r = 3 Ω . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă a grupării, au valorile:

#46. Forţa electromagnetică este forţa cu care:

#47. La fiecare puls circa 85 g de sânge sunt accelerate de la 0,1 m/s la 0,3 m/s într-un interval de timp de 0,2s. Acceleraţia sângelui şi forţa exercitată de inimă sunt:

Finish