Noţiuni de fizică (mecanică şi electricitate)

Results

#1. O pârghie de gradul I se caracterizează prin:

#2. Mișcarea corpurilor rectilinie uniformă se caracterizează prin:

#3. Ce forță trebuie să dezvolte mușchii membrului superior pentru a menține în mână o masă de 9 Kg? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#4. La fiecare puls un volum de circa 100 cm³ de sânge este pompat la o presiune medie de circa 100 mmHg în aortă. La un puls de 60 de bătăi pe minut lucrul mecanic efectuat şi puterea consumată de inimă sunt:

#5. Un circuit simplu este format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R = 19Ω conectat la un generator caracterizat de E = 220 V şi r = 1Ω . Intensitatea curentului electric prin circuit este:

#6. Un tată trage o sanie pornind din repaus cu o forță constantă de 105 N. Masa saniei împreună cu copilul pe ea este de 25 kg. Forța de frecare care acționează asupra saniei este de 15 N. Accelerația saniei va fi:

#7. Un conductor de lungime l = 0,5 m şi secţiune S = 2 mm² are rezistenţa electrică R = 5 Ω . Rezistivitatea materialului din care este confecţionat este:

#8. Orientarea vectorului viteză:

#9. Intensitatea curentului electric:

#10. Un consumator care este conectat la reţea un timp t = 10 min consumă energia W = 1200 J . Puterea electrică a acestuia este:

#11. Rezistența organismului se definește prin:

#12. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12Ω Rezistenţa echivalentă a grupării va fi:

#13. Un ion de Cl⁻ și unul de Na⁺ se află pe părțile opuse ale unei membrane celulare. Cu ce forță se atrag ele dacă grosimea membranei este de 6 nm? (Se dau: sarcina elementară e = 1,6∙10⁻¹⁹ C și constanta lui Coulomb k = 9∙10⁹ Nm²/C²):

#14. Conform clasificării conductorilor biologici, sunt conductori de gradul II:

#15. Expresia 0,0025 m mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#16. Cu ce presiune acționează o persoană de 95 kg stând pe un picior, pe o zonă considerată de arie 120 cm²? (Se dă g = 9,8 m/s²)

#17. Clasificarea conductorilor biologici:

#18. Despre elementele constitutive ale unei reţele electrice ohmice, se poate afirma că:

#19. Pentru intensitățile curenţilor care se întâlnesc în nodul de reţea reprezentat în figura de mai jos se poate scrie:

#20. Considerăm tendonul lui Ahile ca un simplu arc cu o constantă elastică de 3∙10⁵ N/m. Calculați forța necesară pentru a întinde tendonul cu 2 mm:

#21. Momentul unei forţe care acţionează asupra punctului material este MF= r x F și se exprimă în:

#22. Cea mai modernă exprimare de testare la efort se face prin:

#23. Dacă prin secţiunea transversală a unui conductor trec electroni de conducția cu sarcina electrică Q = 600 C în intervalul de timp Δt = 10 min , valoarea intensităţii curentului electric este:

#24. Un copil ține în mână o minge de cauciuc. Reacțiunea corespunzătoare greutății mingii este exercitată de:

#25. Forţa electromagnetică este forţa cu care:

#26. În cazul unui sistem izolat de corpuri în care acţionează doar forţe conservative, se poate afirma că:

#27. Câmpul magnetic și câmpul electric reprezintă cele două componente ale:

#28. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică ( L – lucrul mecanic, Δt – durata mişcării), unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul L/Δt este:

#29. Principiul forței sau a doua lege a dinamicii susține că:

#30. Curenţii de înaltă frecvenţă sunt curenţi cu frecvențe de:

#31. Curentul electric de frecvenţă zero sau curentul continuu poartă numele de:

#32. Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V , iar rezistenţa internă a acestuia r = 3 Ω . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă a grupării, au valorile:

#33. În timpul unei examinări cu ultrasunete, o sondă amplasată pe suprafața corpului transmite un puls sub forma unui sunet foarte scurt în interiorul corpului. Pulsul sonor se reflectă de pe suprafața unui organ și se întoarce la sonda 80 μs mai târziu. Dacă știm că viteza sunetul în corp este de 1500 m/s distanța dintre suprafața organului și suprafața corporală va fi:

#34. Capacitatea condensatorului într-un defibrilator este de 50 μF. Îl încărcăm la o tensiune destul de ridicată, la 5000 V înainte de intervenție. Care este sarcina condensatorului?

#35. Din expresia: F=m×a (în care: F = Forța, m – masa unui corp, a – accelerația) rezultă că:

#36. Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcție de unități de măsură fundamentale este:

#37. La fiecare puls circa 85 g de sânge sunt accelerate de la 0,1 m/s la 0,3 m/s într-un interval de timp de 0,2s. Acceleraţia sângelui şi forţa exercitată de inimă sunt:

#38. Expresia 0,033•10⁸ W mai poate fi scrisă utilizând prefixele multiplilor sau submultiplilor în sistemul internațional astfel:

#39. În timpul unei furtuni, auziți sunetul tunetului la 5 secunde după ce ați văzut fulgerul. Cât de departe a fost fulgerul, dacă presupunem că viteza luminii este infinit de mare și viteza sunetului este de 330 m/s:

#40. Conductorii biologici de gradul I sunt :

#41. Radiaţiile ultraviolete ale căror lungime de undă se regăsește între spectrul vizibil şi al radiațiilor X (Röntgen) sunt radiații:

#42. Rezistenţa electrică:

#43. Un pacient cu reumatism primește terapie iontoforetică (administrarea de medicamente ionice prin intermediul curentului electric). Tensiunea este de 40 V, rezistența părții corpului tratată este de 12 500 Ω. Care este curentul electric care curge prin zona tratată?

#44. Orice corp care rămâne în stare de repaus sau mișcare liniară, uniformă, dreaptă, dar fără să intervină nici o forță exterioară care să îi schimbe starea, reprezintă:

#45. Curentul continuu (c.c.) și curentul alternativ (c.a.) maximum admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în pericol este de:

#46. Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de:

#47. Alegeți varianta corectă din următoarele unități de măsură convertite:

Finish