Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă

Results

#1. Indicația ultrasonoterapiei este:

#2. Musculatura total denervată:

#3. Terapia prin curenți de joasă frecvență este indicată în:

#4. Indicația curentului Diadinamic:

#5. Forme de curenți diadinamici cu efect excitant sunt, cu excepția:

#6. Intensitatea curentului galvanic percepută de pacient este:

#7. Ce înseamnă curentul TENS (SNET)?

#8. Stimularea membranei celulare permite:

#9. Principiul de acţiune al terapiei musculaturii spastice:

#10. Alegeți afirmațiile corecte:

#11. Efectul fiziologic al curenţilor interferenţiali:

#12. Viteza de deplasare a emițătorului la ultrasunet trebuie să fie:

#13. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#14. Procedura de electroterapie ce utilizează curent continuu este:

#15. În ionizările transcerebrale limita de intensitate a curentului aplicat este:

#16. Acţiunea biologică a ultrasunetului determină:

#17. Efectul curentului faradic:

#18. Curentul Neofaradic este contraindicat în:

#19. Modalitatea de aplicare a undelor scurte:

#20. Electrozii rigizi sunt confecționați din:

#21. Este falsă următoarea afirmație:

#22. Ce tipuri de conductori cunoașteți?

#23. Tehnica de aplicare a curenţilor de joasă frecvenţă:

#24. La aplicarea undelor scurte ne interesează să obținem următoarele efecte cu o excepție:

#25. Curenţii interferenţiali folosesc:

#26. Creșterea și reducerea intensității curentului se face:

#27. Contraindicația ultrasonoterapiei este:

#28. TENS:

#29. Electrodul terapeutic este alcătuit din:

#30. Intensitatea curentului electric:

#31. Contraindicația electrostimulării musculaturii spastice este:

#32. Efectul curentului galvanic asupra sistemului nervos central:

#33. Indicația faradizărilor este:

#34. Indicaţiile Ionoforezei:

#35. Curentul galvanic se caracterizează prin:

#36. Dozarea intensităţii câmpului de unde scurte. Notați afirmația adevărată:

#37. Forma clasică a curentului diadinamic este:

#38. Tehnica monopolară de aplicaţie a terapiei cu curenţi de joasă frecvenţă presupune:

#39. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#40. Condiția esențială de răspuns la stimularea electrică este:

#41. Ce este Curentul galvanic?

#42. Efectul fizico-chimic al ultrasunetului este:

#43. Pentru a facilita pătrunderea în tegument a ionilor din soluție, prepararea soluțiilor se face cu:

#44. Curenții de joasă frecvență sunt:

#45. Care din următoarele variante este indicaţia curentului Faradic?

#46. Senzația percepută la aplicarea curentului Träbert este:

#47. În terapia cu unde scurte, electrozii pot fi poziționați:

#48. TENS:

#49. Fenomenul de disociere ionică şi deplasarea acestora spre polii de semn contrar se numeşte:

#50. Curentul galvanic are acțiune:

#51. Alegeți formularea corectă:

#52. Acțiunea curenților de joasă frecvență se exercită prin:

#53. Forma de curent diadinamic este:

#54. Contraindicația aplicării electroterapiei prin curenţi interferenţiali:

#55. Alegeți forma de ultrasunet utilizată în terapie:

#56. Tipuri de curenți de joasă frecvență 1-1000 Hz:

#57. Electrozii semiflexibili sunt confecționați din:

#58. Indicații ale aplicării terapiei prin curenți interferențiali sunt următoarele cu excepția:

#59. Băile galvanice:

#60. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#61. Este falsă următoarea afirmație privind tehnica terapiei cu unde scurte:

#62. Efectul fiziologic al curentului galvanic:

#63. La ionizările transcerebrale soluția de sulfat de magneziu (Mg₂SO₄) se aplică în următoarele afecțiuni cu o excepție:

#64. Curenții de joasă frecvență au domeniul de frecvență cuprins între:

#65. Sunt curenți de joasă frecvență:

#66. Termenul TENS se referă la:

#67. Măsurarea excitabilității unui nerv/mușchi se face prin:

#68. Reprezintă efect al curenților diadinamici:

#69. Curenţii diadinamici:

#70. Curenţii Träbert:

#71. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#72. Contraindicaţiile galvanoterapiei:

#73. Avantajele utilizării terapiei de înaltă frecvenţă pulsatilă:

#74. Tehnica de aplicare a curenţilor interferenţiali:

#75. În galvanizarea simplă în scop antalgic electrodul activ este:

#76. Intensitatea energiei ultrasonore, utilizată în practică, depinde de:

#77. Modulația curenților de joasă frecvență poate fi:

#78. Alegeți afirmația corectă referitoare la electrozi:

#79. Efectul biologic al curentului electric este:

#80. Efectul curentului diadinamic este:

#81. Efectul fiziologic al ultrasunetului este:

#82. Curenţii de înaltă frecvenţă:

#83. La nivelul membranei celulare se înregistrează în repaus, un echilibru între forțele electrice dispuse pe faţă internă şi externă a membranei celulare, fenomen numit:

#84. Radiaţiile infraroşii sunt:

#85. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#86. Semnele de leziune pe nerv periferic sunt următoarele, cu excepția:

#87. Scopul terapeutic al curentului galvanic:

#88. Electroterapia:

#89. Avantajele aplicării ionoforezei:

#90. Efectul curentului diadinamic (CDD –DAD):

#91. Curenţii diadinamici au efecte:

#92. Curenţii Träbert:

#93. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#94. Care este calitatea stimulului electric pentru a declanșa o excitație?

#95. Contraindicația curentului diadinamic:

#96. Durata aplicării curentului galvanic:

#97. Acţiunea fiziologică a undelor scurte este:

#98. În cazul aplicării curentului diadinamic:

#99. Efectul terapeutic ale aplicării curentului galvanic:

#100. Dozele medii ale ultrasunetelor produc:

#101. Modalitatea de aplicare a curentului galvanic:

#102. Tehnici de aplicare a electrozilor în băi galvanice:

#103. Transformarea energiei electrice în alte forme de energie:

#104. Clorura de calciu (CaCl₂) se folosește ca sedativ al sistemului nervos în următoarele afecțiuni cu excepția:

#105. Aplicarea ultrasunetului se face prin:

#106. Efectul curentului Träbert este:

#107. Intensitatea curentului electric utilizat nu depinde de:

#108. Substanța folosită în ionoforeză:

#109. Cea mai analgezică formă de curenţi diadinamici este:

#110. Curentul diadinamic este contraindicat în:

#111. Care afirmație este adevărată?

#112. Curenții dreptunghiulari sunt folosiți pentru testarea și tratarea:

#113. Curenții dreptunghiulari (rectangulari) se folosesc în tratarea:

#114. Aplicarea electrozilor se face:

#115. Concentrația recomandată a substanțelor utilizate în ionoforeză este:

#116. Alegeți afirmația corectă:

#117. Ce este Electroterapia?

#118. Procedeul curenţilor interferenţiali:

#119. Intensitatea curentului electric:

#120. Este adevărată următoarea afirmație referitoare la aplicația Diapulse:

#121. Etapele potențialului de acţiune sunt:

#122. Stimularea contracției musculaturii netede se va face:

#123. În raport cu electrostimularea masajul trebuie executat:

#124. Curentul de joasă frecvență cu impulsuri este:

#125. Curentul galvanic reprezintă:

#126. Contraindicaţia ultravioletelor:

#127. Modalitatea de aplicare a ultrasunetului:

#128. Efectul fiziologic obţinut prin combinarea curenţilor diadinamici este:

#129. Electrologia este știința care se ocupă cu studiul acțiunii următorilor agenți fizici:

#130. Regiunea de tratat în cazul curenților interferențiali este:

#131. Măsurarea excitabilității unui nerv / mușchi se face prin:

Finish