Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă

Results

#1. Forma clasică a curentului diadinamic este:

#2. În raport cu electrostimularea masajul trebuie executat:

#3. Forma de curent diadinamic este:

#4. Indicația faradizărilor este:

#5. Acţiunea biologică a ultrasunetului determină:

#6. Termenul TENS se referă la:

#7. Curenţii Träbert:

#8. Dozele medii ale ultrasunetelor produc:

#9. Procedeul curenţilor interferenţiali:

#10. La nivelul membranei celulare se înregistrează în repaus, un echilibru între forțele electrice dispuse pe faţă internă şi externă a membranei celulare, fenomen numit:

#11. Tehnica de aplicare a curenţilor de joasă frecvenţă:

#12. Contraindicația ultrasonoterapiei este:

#13. Transformarea energiei electrice în alte forme de energie:

#14. TENS:

#15. Contraindicaţiile galvanoterapiei:

#16. Alegeți forma de ultrasunet utilizată în terapie:

#17. Care afirmație este adevărată?

#18. Efectul fiziologic obţinut prin combinarea curenţilor diadinamici este:

#19. Alegeți formularea corectă:

#20. Intensitatea curentului electric:

#21. Aplicarea ultrasunetului se face prin:

#22. Intensitatea curentului electric:

#23. Curentul Neofaradic este contraindicat în:

#24. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#25. TENS:

#26. În cazul aplicării curentului diadinamic:

#27. Efectul fiziologic al curenţilor interferenţiali:

#28. Curenţii interferenţiali folosesc:

#29. Măsurarea excitabilității unui nerv / mușchi se face prin:

#30. Ce tipuri de conductori cunoașteți?

#31. Indicația ultrasonoterapiei este:

#32. Efectul curentului faradic:

#33. Viteza de deplasare a emițătorului la ultrasunet trebuie să fie:

#34. Indicația curentului Diadinamic:

#35. Curentul galvanic reprezintă:

#36. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#37. Este falsă următoarea afirmație privind tehnica terapiei cu unde scurte:

#38. Ce înseamnă curentul TENS (SNET)?

#39. Alegeți afirmația corectă:

#40. Durata aplicării curentului galvanic:

#41. Pentru a facilita pătrunderea în tegument a ionilor din soluție, prepararea soluțiilor se face cu:

#42. Intensitatea energiei ultrasonore, utilizată în practică, depinde de:

#43. Contraindicaţia ultravioletelor:

#44. Indicații ale aplicării terapiei prin curenți interferențiali sunt următoarele cu excepția:

#45. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#46. Fenomenul de disociere ionică şi deplasarea acestora spre polii de semn contrar se numeşte:

#47. Creșterea și reducerea intensității curentului se face:

#48. Este falsă următoarea afirmație:

#49. Efectul terapeutic ale aplicării curentului galvanic:

#50. Contraindicația aplicării electroterapiei prin curenţi interferenţiali:

#51. Curenții dreptunghiulari (rectangulari) se folosesc în tratarea:

#52. Curenții de joasă frecvență au domeniul de frecvență cuprins între:

#53. Efectul curentului diadinamic (CDD –DAD):

#54. La ionizările transcerebrale soluția de sulfat de magneziu (Mg₂SO₄) se aplică în următoarele afecțiuni cu o excepție:

#55. Băile galvanice:

#56. Radiaţiile infraroşii sunt:

#57. Efectul curentului galvanic asupra sistemului nervos central:

#58. Contraindicația curentului diadinamic:

#59. Acțiunea curenților de joasă frecvență se exercită prin:

#60. Tehnica de aplicare a curenţilor interferenţiali:

#61. Ce este Electroterapia?

#62. Efectul curentului diadinamic este:

#63. Senzația percepută la aplicarea curentului Träbert este:

#64. În galvanizarea simplă în scop antalgic electrodul activ este:

#65. Avantajele utilizării terapiei de înaltă frecvenţă pulsatilă:

#66. Care din următoarele variante este indicaţia curentului Faradic?

#67. Curenţii de înaltă frecvenţă:

#68. Clorura de calciu (CaCl₂) se folosește ca sedativ al sistemului nervos în următoarele afecțiuni cu excepția:

#69. Modulația curenților de joasă frecvență poate fi:

#70. Electrozii rigizi sunt confecționați din:

#71. Regiunea de tratat în cazul curenților interferențiali este:

#72. La aplicarea undelor scurte ne interesează să obținem următoarele efecte cu o excepție:

#73. Cea mai analgezică formă de curenţi diadinamici este:

#74. Ce este Curentul galvanic?

#75. Efectul fiziologic al ultrasunetului este:

#76. Tipuri de curenți de joasă frecvență 1-1000 Hz:

#77. Modalitatea de aplicare a undelor scurte:

#78. Curentul galvanic are acțiune:

#79. Modalitatea de aplicare a ultrasunetului:

#80. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#81. Procedura de electroterapie ce utilizează curent continuu este:

#82. Aplicarea electrozilor se face:

#83. Electroterapia:

#84. Efectul fizico-chimic al ultrasunetului este:

#85. Etapele potențialului de acţiune sunt:

#86. În ionizările transcerebrale limita de intensitate a curentului aplicat este:

#87. Tehnica monopolară de aplicaţie a terapiei cu curenţi de joasă frecvenţă presupune:

#88. Terapia prin curenți de joasă frecvență este indicată în:

#89. Avantajele aplicării ionoforezei:

#90. Este adevărată următoarea afirmație referitoare la aplicația Diapulse:

#91. Măsurarea excitabilității unui nerv/mușchi se face prin:

#92. Tehnici de aplicare a electrozilor în băi galvanice:

#93. Forme de curenți diadinamici cu efect excitant sunt, cu excepția:

#94. Efectul curentului Träbert este:

#95. Curenții de joasă frecvență sunt:

#96. Semnele de leziune pe nerv periferic sunt următoarele, cu excepția:

#97. Scopul terapeutic al curentului galvanic:

#98. Indicaţiile Ionoforezei:

#99. Curenţii diadinamici au efecte:

#100. Electrodul terapeutic este alcătuit din:

#101. Intensitatea curentului galvanic percepută de pacient este:

#102. Sunt curenți de joasă frecvență:

#103. Electrozii semiflexibili sunt confecționați din:

#104. Curentul diadinamic este contraindicat în:

#105. Curenţii diadinamici:

#106. Reprezintă efect al curenților diadinamici:

#107. Modalitatea de aplicare a curentului galvanic:

#108. Alegeți afirmațiile corecte:

#109. Curentul de joasă frecvență cu impulsuri este:

#110. Substanța folosită în ionoforeză:

#111. Dozarea intensităţii câmpului de unde scurte. Notați afirmația adevărată:

#112. Efectul fiziologic al curentului galvanic:

#113. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#114. Musculatura total denervată:

#115. Concentrația recomandată a substanțelor utilizate în ionoforeză este:

#116. Intensitatea curentului electric utilizat nu depinde de:

#117. Principiul de acţiune al terapiei musculaturii spastice:

#118. În terapia cu unde scurte, electrozii pot fi poziționați:

#119. Efectul biologic al curentului electric este:

#120. Care este calitatea stimulului electric pentru a declanșa o excitație?

#121. Stimularea contracției musculaturii netede se va face:

#122. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#123. Electrologia este știința care se ocupă cu studiul acțiunii următorilor agenți fizici:

#124. Curentul galvanic se caracterizează prin:

#125. Curenţii Träbert:

#126. Acţiunea fiziologică a undelor scurte este:

#127. Curenții dreptunghiulari sunt folosiți pentru testarea și tratarea:

#128. Alegeți afirmația corectă referitoare la electrozi:

#129. Contraindicația electrostimulării musculaturii spastice este:

#130. Condiția esențială de răspuns la stimularea electrică este:

#131. Stimularea membranei celulare permite:

Finish