Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă

Results

#1. Efectul fiziologic al curentului galvanic:

#2. TENS:

#3. Curenții dreptunghiulari sunt folosiți pentru testarea și tratarea:

#4. Electrozii semiflexibili sunt confecționați din:

#5. Curenţii interferenţiali folosesc:

#6. Aplicarea electrozilor se face:

#7. Creșterea și reducerea intensității curentului se face:

#8. Curentul Neofaradic este contraindicat în:

#9. Regiunea de tratat în cazul curenților interferențiali este:

#10. Forme de curenți diadinamici cu efect excitant sunt, cu excepția:

#11. Curenții de joasă frecvență sunt:

#12. Alegeți afirmațiile corecte:

#13. În ionizările transcerebrale limita de intensitate a curentului aplicat este:

#14. Curentul galvanic se caracterizează prin:

#15. Curenţii de înaltă frecvenţă:

#16. Condiția esențială de răspuns la stimularea electrică este:

#17. Senzația percepută la aplicarea curentului Träbert este:

#18. La ionizările transcerebrale soluția de sulfat de magneziu (Mg₂SO₄) se aplică în următoarele afecțiuni cu o excepție:

#19. Electrologia este știința care se ocupă cu studiul acțiunii următorilor agenți fizici:

#20. Aplicarea ultrasunetului se face prin:

#21. Stimularea membranei celulare permite:

#22. Radiaţiile infraroşii sunt:

#23. Curenţii Träbert:

#24. Indicația faradizărilor este:

#25. Forma de curent diadinamic este:

#26. Contraindicația ultrasonoterapiei este:

#27. Efectul terapeutic ale aplicării curentului galvanic:

#28. Efectul curentului diadinamic este:

#29. Curentul galvanic reprezintă:

#30. Substanța folosită în ionoforeză:

#31. Intensitatea curentului galvanic percepută de pacient este:

#32. Curentul diadinamic este contraindicat în:

#33. Care afirmație este adevărată?

#34. Acțiunea curenților de joasă frecvență se exercită prin:

#35. Dozele medii ale ultrasunetelor produc:

#36. Alegeți forma de ultrasunet utilizată în terapie:

#37. Curenţii Träbert:

#38. Ce înseamnă curentul TENS (SNET)?

#39. Efectul fiziologic al curenţilor interferenţiali:

#40. Electroterapia:

#41. Curenții dreptunghiulari (rectangulari) se folosesc în tratarea:

#42. Contraindicația aplicării electroterapiei prin curenţi interferenţiali:

#43. Procedura de electroterapie ce utilizează curent continuu este:

#44. În raport cu electrostimularea masajul trebuie executat:

#45. Pentru a facilita pătrunderea în tegument a ionilor din soluție, prepararea soluțiilor se face cu:

#46. Stimularea contracției musculaturii netede se va face:

#47. În terapia cu unde scurte, electrozii pot fi poziționați:

#48. Tehnica monopolară de aplicaţie a terapiei cu curenţi de joasă frecvenţă presupune:

#49. Transformarea energiei electrice în alte forme de energie:

#50. Electrozii rigizi sunt confecționați din:

#51. Termenul TENS se referă la:

#52. Intensitatea curentului electric utilizat nu depinde de:

#53. Efectul curentului Träbert este:

#54. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#55. Electrodul terapeutic este alcătuit din:

#56. Dozarea intensităţii câmpului de unde scurte. Notați afirmația adevărată:

#57. Modalitatea de aplicare a undelor scurte:

#58. Este falsă următoarea afirmație privind tehnica terapiei cu unde scurte:

#59. Băile galvanice:

#60. Efectul fizico-chimic al ultrasunetului este:

#61. Efectul fiziologic obţinut prin combinarea curenţilor diadinamici este:

#62. Alegeți afirmația corectă referitoare la electrozi:

#63. Este adevărată următoarea afirmație referitoare la aplicația Diapulse:

#64. Avantajele aplicării ionoforezei:

#65. Modulația curenților de joasă frecvență poate fi:

#66. La aplicarea undelor scurte ne interesează să obținem următoarele efecte cu o excepție:

#67. Ce este Curentul galvanic?

#68. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#69. Curentul galvanic are acțiune:

#70. Indicații ale aplicării terapiei prin curenți interferențiali sunt următoarele cu excepția:

#71. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#72. Măsurarea excitabilității unui nerv/mușchi se face prin:

#73. Contraindicația curentului diadinamic:

#74. Tehnica de aplicare a curenţilor interferenţiali:

#75. Curenţii diadinamici:

#76. Reprezintă efect al curenților diadinamici:

#77. Curentul de joasă frecvență cu impulsuri este:

#78. Care este calitatea stimulului electric pentru a declanșa o excitație?

#79. Sunt curenți de joasă frecvență:

#80. Efectul curentului galvanic asupra sistemului nervos central:

#81. Intensitatea energiei ultrasonore, utilizată în practică, depinde de:

#82. Efectul fiziologic al ultrasunetului este:

#83. Contraindicaţia ultravioletelor:

#84. Indicația curentului Diadinamic:

#85. Principiul de acţiune al terapiei musculaturii spastice:

#86. Alegeți formularea corectă:

#87. Fenomenul de disociere ionică şi deplasarea acestora spre polii de semn contrar se numeşte:

#88. Curenții de joasă frecvență au domeniul de frecvență cuprins între:

#89. Tipuri de curenți de joasă frecvență 1-1000 Hz:

#90. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#91. Viteza de deplasare a emițătorului la ultrasunet trebuie să fie:

#92. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#93. Care din următoarele variante este indicaţia curentului Faradic?

#94. Efectul curentului diadinamic (CDD –DAD):

#95. Concentrația recomandată a substanțelor utilizate în ionoforeză este:

#96. Acţiunea biologică a ultrasunetului determină:

#97. Contraindicația electrostimulării musculaturii spastice este:

#98. Intensitatea curentului electric:

#99. Ce este Electroterapia?

#100. Modalitatea de aplicare a ultrasunetului:

#101. Este falsă următoarea afirmație:

#102. Acţiunea fiziologică a undelor scurte este:

#103. La nivelul membranei celulare se înregistrează în repaus, un echilibru între forțele electrice dispuse pe faţă internă şi externă a membranei celulare, fenomen numit:

#104. Contraindicaţiile galvanoterapiei:

#105. Semnele de leziune pe nerv periferic sunt următoarele, cu excepția:

#106. Durata aplicării curentului galvanic:

#107. Modalitatea de aplicare a curentului galvanic:

#108. Efectul biologic al curentului electric este:

#109. Curenţii diadinamici au efecte:

#110. Indicaţiile Ionoforezei:

#111. Etapele potențialului de acţiune sunt:

#112. Efectul curentului faradic:

#113. Tehnici de aplicare a electrozilor în băi galvanice:

#114. Terapia prin curenți de joasă frecvență este indicată în:

#115. Intensitatea curentului electric:

#116. Procedeul curenţilor interferenţiali:

#117. Forma clasică a curentului diadinamic este:

#118. În cazul aplicării curentului diadinamic:

#119. Ce tipuri de conductori cunoașteți?

#120. Scopul terapeutic al curentului galvanic:

#121. Clorura de calciu (CaCl₂) se folosește ca sedativ al sistemului nervos în următoarele afecțiuni cu excepția:

#122. Cea mai analgezică formă de curenţi diadinamici este:

#123. Avantajele utilizării terapiei de înaltă frecvenţă pulsatilă:

#124. Măsurarea excitabilității unui nerv / mușchi se face prin:

#125. Alegeți afirmația corectă:

#126. TENS:

#127. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#128. Indicația ultrasonoterapiei este:

#129. Musculatura total denervată:

#130. În galvanizarea simplă în scop antalgic electrodul activ este:

#131. Tehnica de aplicare a curenţilor de joasă frecvenţă:

Finish