Terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă

Results

#1. Electrozii rigizi sunt confecționați din:

#2. Modulația curenților de joasă frecvență poate fi:

#3. Curentul galvanic se caracterizează prin:

#4. Clorura de calciu (CaCl₂) se folosește ca sedativ al sistemului nervos în următoarele afecțiuni cu excepția:

#5. Ce este Electroterapia?

#6. Efectul fiziologic obţinut prin combinarea curenţilor diadinamici este:

#7. Stimularea membranei celulare permite:

#8. Care afirmație este adevărată?

#9. Contraindicația ultrasonoterapiei este:

#10. Aplicarea electrozilor se face:

#11. Alegeți afirmația corectă referitoare la electrozi:

#12. Tehnica de aplicare a curenţilor interferenţiali:

#13. În terapia cu unde scurte, electrozii pot fi poziționați:

#14. Curentul Neofaradic este contraindicat în:

#15. Indicația curentului Diadinamic:

#16. Procedura de electroterapie ce utilizează curent continuu este:

#17. Efectul terapeutic ale aplicării curentului galvanic:

#18. Curentul de joasă frecvență cu impulsuri este:

#19. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#20. La nivelul membranei celulare se înregistrează în repaus, un echilibru între forțele electrice dispuse pe faţă internă şi externă a membranei celulare, fenomen numit:

#21. Musculatura total denervată:

#22. Efectul curentului diadinamic (CDD –DAD):

#23. Măsurarea excitabilității unui nerv / mușchi se face prin:

#24. Durata aplicării curentului galvanic:

#25. Efectul biologic al curentului electric este:

#26. Aplicarea ultrasunetului se face prin:

#27. Curenţii Träbert:

#28. Avantajele aplicării ionoforezei:

#29. Curenții de joasă frecvență sunt:

#30. Efectul fiziologic al curenţilor interferenţiali:

#31. TENS:

#32. În raport cu electrostimularea masajul trebuie executat:

#33. Etapele potențialului de acţiune sunt:

#34. Tehnica monopolară de aplicaţie a terapiei cu curenţi de joasă frecvenţă presupune:

#35. Ce tipuri de conductori cunoașteți?

#36. Modalitatea de aplicare a ultrasunetului:

#37. Forme de curenți diadinamici cu efect excitant sunt, cu excepția:

#38. Ce înseamnă curentul TENS (SNET)?

#39. Efectul curentului diadinamic este:

#40. Modalitatea de aplicare a undelor scurte:

#41. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#42. Curenții dreptunghiulari sunt folosiți pentru testarea și tratarea:

#43. Efectul curentului faradic:

#44. Contraindicaţia ultravioletelor:

#45. Avantajele utilizării terapiei de înaltă frecvenţă pulsatilă:

#46. Reprezintă efect al curenților diadinamici:

#47. Curentul galvanic reprezintă:

#48. Tehnica de aplicare a curenţilor de joasă frecvenţă:

#49. Alegeți afirmația corectă:

#50. Curentul galvanic are acțiune:

#51. Contraindicația aplicării electroterapiei prin curenţi interferenţiali:

#52. Este falsă următoarea afirmație privind tehnica terapiei cu unde scurte:

#53. Efectul fiziologic al ultrasunetului este:

#54. Fenomenul de disociere ionică şi deplasarea acestora spre polii de semn contrar se numeşte:

#55. Contraindicația curentului diadinamic:

#56. Clasificarea curentului electric după frecvenţă:

#57. Acţiunea fiziologică a undelor scurte este:

#58. Efectul curentului Träbert este:

#59. Tehnici de aplicare a electrozilor în băi galvanice:

#60. Efectul fiziologic al curentului galvanic:

#61. Curenţii diadinamici au efecte:

#62. Electrostimularea selectivă a mușchiului denervat se face cu:

#63. Modalitatea de aplicare a curentului galvanic:

#64. În galvanizarea simplă în scop antalgic electrodul activ este:

#65. Intensitatea curentului galvanic percepută de pacient este:

#66. Acțiunea curenților de joasă frecvență se exercită prin:

#67. Transformarea energiei electrice în alte forme de energie:

#68. Intensitatea energiei ultrasonore, utilizată în practică, depinde de:

#69. Alegeți formularea corectă:

#70. Acţiunea biologică a ultrasunetului determină:

#71. Indicaţiile Ionoforezei:

#72. Senzația percepută la aplicarea curentului Träbert este:

#73. Intensitatea curentului electric:

#74. Efectul curentului galvanic asupra sistemului nervos central:

#75. Indicații ale aplicării terapiei prin curenți interferențiali sunt următoarele cu excepția:

#76. Băile galvanice:

#77. Procedeul curenţilor interferenţiali:

#78. Curenţii Träbert:

#79. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#80. Electrologia este știința care se ocupă cu studiul acțiunii următorilor agenți fizici:

#81. Electrozii semiflexibili sunt confecționați din:

#82. Curenţii interferenţiali folosesc:

#83. Măsurarea excitabilității unui nerv/mușchi se face prin:

#84. Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă are următorul efect:

#85. Este falsă următoarea afirmație:

#86. Curentul diadinamic este contraindicat în:

#87. Termenul TENS se referă la:

#88. TENS:

#89. Care din următoarele variante este indicaţia curentului Faradic?

#90. Sunt curenți de joasă frecvență:

#91. La ionizările transcerebrale soluția de sulfat de magneziu (Mg₂SO₄) se aplică în următoarele afecțiuni cu o excepție:

#92. Curenţii de înaltă frecvenţă:

#93. La aplicarea undelor scurte ne interesează să obținem următoarele efecte cu o excepție:

#94. Dozele medii ale ultrasunetelor produc:

#95. Curenții dreptunghiulari (rectangulari) se folosesc în tratarea:

#96. În cazul aplicării curentului diadinamic:

#97. Concentrația recomandată a substanțelor utilizate în ionoforeză este:

#98. Condiția esențială de răspuns la stimularea electrică este:

#99. Curenţii diadinamici:

#100. Efectul fizico-chimic al ultrasunetului este:

#101. Care este calitatea stimulului electric pentru a declanșa o excitație?

#102. Contraindicația electrostimulării musculaturii spastice este:

#103. Electrodul terapeutic este alcătuit din:

#104. Intensitatea curentului electric:

#105. Tipuri de curenți de joasă frecvență 1-1000 Hz:

#106. Pentru a facilita pătrunderea în tegument a ionilor din soluție, prepararea soluțiilor se face cu:

#107. Curenții de joasă frecvență au domeniul de frecvență cuprins între:

#108. În ionizările transcerebrale limita de intensitate a curentului aplicat este:

#109. Dozarea intensităţii câmpului de unde scurte. Notați afirmația adevărată:

#110. Alegeți afirmațiile corecte:

#111. Regiunea de tratat în cazul curenților interferențiali este:

#112. Terapia prin curenți de joasă frecvență este indicată în:

#113. Radiaţiile infraroşii sunt:

#114. Forma de curent diadinamic este:

#115. Indicația faradizărilor este:

#116. Stimularea contracției musculaturii netede se va face:

#117. Viteza de deplasare a emițătorului la ultrasunet trebuie să fie:

#118. Creșterea și reducerea intensității curentului se face:

#119. Principiul de acţiune al terapiei musculaturii spastice:

#120. Intensitatea curentului electric utilizat nu depinde de:

#121. Indicația ultrasonoterapiei este:

#122. Substanța folosită în ionoforeză:

#123. Scopul terapeutic al curentului galvanic:

#124. Semnele de leziune pe nerv periferic sunt următoarele, cu excepția:

#125. Cea mai analgezică formă de curenţi diadinamici este:

#126. Ce este Curentul galvanic?

#127. Forma clasică a curentului diadinamic este:

#128. Electroterapia:

#129. Contraindicaţiile galvanoterapiei:

#130. Alegeți forma de ultrasunet utilizată în terapie:

#131. Este adevărată următoarea afirmație referitoare la aplicația Diapulse:

Finish