Terapia ocupaţională

Results

#1. Efectele terapiei ocupaționale şi ergoterapiei sunt:

#2. Terapia ocupaţională înţelege prin ocupaţie:

#3. Variantele de mai jos sunt acțiuni ocupaționale, cu excepția:

#4. Terapia ocupaţională:

#5. Terapia ocupaţională are următoarea preocupare esenţială:

#6. Componenta motorie se referă la:

#7. Principiul de bază, specificul terapiei ocupaționale este:

#8. Programul de terapie ocupațională la pacientul neurologic se derulează etapizat și urmărește:

#9. Terapistul ocupaţional se va preocupa să pregătească bolnavul pentru executarea activităţilor practice, utilizând următoarele metode ajutătoare şi complementare:

#10. Principiul care stă la baza terapiei ocupaționale în reumatismele inflamatorii este:

#11. Obiectivul terapiei ocupaţionale este:

#12. Cele enumerate mai jos reprezintă activități ocupaționale, cu o excepție:

#13. Metodele facilitatoare (şi/sau instalaţii) care stimulează activităţile practice:

#14. Componentele performanţei ocupaţionale sunt:

#15. Activităţile ocupaţionale nu cuprind:

#16. În alegerea activităţilor semnificative (esenţiale), care au un scop final, se ţine seama de:

#17. Evaluarea pacientului cuprinde încadrarea în următoarea grupă:

#18. Prin terapie ocupaţională se urmăreşte:

#19. Care dintre următoarele aspecte se încadrează în componența senzoromotorie:

#20. Sunt metode de evaluare în terapia ocupatională, mai puțin:

#21. Alegeți afirmația corectă:

#22. Este tehnică de exprimare:

#23. Cele mai importante categorii de aparatură tehnică ajutătoare din terapia ocupațională sunt următoarele, cu excepția:

#24. Care din următoarele metode nu reprezintă o evaluare în terapia ocupațională?

#25. Tehnicile de bază sunt gestualităţi extrase din următoarea meserie:

#26. Mijloacele prin care se realizează obiectivele neuroevolutive aplicate în îngrijirea permanentă a pacientului hemiplegic sunt:

#27. Programul de terapie ocupațională la pacientul neurologic urmărește:

#28. Stadiul I al terapiei ocupaționale include:

#29. Obiectivele generale de terapie ocupațională la un pacient cu sechele posttraumatice nu includ:

#30. În cadrul unui program de terapie ocupațională la un pacient neurologic nu se urmărește:

#31. Pacienţii care beneficiază de metodele terapiei ocupaţionale sunt:

#32. Performanța ocupaţională a fiinţei umane se referă la:

#33. Cele mai importante categorii de aparatură tehnică folosită în terapia ocupațională sunt:

#34. Dezvoltarea, desfăşurarea şi menţinerea performanţei ocupaţionale sunt influențate de:

#35. Cea mai importantă categorie de aparatură tehnică ajutoare din terapia ocupațională este:

#36. Alegeți afirmațiile corecte:

#37. Alegeți afirmația falsă:

#38. Alegeți afirmația corectă:

#39. Factorul fiziologic care are influență asupra capacității de muncă:

Finish