Terapia ocupaţională

Results

#1. Care dintre următoarele aspecte se încadrează în componența senzoromotorie:

#2. Terapistul ocupaţional se va preocupa să pregătească bolnavul pentru executarea activităţilor practice, utilizând următoarele metode ajutătoare şi complementare:

#3. Tehnicile de bază sunt gestualităţi extrase din următoarea meserie:

#4. Terapia ocupaţională:

#5. Cele mai importante categorii de aparatură tehnică ajutătoare din terapia ocupațională sunt următoarele, cu excepția:

#6. Variantele de mai jos sunt acțiuni ocupaționale, cu excepția:

#7. Cea mai importantă categorie de aparatură tehnică ajutoare din terapia ocupațională este:

#8. Dezvoltarea, desfăşurarea şi menţinerea performanţei ocupaţionale sunt influențate de:

#9. Factorul fiziologic care are influență asupra capacității de muncă:

#10. Principiul de bază, specificul terapiei ocupaționale este:

#11. Este tehnică de exprimare:

#12. Pacienţii care beneficiază de metodele terapiei ocupaţionale sunt:

#13. Care din următoarele metode nu reprezintă o evaluare în terapia ocupațională?

#14. Mijloacele prin care se realizează obiectivele neuroevolutive aplicate în îngrijirea permanentă a pacientului hemiplegic sunt:

#15. Componentele performanţei ocupaţionale sunt:

#16. Principiul care stă la baza terapiei ocupaționale în reumatismele inflamatorii este:

#17. Alegeți afirmația corectă:

#18. Activităţile ocupaţionale nu cuprind:

#19. Evaluarea pacientului cuprinde încadrarea în următoarea grupă:

#20. Performanța ocupaţională a fiinţei umane se referă la:

#21. Programul de terapie ocupațională la pacientul neurologic se derulează etapizat și urmărește:

#22. Programul de terapie ocupațională la pacientul neurologic urmărește:

#23. Prin terapie ocupaţională se urmăreşte:

#24. Alegeți afirmația corectă:

#25. Efectele terapiei ocupaționale şi ergoterapiei sunt:

#26. Obiectivul terapiei ocupaţionale este:

#27. Alegeți afirmațiile corecte:

#28. În cadrul unui program de terapie ocupațională la un pacient neurologic nu se urmărește:

#29. Alegeți afirmația falsă:

#30. Cele enumerate mai jos reprezintă activități ocupaționale, cu o excepție:

#31. Obiectivele generale de terapie ocupațională la un pacient cu sechele posttraumatice nu includ:

#32. Metodele facilitatoare (şi/sau instalaţii) care stimulează activităţile practice:

#33. Componenta motorie se referă la:

#34. Terapia ocupaţională are următoarea preocupare esenţială:

#35. Sunt metode de evaluare în terapia ocupatională, mai puțin:

#36. Terapia ocupaţională înţelege prin ocupaţie:

#37. Stadiul I al terapiei ocupaționale include:

#38. În alegerea activităţilor semnificative (esenţiale), care au un scop final, se ţine seama de:

#39. Cele mai importante categorii de aparatură tehnică folosită în terapia ocupațională sunt:

Finish