Proba-scrisa-AMF-Teste-grila-asistent-medical-de-farmacie

Asistent Medical de Farmacie


NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Exercitarea profesiei de asistent medical de farmacie presupune colaborarea cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum numerotarea tabletelor, etichetarea medicamentelor, sarcini de casier, inventarierea stocurilor, distribuirea medicamentelor, verificarea corectitudinii informațiilor din prescripții, etc. Asistentul medical de farmacie poate lucra în: farmacie și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de medicamente, depozite de medicamente și centre de distribuție a medicamentelor. Conform Legii nr. 307/2004, art. 67, profesia de asistent medical de farmacie se asimilează profesiei de asistent medical, ceea ce înseamnă că avizul de liberă practică pentru cei care termină școala postliceală sanitară poate fi obținut doar de la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.


TESTE GRILĂ ANUL I

TESTE GRILĂ ANUL II

TESTE GRILĂ ANUL III