Chimia compușilor cu acțiune asupra sistemului nervos central

Results

#1. Analgezic prin mecanism complex (opioid și monoaminergic spinal) este:

#2. Precizați informația greșită:

#3. Au acţiune neurotonică următoarele substanţe medicamentoase, cu excepţia:

#4. Miorelaxantul care prezintă şi acţiune anticonvulsivantă este:

#5. Care din următoarele medicamente face parte din clasa antidepresivelor?

#6. Medicamentele neurotonice prezintă următoarele acțiuni farmacodinamice, cu o excepție:

#7. Carbamazepina prezintă următoarele indicații, cu o excepție:

#8. Efectele adverse ale aspirinei sunt următoarele, cu o excepție:

#9. Identificați afirmația greșită în cazul fenobarbitalului:

#10. Analgezicele morfinomimetice acţionează prin:

#11. Acțiunile farmacodinamice principale utile în terapeutică, semnalate la analgezice antipiretice sunt următoarele, cu o excepție:

#12. Care din următoarele substanțe medicamentoase este un hipnotic benzodiazepinic?

#13. Identificați afirmația greșită:

#14. Paracetamolul prezintă următoarele efecte secundare, cu o excepție:

#15. Prezintă pe lângă acţiunea analgezică şi acţiune antispastică musculotropă:

#16. Următoarele asocieri pentru paracetamol sunt posibile, cu excepţia:

#17. Următorul enunţ despre miorelaxantele centrale este incorect:

#18. Are mecanism complex de acţiune, opioid şi monoaminergic:

#19. Următoarele medicamente sunt nootrope (neurotonice), cu o excepție:

#20. Nu face parte din clasa medicamentelor antiparkinsoniene:

#21. Următorul enunţ despre fenobarbital este incorect:

#22. Următorul enunţ despre hipnocoercetivele barbiturice este incorect:

#23. Care din următoarele medicamente anticonvulsivante este util în nevralgia de trigemen?

#24. Medicamentele neurotonice prezintă următoarele indicații, cu o excepție:

#25. Acidul acetilsalicilic prezintă următoarele acțiuni farmacodinamice, cu o excepție:

#26. Fenobarbitalul poate prezenta următoarele acțiuni farmacodinamice, cu o excepție:

#27. Care din următoarele afirmații referitoare la acțiunea tranchilizantă este falsă?

#28. Este antidepresiv prin inhibarea selectivă a recaptării serotoninei (5-HT):

#29. Identificați afirmația greșită în legătură cu acțiunile tranchilizantelor:

#30. Următorul enunţ despre diazepam este incorect:

#31. Terapia hiposomniilor prevede următoarele, cu excepţia:

#32. Care este doza de aspirină indicată în profilaxia infarctului de miocard?

#33. Care din următoarele afirmații legat de morfină este falsă?

#34. Se utilizează în terapia epilepsiei următoarele substanţe medicamentoase, cu excepţia:

#35. Identificați afirmația greșită:

#36. Principiile de tratament al epilepsiei sunt următoarele, cu o excepție:

#37. Diazepamul prezintă următoarele indicații, cu o excepție:

#38. Care din următoarele medicamente este un antidepresiv aparținând clasei inhibitoare moderne selective ale recaptării serotoninei?

#39. Hipnoticele barbiturice au următoarele indicații, cu o excepție:

#40. Reprezintă contraindicaţie pentru cafeină:

#41. Nu dezvoltă obișnuință şi farmacodependență, în tratament cronic, cu doze terapeutice:

#42. Se utilizează în terapia demenţei Alzheimer următoarele substanţe medicamentoase, cu excepţia:

#43. Fluoxetina prezintă următoarele indicații, cu o excepție:

#44. Următorul enunţ despre cafeină este incorect:

#45. Miorelaxantele centrale prezintă următoarele tipuri de acţiuni farmacodinamice, cu excepţia:

#46. Următorul enunţ despre analgezice-antipiretice este incorect:

#47. Care din următoarele medicamente cu acțiune anticonvulsivantă aparțin clasei benzodiazepinelor?

#48. Cafeina prezintă următoarele acțiuni farmacodinamice, cu o excepție:

#49. Reprezintă contraindicație pentru administrarea de diazepam:

#50. Care medicament cu acțiune tranchilizantă nu aparține clasei benzodiazepinelor?

Finish