Farmacognozie generală

Results

#1. Dintre afirmațiile referitoare la uscarea în vid, nu este adevărată următoarea:

#2. Sub ce forme nu este folosit în terapeutică produsul Hyperici herba?

#3. Sursele pentru produsele vegetale cu valoare terapeutică sunt următoarele, cu excepţia:

#4. Referitor la produsul Sinapis nigrae semen următoarea afirmație nu este adevărată:

#5. Următorul enunț privind recoltarea produselor vegetale este incorect:

#6. Următorul enunț despre medicamentele vegetale tip 1 (care conţin extracte sau droguri vegetale) este incorect:

#7. Cantitatea cea mai mare de lectine este sintetizată de vâscul care parazitează:

#8. Produsele vegetale care au în compoziţie uleiuri volatile se recoltează:

#9. Produsul Secale cornutum reprezintă:

#10. Următorul enunț despre „fingerprint” (amprentă) este incorect:

#11. Care parte de plantă nu face parte din categoria organelor subterane?

#12. Recoltarea scoarțelor nu se face prin:

#13. Pe ambalajele produselor nu se regăsește:

#14. Afirmația corectă referitoare la principiul activ este:

#15. Găsiți afirmația adevărată:

#16. Pentru a se obține principiul activ antrachinonic din Frangulae cortex, produsul vegetal trebuie:

#17. Produsul vegetal Menthae folium se recoltează prin:

#18. Opium se obține prin incizarea capsulelor de mac imature ale plantei:

#19. Următoarele afirmații la scoarță nu sunt adevărate:

#20. Care afirmație nu este adevărată referitoare la principiul activ?

#21. Următoarea afirmație este adevărată:

#22. Produsul vegetal Ginseng radix se recoltează în:

#23. Următorul enunț despre plantele medicinale / produsele vegetale este incorect:

#24. Pentru recoltarea scoarței de pe rădăcini:

#25. Următoarea afirmație referitoare la uscare este falsă:

#26. Opiul este un produs natural care reprezintă:

#27. Solventul cu cea mai mare capacitate de extracţie a celor mai multe principii active de origine vegetală este:

#28. Recoltarea produsului Myrtilli fructus se face:

#29. Din următoarele afirmații referitoare la sortare una este falsă:

#30. Următoarea afirmație referitoare la recoltarea florilor nu este adevărată:

#31. Care din următoarele afirmații nu este adevărată?

#32. Partea aeriană a plantei se poate recolta:

#33. Denumirea populară a speciei Humulus lupulus este:

#34. De la care specie se recoltează frunzele de mătrăgună?

#35. Următorul enunț privind relațiile caractere organoleptice – compoziţie chimică orientativă este incorect:

#36. Recoltarea produselor vegetale de tip „folium” se face:

#37. Care din produsele vegetale provin de la Rosa canina?

#38. Care din următorii factori nu influențează conținutul în principii active?

#39. Formele de prezentare ale produselor vegetale sunt următoarele, cu excepţia:

#40. Care din afirmațiile referitoare la produsul vegetal este adevărată?

Finish