Farmacognozie generală

Results

#1. Solventul cu cea mai mare capacitate de extracţie a celor mai multe principii active de origine vegetală este:

#2. Care parte de plantă nu face parte din categoria organelor subterane?

#3. Produsul vegetal Menthae folium se recoltează prin:

#4. Găsiți afirmația adevărată:

#5. Din următoarele afirmații referitoare la sortare una este falsă:

#6. Recoltarea produselor vegetale de tip „folium” se face:

#7. Denumirea populară a speciei Humulus lupulus este:

#8. Următorul enunț despre plantele medicinale / produsele vegetale este incorect:

#9. Produsul Secale cornutum reprezintă:

#10. Pentru recoltarea scoarței de pe rădăcini:

#11. Cantitatea cea mai mare de lectine este sintetizată de vâscul care parazitează:

#12. Referitor la produsul Sinapis nigrae semen următoarea afirmație nu este adevărată:

#13. Următoarele afirmații la scoarță nu sunt adevărate:

#14. Produsul vegetal Ginseng radix se recoltează în:

#15. Care afirmație nu este adevărată referitoare la principiul activ?

#16. Sub ce forme nu este folosit în terapeutică produsul Hyperici herba?

#17. Dintre afirmațiile referitoare la uscarea în vid, nu este adevărată următoarea:

#18. Formele de prezentare ale produselor vegetale sunt următoarele, cu excepţia:

#19. Următorul enunț despre medicamentele vegetale tip 1 (care conţin extracte sau droguri vegetale) este incorect:

#20. Următorul enunț privind relațiile caractere organoleptice – compoziţie chimică orientativă este incorect:

#21. Recoltarea produsului Myrtilli fructus se face:

#22. Recoltarea scoarțelor nu se face prin:

#23. Sursele pentru produsele vegetale cu valoare terapeutică sunt următoarele, cu excepţia:

#24. Opiul este un produs natural care reprezintă:

#25. Următorul enunț despre „fingerprint” (amprentă) este incorect:

#26. Partea aeriană a plantei se poate recolta:

#27. Produsele vegetale care au în compoziţie uleiuri volatile se recoltează:

#28. Care din afirmațiile referitoare la produsul vegetal este adevărată?

#29. Care din produsele vegetale provin de la Rosa canina?

#30. Pe ambalajele produselor nu se regăsește:

#31. Care din următorii factori nu influențează conținutul în principii active?

#32. Următoarea afirmație referitoare la uscare este falsă:

#33. Care din următoarele afirmații nu este adevărată?

#34. De la care specie se recoltează frunzele de mătrăgună?

#35. Afirmația corectă referitoare la principiul activ este:

#36. Opium se obține prin incizarea capsulelor de mac imature ale plantei:

#37. Pentru a se obține principiul activ antrachinonic din Frangulae cortex, produsul vegetal trebuie:

#38. Următoarea afirmație referitoare la recoltarea florilor nu este adevărată:

#39. Următoarea afirmație este adevărată:

#40. Următorul enunț privind recoltarea produselor vegetale este incorect:

Finish