Farmacologie generală

Results

#1. Următorul enunţ despre eliminarea pe cale renală este incorect:

#2. Următoarea substanță medicamentoasa este agonist opioid cu acţiune reglatoare a motricităţii tubului digestiv, activă în diaree şi constipaţie:

#3. Următorul enunţ despre efectul bisens al aspirinei este corect:

#4. Propulsivele:

#5. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice scade în ordinea:

#6. Nu prezintă mecanism antioxidant (protecţia organismului contra radicalilor liberi ai oxigenului):

#7. Următorul enunţ despre efectul interacţiunilor medicament-medicament asupra absorbţiei şi biodisponibilităţii orale este incorect:

#8. Următorul enunţ despre influenţa stărilor patologice asupra absorbţiei orale a medicamentelor este incorect:

#9. Următorul enunţ despre influenţa alimentelor asupra absorbţiei orale a medicamentelor este incorect:

#10. Calea de administrare rectală a medicamentelor:

#11. Următoarele substanţe medicamentoase se administrează în timpul sau imediat după masă, cu excepţia:

#12. Având în vedere noţiunile teoretice despre latenţă, pentru o pacientă cu o criză hipocalcemică în farmacia publică, prima inteţie de terapie este:

#13. Este bronhodilatator parasimpatolitic:

#14. Ce cale de administrare are acțiune exclusiv sistemică?

#15. Factorii care influențează absorbția și biodisponibilitatea pe cale orală sunt următorii, cu excepția:

#16. Se recomandă substituirea unui medicament cu altul când:

#17. În faza farmacocinetică, o substanță administrată p.o., parcurge:

#18. Biodisponibilitatea este maximă (100 %) în cazul administrării de:

#19. Factorii fiziologici care influențează absorbţia pe cale orală a medicamentelor sunt următorii, cu excepţia:

#20. Următorul enunţ despre adminstrarea şi absorbţia pe cale nazală este incorect:

#21. Pentru următoarele substanţe medicamentoase este obligatorie administrarea pe stomacul gol, cu excepţia:

#22. Nu prezintă mecanism specific de acţiune:

#23. Avantajele căii sublinguale sunt următoarele, cu excepția:

#24. Care este etapa esențială în faza biofarmaceutică, după administrarea medicamentului?

#25. Calcularea biodisponibilității medicamentelor necesită cunoașterea concentrației substanței medicamentoase:

#26. Se administrează dimineaţa între 7-10:

#27. Nu manifestă efect antispastic digestiv de tip parasimpatolitic:

#28. Un medicament trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu excepția:

#29. Având în vedere noţiunile teoretice despre latenţa simpatomimeticelor bronhodilatatoare şi caracteristicile farmacoterapiei astmului bronşic (terapia crizei şi profilaxia de lungă durată a crizei), următoarea asociere pe este corectă:

#30. Ce condiție este obligatorie pentru formele farmaceutice injectabile?

#31. Următorul enunţ depre potenţa acţiunii analgezice a paracetamolului şi codeinei este corect:

#32. Următorul enunţ despre absorbţia şi administrarea pe cale rectală este incorect:

#33. Prin mecanism direct de acţiune se înţelege acţiune la nivelul:

#34. Următorul enunţ privind biotransformarea medicamentelor este incorect:

#35. Următoarea substanță creşte biotransformarea paracetamolului la metabolitul toxic hepatic:

#36. Următorul enunţ despre efectele factorilor care influenţează absorbţia gastrointestinală şi biodisponibilitatea orală este incorect:

#37. După mecanismul de acțiune, acțiunea farmacodinamică poate fi:

#38. Etapa de epurare a organismului este alcătuită din:

#39. Biotransformarea paracetamolului este redusă când pacientul este în terapie cu următoarele substanţe medicamentoase inhibitori enzimatici, cu excepţia:

#40. Nu este antagonist al receptorilor pentru angiotensină, manifestând ca efect advers tuse seacă:

#41. Paracetamolul creşte efectul următoarelor substanţe medicamentoase, cu excepţia:

#42. La femeia gravidă apar următoarele consecințe farmacocinetice ca urmare a modificărilor fiziologice survenite:

#43. Următoarele substanţe medicamentoase sunt inhibitori selectivi ai COX-2, cu excepţia:

#44. Nu este antagonist din a doua generație (nesedative) ai receptorilor histaminergici H1:

#45. Următoarele asocieri au ca rezultat creșterea acțiunii anticoagulantului oral, cu accidente hemoragice, cu excepţia:

#46. Administrarea sublinguală are următorul avantaj:

#47. Următorul enunţ despre latenţă este incorect:

#48. Prin administrare de butilscopolamină (SCOBUTIL) apare ca efect advers sedare deoarece butilscopolamina:

#49. Se utilizează în tratamentul tusei cu expectorație:

#50. Următoarea asociere are ca rezultat sinergism de potenţare:

#51. Parametrii definitorii ai acțiunii farmacodinamice sunt:

#52. Următoarele enunțuri despre circuitul entero-hepatic sunt adevărate, cu excepţia:

#53. Alegeți afirmația incorectă privind biodisponibilitatea absolută:

#54. Nu reprezintă tipuri de echivalență:

#55. Anestezicele generale se pot distribui în:

#56. Următorul enunţ despre administrarea şi absorbţia pe cale oculară este incorect:

#57. Creşte riscul de sângerare la asocierea aspirinei cu următoarele plante medicinale/suplimente alimentare/alimente, cu excepţia:

#58. Următoarele substanţe medicamentoase acționează prin mecanisme nespecifice de acţiune, cu excepţia:

#59. Următoarele medicamente îşi manifestă efectul prin inhibiție enzimatică, cu excepţia:

#60. Următorul enunţ despre selectivitatea medicamentelor este incorect:

#61. Inducția enzimatică:

#62. Pacienţiilor care sunt în terapie cu apixaban (Eliquis) sau dabigatran (Pradaxa) li se recomandă să evite în alimentație următoarele fructe, cu excepţia:

#63. Următoarele medicamente au caracter retard, cu excepţia:

#64. Nu se înregistrează creşterea toxicităţii digoxinei în cazul asocierii cu:

#65. Biodisponibilitatea:

#66. Selectivitatea unei substanțe medicamentoase:

#67. Efectul primului pasaj hepatic:

#68. Biodisponibilitatea unui medicament:

#69. Care dintre următoarele afirmații privind latența acțiunii farmacodinamice a unui medicament este corectă?

#70. Durata de acţiune a unui medicament se exprimă prin:

#71. Când sunt considerate două medicamente bioechivalente?

#72. Acţiunea terapeutică a losartanului este redusă prin consumul următoarelor fructe, cu excepţia:

#73. Prin metabolizare codeină poate trece în:

#74. Următorul enunţ despre administrarea şi absorbţia pe cale cutanată este fals:

#75. Următoarele interacţiuni medicamentoase de natură farmacocinetică au ca rezultat reducerea eficacității terapeutice, cu excepţia:

#76. Următoarele substanţe medicamentoase sunt inhibitori ai pompei de protoni, cu excepţia:

#77. Care dintre următoarele afirmații privind legarea medicamentului de proteinele plasmatice este incorectă?

#78. Biotransformarea medicamentelor prezintă următoarea caracteristică:

#79. Intravenos se pot administra:

#80. Nu se administrează oral:

#81. Este antagonist al receptorilor serotoninergici 5-HT3 cu acţiune antivomitivă:

#82. Următoarele substanţe medicamentoase acţionează prin adsoprbţie, cu excepţia:

#83. Formele în care medicamentele pot fi transportate în sânge sunt:

#84. Nu se utilizează în terapia glaucomului cu unghi deschis următorul analog de prostaglandină:

Finish