Farmacologie generală

Results

#1. Prin metabolizare codeină poate trece în:

#2. În faza farmacocinetică, o substanță administrată p.o., parcurge:

#3. Se recomandă substituirea unui medicament cu altul când:

#4. Următoarea substanță medicamentoasa este agonist opioid cu acţiune reglatoare a motricităţii tubului digestiv, activă în diaree şi constipaţie:

#5. Prin mecanism direct de acţiune se înţelege acţiune la nivelul:

#6. Următoarele asocieri au ca rezultat creșterea acțiunii anticoagulantului oral, cu accidente hemoragice, cu excepţia:

#7. Acţiunea terapeutică a losartanului este redusă prin consumul următoarelor fructe, cu excepţia:

#8. Biotransformarea paracetamolului este redusă când pacientul este în terapie cu următoarele substanţe medicamentoase inhibitori enzimatici, cu excepţia:

#9. Următorul enunţ despre efectele factorilor care influenţează absorbţia gastrointestinală şi biodisponibilitatea orală este incorect:

#10. Următoarele substanţe medicamentoase sunt inhibitori selectivi ai COX-2, cu excepţia:

#11. Nu reprezintă tipuri de echivalență:

#12. Următorul enunţ despre adminstrarea şi absorbţia pe cale nazală este incorect:

#13. Creşte riscul de sângerare la asocierea aspirinei cu următoarele plante medicinale/suplimente alimentare/alimente, cu excepţia:

#14. Având în vedere noţiunile teoretice despre latenţă, pentru o pacientă cu o criză hipocalcemică în farmacia publică, prima inteţie de terapie este:

#15. Următorul enunţ despre eliminarea pe cale renală este incorect:

#16. Următorul enunţ despre influenţa alimentelor asupra absorbţiei orale a medicamentelor este incorect:

#17. Biodisponibilitatea:

#18. Următorul enunţ despre latenţă este incorect:

#19. Calcularea biodisponibilității medicamentelor necesită cunoașterea concentrației substanței medicamentoase:

#20. Ce cale de administrare are acțiune exclusiv sistemică?

#21. Este bronhodilatator parasimpatolitic:

#22. Factorii fiziologici care influențează absorbţia pe cale orală a medicamentelor sunt următorii, cu excepţia:

#23. Nu prezintă mecanism antioxidant (protecţia organismului contra radicalilor liberi ai oxigenului):

#24. Care dintre următoarele afirmații privind legarea medicamentului de proteinele plasmatice este incorectă?

#25. Următorul enunţ despre administrarea şi absorbţia pe cale cutanată este fals:

#26. Se utilizează în tratamentul tusei cu expectorație:

#27. Pacienţiilor care sunt în terapie cu apixaban (Eliquis) sau dabigatran (Pradaxa) li se recomandă să evite în alimentație următoarele fructe, cu excepţia:

#28. Calea de administrare rectală a medicamentelor:

#29. Următoarele enunțuri despre circuitul entero-hepatic sunt adevărate, cu excepţia:

#30. Prin administrare de butilscopolamină (SCOBUTIL) apare ca efect advers sedare deoarece butilscopolamina:

#31. Propulsivele:

#32. Paracetamolul creşte efectul următoarelor substanţe medicamentoase, cu excepţia:

#33. Factorii care influențează absorbția și biodisponibilitatea pe cale orală sunt următorii, cu excepția:

#34. Un medicament trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu excepția:

#35. Efectul primului pasaj hepatic:

#36. Nu se administrează oral:

#37. Următorul enunţ despre efectul bisens al aspirinei este corect:

#38. Ce condiție este obligatorie pentru formele farmaceutice injectabile?

#39. Nu este antagonist din a doua generație (nesedative) ai receptorilor histaminergici H1:

#40. Nu se înregistrează creşterea toxicităţii digoxinei în cazul asocierii cu:

#41. Selectivitatea unei substanțe medicamentoase:

#42. Care este etapa esențială în faza biofarmaceutică, după administrarea medicamentului?

#43. Biodisponibilitatea unui medicament:

#44. Următoarele substanţe medicamentoase acţionează prin adsoprbţie, cu excepţia:

#45. Etapa de epurare a organismului este alcătuită din:

#46. Care dintre următoarele afirmații privind latența acțiunii farmacodinamice a unui medicament este corectă?

#47. Când sunt considerate două medicamente bioechivalente?

#48. Următoarea substanță creşte biotransformarea paracetamolului la metabolitul toxic hepatic:

#49. Următorul enunţ despre efectul interacţiunilor medicament-medicament asupra absorbţiei şi biodisponibilităţii orale este incorect:

#50. Pentru următoarele substanţe medicamentoase este obligatorie administrarea pe stomacul gol, cu excepţia:

#51. Următoarele interacţiuni medicamentoase de natură farmacocinetică au ca rezultat reducerea eficacității terapeutice, cu excepţia:

#52. Anestezicele generale se pot distribui în:

#53. Avantajele căii sublinguale sunt următoarele, cu excepția:

#54. Următoarele medicamente au caracter retard, cu excepţia:

#55. Parametrii definitorii ai acțiunii farmacodinamice sunt:

#56. Nu este antagonist al receptorilor pentru angiotensină, manifestând ca efect advers tuse seacă:

#57. După mecanismul de acțiune, acțiunea farmacodinamică poate fi:

#58. Biotransformarea medicamentelor prezintă următoarea caracteristică:

#59. Nu prezintă mecanism specific de acţiune:

#60. Următoarele substanţe medicamentoase acționează prin mecanisme nespecifice de acţiune, cu excepţia:

#61. Următorul enunţ despre absorbţia şi administrarea pe cale rectală este incorect:

#62. Inducția enzimatică:

#63. Administrarea sublinguală are următorul avantaj:

#64. Următoarele substanţe medicamentoase sunt inhibitori ai pompei de protoni, cu excepţia:

#65. Durata de acţiune a unui medicament se exprimă prin:

#66. Următorul enunţ despre administrarea şi absorbţia pe cale oculară este incorect:

#67. Următorul enunţ despre selectivitatea medicamentelor este incorect:

#68. Intravenos se pot administra:

#69. Următoarele medicamente îşi manifestă efectul prin inhibiție enzimatică, cu excepţia:

#70. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice scade în ordinea:

#71. Următorul enunţ despre influenţa stărilor patologice asupra absorbţiei orale a medicamentelor este incorect:

#72. Alegeți afirmația incorectă privind biodisponibilitatea absolută:

#73. Următoarea asociere are ca rezultat sinergism de potenţare:

#74. Având în vedere noţiunile teoretice despre latenţa simpatomimeticelor bronhodilatatoare şi caracteristicile farmacoterapiei astmului bronşic (terapia crizei şi profilaxia de lungă durată a crizei), următoarea asociere pe este corectă:

#75. Biodisponibilitatea este maximă (100 %) în cazul administrării de:

#76. La femeia gravidă apar următoarele consecințe farmacocinetice ca urmare a modificărilor fiziologice survenite:

#77. Următorul enunţ depre potenţa acţiunii analgezice a paracetamolului şi codeinei este corect:

#78. Nu se utilizează în terapia glaucomului cu unghi deschis următorul analog de prostaglandină:

#79. Nu manifestă efect antispastic digestiv de tip parasimpatolitic:

#80. Formele în care medicamentele pot fi transportate în sânge sunt:

#81. Următoarele substanţe medicamentoase se administrează în timpul sau imediat după masă, cu excepţia:

#82. Este antagonist al receptorilor serotoninergici 5-HT3 cu acţiune antivomitivă:

#83. Se administrează dimineaţa între 7-10:

#84. Următorul enunţ privind biotransformarea medicamentelor este incorect:

Finish