Farmacotoxicologie

Results

#1. Ce medicament poate provoca convulsii copiilor sub 3 ani?

#2. Următorul enunţ despre toleranța dobândită cronică este incorect:

#3. În cazul ranitidinei, efectul rebound se manifestă prin:

#4. Tratamentul manifestărilor de tip alergic presupune utilizarea de:

#5. Următoarele substanțe sunt incriminate în deficiență imunitară latentă, cu excepţia:

#6. Efectul rebound se manifestă clinic astfel:

#7. Următoarea substanță medicamentoasă determină efect rebound la întreruperea bruscă a unui tratament de lungă durată:

#8. Următorul enunţ despre agranulocitoză este incorect:

#9. La administrarea locală, în terapia astmului bronşic, glucocorticoizii determină următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#10. Fluorochinolonele nu produc următorul efect advers:

#11. Tusea seacă prin mecanism alergic este un efect advers determinat de:

#12. Instalarea toleranței la opioide are următoarele consecințe:

#13. În ce perioadă a sarcinii există cel mai mare risc teratogen?

#14. Pacientul vârstnic prezintă:

#15. Ce metodă de intervenție nu este folosită în cazul intoxicațiilor:

#16. Care medicament în asociere cu nifedipa, conduce la ineficacitate terapeutică?

#17. Ce tip de interacțiune medicamentoasă nu este produsă de alcool?

#18. Conform OMS reacțiile adverse sunt reacții nedorite, dăunătoare ce apar la doze:

#19. Contraceptivele orale provoacă următoarele reacții toxice, cu excepția:

#20. Absența relației gradate doză-efect este caracteristică următorului tip de reacție adversă:

#21. Paracetamolul poate produce următoarele reacții adverse, cu excepția:

#22. Agranulocitoza (reacție adversă la administrarea de algocalmin) duce la:

#23. Următoarele sunt efecte secundare, cu excepţia:

#24. Ce medicament nu se administrează copiilor sub 4 ani?

#25. Următoarea clasă de antihipertensive produce efect rebound la oprirea bruscă a unui tratament de lungă durată:

#26. Contraceptivele hormonale determină următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#27. Despre retenţia hidrosalină indusă medicamentos următorul enunţ este incorect:

#28. La nivel ocular, glucocorticoizii pot produce următoarele reacții adverse, cu excepţia:

#29. În primele 24 de ore ale intoxicației cu paracetamol, pacientul prezintă următoarele semne/simptome, cu excepţia:

#30. Rifampicina colorează urina în:

#31. Calea de administrare care declanșează cel mai frecvent reacții alergice este:

#32. Hipertermia malignă apare după administrarea:

#33. Gentamicina (aminoglicozid) are ca efect toxic:

#34. Următoarele medicamente determină aritmii cardiace tip torsada vârfurilor, cu excepţia:

#35. Aspirina determină următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#36. Methemoglobinemia ( reacție adversă produsă de paracetamol) duce la:

#37. Diureticele nu produc următorul dezechilibru:

#38. Reacțiile alergice au la bază:

#39. Următoarele enunțuri privind profilul farmacotoxicologic al antitusivelor sunt adevărate, cu excepţia:

#40. Care dintre următoarele substanțe, are cel mai mare potențial alergic?

#41. Reacțiile adverse de tip imunosupresiv constau în deprimarea:

#42. Care substanța nu reduce eficacitatea antiulceroaselor?

#43. Nitraţii antianginoşi au următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#44. Care din următoarele substanțe provoacă farmacodependență?

#45. Determină evenimente ischemice trombotice cardiovasculare şi cerebrovasculare fatale şi non-fatale:

#46. Paracetamolul determină următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#47. La întreruperea bruscă a administrării de fenobarbital apar:

#48. Tetraciclina poate fi administrată concomitent cu:

#49. Factorii favorizanți ai apariției reacțiilor adverse la medicamente sunt următorii, cu excepţia:

#50. Următoarele substanțe medicamentoase sunt fotosensibilizante, cu excepţia:

#51. Următoarele substanțe medicamentoase determină reacții alergice de tip I anafilactic, cu excepţia:

#52. Inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei nu determină ca efect advers:

#53. Prin „boli iatrogene” se înțelege:

#54. Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin reacție adversă neașteptată se înțelege:

#55. Ce substanță medicamentoasă are acțiune hepatoprotectoare?

#56. Următorul enunţ despre tahifilaxie este incorect:

#57. Toxidromul salicilic se caracterizează prin următoarele semne şi simptome clinice, cu excepţia:

#58. Următoarele sunt reacții adverse apărute la întreruperea administrării, cu excepţia:

#59. Nu este interacţiune farmacotoxicologică cu semnificaţie clinică:

#60. Amiodarona determină următoarele reacții adverse cu excepţia:

#61. Ce medicament poate fi administrat în timpul sarcinii, fără risc teratogen?

#62. Reacția adversă în care este alterat mesajul genetic este:

#63. Ibuprofenul poate determina următoarele efecte toxice la nivelul SNC-ului, cu excepţia:

#64. Care este antidotul în in toxicația cu paracetamol?

#65. Interacțiunea rezultată prin asocierea dintre stimulante SNC și inhibitoare SNC este:

#66. Nu determină efecte toxice la nivelul rinichiului:

#67. Ce clasă de medicamente inhibă motilitatea uterină:

#68. Sunt reacții adeverse alergice de tip I anafilactic următoarele, cu excepţia:

#69. Efectele secundare şi toxice apar la doze:

#70. Nu este efect advers al antihistaminicelor H1 din prima generație:

Finish