Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

Results

#1. Baza de unguent nu se alege în funcție de:

#2. Emulsiile au ca și componentă obligatorie, exceptând:

#3. Alegeți varianta falsă referitoare la prepararea unguentelor emulsie, conform farmacopeei:

#4. Supozitoarele rectale au formă:

#5. Faza dispersată se mai numește:

#6. Factorii ce determină alegerea tipului de formă farmaceutică în bolile dermatologice depind de:

#7. Suspensiile de uz intern se administrează cu ajutorul:

#8. Emulsiile se conservă în următoarele condiții:

#9. Identificați afirmația falsă:

#10. Alegerea formei farmaceutice în terapia dermatologică depinde de o serie de factori, cu excepția:

#11. Care afirmație referitoare la unguentele de tip suspensie este falsă?

#12. În cazul căror suspensii nu este obligatorie condiția de sterilitate:

#13. Pe eticheta suspensiilor se menționează obligatoriu:

#14. Soluția de violet de gențiana se prepară în concentrație de:

#15. Suspensiile pot conține ca substanțe auxiliare:

#16. Care din următoarele afirmații reprezintă un avantaj al suspensiilor?

#17. Metoda de preparare a suspensiilor prin condensare (precipitare) prezintă următoarele caracteristici, cu o excepție:

#18. Linimentele sunt emulsii care se administrează:

#19. Suspensiile se conservă:

#20. Colargolul se condiționează în flacoane de:

#21. În funcție de tehnologia de preparare (gradul de dispersie al substanței active), unguentele medicamentoase pot fi clasificate în următoarele tipuri, cu excepția:

#22. Care afirmație legată de vaselină este falsă?

#23. Care afirmație este greșită în cazul mecanismului de acțiune al agentului de suspensie?

#24. Mențiunea „ A se agita înainte de administrare” se scrie pe eticheta:

#25. Unguentele industriale se condiționează în:

#26. Suspensiile antiacide:

#27. Care supozitoare sunt menționate în Farmacopeea Română Ed. X?

#28. Pentru care substanțe masă prelucrată sub formă de suspensie nu trebuie să depășească doza maximă pentru 24 ore:

#29. Pentru a ușura administrarea supozitoarelor la pacienți se recomandă:

#30. Care din următoarea afirmație este falsă?

#31. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un excipient sunt următoarele, cu excepția:

#32. Conform Farmacopeei Române Ed. X, supozitoarele se conservă:

#33. Soluția de colargol se prepară din:

#34. Suspensiile foarte concentrate în care faza solidă se afla în cantitate mai mare de 50%, se mai numesc:

#35. Fenomene de instabilitate a emulsiilor sunt următoarele, cu o excepție:

#36. Soluția de colargol prezintă un efect :

#37. O formulare adecvată trebuie să conducă la supozitoare care trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu o excepție:

#38. Suspensiile floculate se caracterizează prin:

#39. Gelurile medicamentoase au ca avantaj:

#40. Soluția de rivanol se aplică:

#41. O suspensie de bună calitate trebuie să prezinte următoarele caracteristici, cu o excepție:

#42. Avantajele suspensiilor sunt:

#43. Dezavantajul untului de cacao este:

#44. La formularea emulsiilor se are în vedere:

#45. Alegeți afirmația greșită în cazul supozitoarelor vaginale:

#46. Dezavantajul gliceridelor semisintetice folosite la prepararea supozitoarelor este:

#47. Dacă faza dispersată depășește 25% din masa unguentului, unguentele-suspensii sunt denumite:

#48. Soluția de lactat de etacridină se condiționează în:

#49. Soluția de rivanol are concentrația de:

#50. Emulsiile sunt:

#51. Identificați afirmația greșită:

#52. Care din următoarele unguente nu este oficinal?

#53. Suspensiile cu antibiotice de uz intern se prepară:

#54. Emulsiile de plajă conțin obligatoriu:

#55. Care afirmație referitoare la supozitoare nu este adevărată:

#56. Soluția de lactat de etacridină are culoarea:

#57. Suspensiile de uz extern trebuie să fie sterile în următoarele cazuri, cu excepţia:

#58. Administrarea medicamentelor pe cale rectală se abordează în următoarele situații, cu o excepție:

#59. Bazele de supozitoare trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu excepția:

#60. Creionașele vaginale se prepară:

#61. Componentele unei suspensii sunt următoarele, cu o excepție:

#62. Supozitoarele vaginale se mai numesc:

#63. Farmacopeea Română Ed. X prevede folosirea următoarelor substanțe auxiliare la prepararea emulsiilor, cu o excepție:

#64. Suspensiile sunt forme farmaceutice obținute prin:

#65. Care unguente nu trebuie să fie sterile?

#66. Supozitoarele preparate cu baze liposolubile trebuie să:

#67. Obținerea unei emulsii stabile se obține prin adăugarea:

#68. Farmacopeea Română Ed. X clasifică bazele de unguent în următoarele, cu excepția:

#69. Stabilitatea unei emulsii este dată de:

#70. Rivanolul se mai numește:

#71. Soluția de albastru de metilen se utilizează sub formă de:

#72. Suspensiile se obțin prin:

#73. Parametrul de care se ține cont la prepararea suspensiilor este:

#74. Vaselina se obține din:

#75. Conform Farmacopeei Române Ed. X, unguentele se conservă:

Finish