Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

Results

#1. Care din următoarele afirmații reprezintă un avantaj al suspensiilor?

#2. Care unguente nu trebuie să fie sterile?

#3. Care afirmație este greșită în cazul mecanismului de acțiune al agentului de suspensie?

#4. Fenomene de instabilitate a emulsiilor sunt următoarele, cu o excepție:

#5. Dezavantajul gliceridelor semisintetice folosite la prepararea supozitoarelor este:

#6. Care afirmație referitoare la unguentele de tip suspensie este falsă?

#7. Suspensiile de uz intern se administrează cu ajutorul:

#8. Soluția de lactat de etacridină se condiționează în:

#9. Emulsiile au ca și componentă obligatorie, exceptând:

#10. Dezavantajul untului de cacao este:

#11. Soluția de lactat de etacridină are culoarea:

#12. Baza de unguent nu se alege în funcție de:

#13. Emulsiile sunt:

#14. Supozitoarele vaginale se mai numesc:

#15. O suspensie de bună calitate trebuie să prezinte următoarele caracteristici, cu o excepție:

#16. Unguentele industriale se condiționează în:

#17. Pentru care substanțe masă prelucrată sub formă de suspensie nu trebuie să depășească doza maximă pentru 24 ore:

#18. Identificați afirmația greșită:

#19. Suspensiile foarte concentrate în care faza solidă se afla în cantitate mai mare de 50%, se mai numesc:

#20. Suspensiile antiacide:

#21. Creionașele vaginale se prepară:

#22. Rivanolul se mai numește:

#23. Obținerea unei emulsii stabile se obține prin adăugarea:

#24. Avantajele suspensiilor sunt:

#25. Colargolul se condiționează în flacoane de:

#26. Conform Farmacopeei Române Ed. X, unguentele se conservă:

#27. Supozitoarele preparate cu baze liposolubile trebuie să:

#28. Metoda de preparare a suspensiilor prin condensare (precipitare) prezintă următoarele caracteristici, cu o excepție:

#29. Supozitoarele rectale au formă:

#30. Alegeți afirmația greșită în cazul supozitoarelor vaginale:

#31. Suspensiile de uz extern trebuie să fie sterile în următoarele cazuri, cu excepţia:

#32. În funcție de tehnologia de preparare (gradul de dispersie al substanței active), unguentele medicamentoase pot fi clasificate în următoarele tipuri, cu excepția:

#33. Farmacopeea Română Ed. X clasifică bazele de unguent în următoarele, cu excepția:

#34. Suspensiile pot conține ca substanțe auxiliare:

#35. Mențiunea „ A se agita înainte de administrare” se scrie pe eticheta:

#36. Vaselina se obține din:

#37. Suspensiile floculate se caracterizează prin:

#38. Gelurile medicamentoase au ca avantaj:

#39. Linimentele sunt emulsii care se administrează:

#40. Suspensiile cu antibiotice de uz intern se prepară:

#41. Bazele de supozitoare trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu excepția:

#42. Parametrul de care se ține cont la prepararea suspensiilor este:

#43. La formularea emulsiilor se are în vedere:

#44. Emulsiile de plajă conțin obligatoriu:

#45. Alegeți varianta falsă referitoare la prepararea unguentelor emulsie, conform farmacopeei:

#46. Soluția de colargol se prepară din:

#47. Alegerea formei farmaceutice în terapia dermatologică depinde de o serie de factori, cu excepția:

#48. Pe eticheta suspensiilor se menționează obligatoriu:

#49. Suspensiile sunt forme farmaceutice obținute prin:

#50. Stabilitatea unei emulsii este dată de:

#51. Care afirmație referitoare la supozitoare nu este adevărată:

#52. Soluția de rivanol se aplică:

#53. Suspensiile se conservă:

#54. Farmacopeea Română Ed. X prevede folosirea următoarelor substanțe auxiliare la prepararea emulsiilor, cu o excepție:

#55. Soluția de rivanol are concentrația de:

#56. Soluția de albastru de metilen se utilizează sub formă de:

#57. Care supozitoare sunt menționate în Farmacopeea Română Ed. X?

#58. Care afirmație legată de vaselină este falsă?

#59. Soluția de colargol prezintă un efect :

#60. Conform Farmacopeei Române Ed. X, supozitoarele se conservă:

#61. Emulsiile se conservă în următoarele condiții:

#62. Pentru a ușura administrarea supozitoarelor la pacienți se recomandă:

#63. Identificați afirmația falsă:

#64. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un excipient sunt următoarele, cu excepția:

#65. Factorii ce determină alegerea tipului de formă farmaceutică în bolile dermatologice depind de:

#66. Care din următoarea afirmație este falsă?

#67. Dacă faza dispersată depășește 25% din masa unguentului, unguentele-suspensii sunt denumite:

#68. Faza dispersată se mai numește:

#69. Soluția de violet de gențiana se prepară în concentrație de:

#70. Suspensiile se obțin prin:

#71. Administrarea medicamentelor pe cale rectală se abordează în următoarele situații, cu o excepție:

#72. Care din următoarele unguente nu este oficinal?

#73. Componentele unei suspensii sunt următoarele, cu o excepție:

#74. O formulare adecvată trebuie să conducă la supozitoare care trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu o excepție:

#75. În cazul căror suspensii nu este obligatorie condiția de sterilitate:

Finish