Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Results

#1. Comprimatele cu pulberi vegetale au aspect:

#2. Comprimatele masticabile conțin ca substanţe active, cu excepţia:

#3. Antistaticii utilizați la prepararea comprimatelor au rol de:

#4. Conform Farmacopeei Romane Ed. X, comprimatele se conservă:

#5. Mașina de comprimat automată prezintă următoarele piese, cu o excepție:

#6. Diluanții folosiți în prepararea comprimatelor sunt:

#7. Acoperirea comprimatelor poate rezolva o serie de probleme, cu excepția:

#8. Comprimatele orodispersabile sunt:

#9. Care afirmație referitoare la comprimate nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#10. Colorarea drajeurilor se face cu un amestec format din:

#11. Comprimatele orale se condiționează în:

#12. La realizarea comprimatelor se utilizează ca excipienți, cu excepţia:

#13. Substanța cu rol deshidratant utilizată în condiționarea primară se întâlnește la:

#14. Acoperirea comprimatelor cu film sau cu zahăr are ca scop:

#15. Comprimatele efervescente conțin:

#16. Dezavantajul comprimatelor este:

#17. Lustruirea drajeurilor se face cu, exceptând:

#18. După administrarea unui comprimat masticabil, se recomandă ca pacientul:

#19. Comprimatele se obțin prin:

#20. Farmacopeea Română Ed. X prevede că pot prezenta pigmentări sau particule diferit colorate:

#21. Următoarea afirmație legată de comprimatele neacoperite este falsă:

#22. Paracetamolul se poate prelucra sub formă de, cu o excepție:

#23. Dezavantajele comprimatelor sunt, cu o excepție:

#24. Sunt păstrate în prezența unei substanțe deshidratante:

#25. Comprimatele pentru administrare rectală se recomandă înainte de utilizare:

#26. Comprimatele ce conțin antibiotice se administrează:

#27. Comprimatele retard asigură:

#28. Comprimatele pentru soluții injectabile trebuie să fie obligatoriu:

#29. Granulatele se păstrează în:

#30. Comprimatele efervescente pot conține, cu excepţia:

#31. Substanțele auxiliare folosite la prepararea comprimatelor trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu excepția:

#32. Granulatele se pot prepară prin:

#33. Drajefierea presupune acoperirea nucleului cu:

#34. Fazele drajefierii sunt, cu excepţia:

#35. Conform Farmacopeei Române Ed. X comprimatele efervescente trebuie să se dizolve sau să se disperseze în apă, cu efervescență, în cel mult:

#36. Comprimatele retard:

#37. Comprimatele vaginale se administrează cu ajutorul:

#38. Comprimatele sunt forme farmaceutice solide care:

#39. Comprimatele retard:

#40. Comprimatele efervescente prezintă o serie de avantaje, cu excepția:

#41. Avantajele comprimatelor sunt, cu o excepție:

#42. Capsulele pentru administrare inhalatorie trebuie să fie însoțite de:

#43. Comprimatele masticabile conțin, cu excepţia:

#44. Nu se pot comprima substanţe:

#45. Comprimatele orale se administrează:

#46. Următoarele substanţe se pot administra sublingual, cu excepţia:

#47. Comprimatele masticabile pentru copii au formă:

#48. Conform Farmacopeei Române Ed. X, este admisă adăugarea corectorilor de gust și de miros numai pentru comprimatele:

#49. Comprimatele efervescente se condiționează în:

#50. Comprimatele gastrorezistente se pot dezagrega în:

#51. Ca substanțe auxiliare la prepararea comprimatelor se folosesc următoarele, cu excepția:

#52. Colorarea drajeurilor se face folosind:

#53. Farmacopeea Română Ed. X prevede în cazul comprimatelor acoperite, la dezagregare:

#54. Comprimatele acoperite cu pelicule subțiri din diferite substanțe se numesc:

#55. Nistatinul se poate prelucra sub formă de:

#56. Comprimarea se realizează cu ajutorul:

#57. Comprimatele efervescente sunt, cu o excepție:

#58. Drajeurile conțin ca substanţe active:

#59. Comprimatele sensibile la umiditate se păstrează:

#60. În cazul drajeelor, nucleul obținut se acoperă cu:

Finish