Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Results

#1. Granulatele se pot prepară prin:

#2. Comprimatele efervescente pot conține, cu excepţia:

#3. Farmacopeea Română Ed. X prevede în cazul comprimatelor acoperite, la dezagregare:

#4. Conform Farmacopeei Române Ed. X, este admisă adăugarea corectorilor de gust și de miros numai pentru comprimatele:

#5. În cazul drajeelor, nucleul obținut se acoperă cu:

#6. Comprimatele vaginale se administrează cu ajutorul:

#7. Conform Farmacopeei Romane Ed. X, comprimatele se conservă:

#8. Antistaticii utilizați la prepararea comprimatelor au rol de:

#9. Comprimatele sensibile la umiditate se păstrează:

#10. Drajefierea presupune acoperirea nucleului cu:

#11. Lustruirea drajeurilor se face cu, exceptând:

#12. Colorarea drajeurilor se face cu un amestec format din:

#13. Comprimatele acoperite cu pelicule subțiri din diferite substanțe se numesc:

#14. Următoarea afirmație legată de comprimatele neacoperite este falsă:

#15. Comprimatele se obțin prin:

#16. Diluanții folosiți în prepararea comprimatelor sunt:

#17. Dezavantajul comprimatelor este:

#18. La realizarea comprimatelor se utilizează ca excipienți, cu excepţia:

#19. Comprimatele efervescente se condiționează în:

#20. Comprimatele retard:

#21. Comprimatele retard asigură:

#22. După administrarea unui comprimat masticabil, se recomandă ca pacientul:

#23. Următoarele substanţe se pot administra sublingual, cu excepţia:

#24. Comprimatele orale se administrează:

#25. Nistatinul se poate prelucra sub formă de:

#26. Comprimatele efervescente sunt, cu o excepție:

#27. Comprimatele masticabile conțin ca substanţe active, cu excepţia:

#28. Sunt păstrate în prezența unei substanțe deshidratante:

#29. Fazele drajefierii sunt, cu excepţia:

#30. Mașina de comprimat automată prezintă următoarele piese, cu o excepție:

#31. Care afirmație referitoare la comprimate nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#32. Farmacopeea Română Ed. X prevede că pot prezenta pigmentări sau particule diferit colorate:

#33. Avantajele comprimatelor sunt, cu o excepție:

#34. Nu se pot comprima substanţe:

#35. Substanța cu rol deshidratant utilizată în condiționarea primară se întâlnește la:

#36. Comprimatele pentru soluții injectabile trebuie să fie obligatoriu:

#37. Comprimatele retard:

#38. Capsulele pentru administrare inhalatorie trebuie să fie însoțite de:

#39. Conform Farmacopeei Române Ed. X comprimatele efervescente trebuie să se dizolve sau să se disperseze în apă, cu efervescență, în cel mult:

#40. Comprimatele masticabile conțin, cu excepţia:

#41. Acoperirea comprimatelor poate rezolva o serie de probleme, cu excepția:

#42. Comprimatele efervescente conțin:

#43. Granulatele se păstrează în:

#44. Drajeurile conțin ca substanţe active:

#45. Colorarea drajeurilor se face folosind:

#46. Ca substanțe auxiliare la prepararea comprimatelor se folosesc următoarele, cu excepția:

#47. Dezavantajele comprimatelor sunt, cu o excepție:

#48. Comprimatele ce conțin antibiotice se administrează:

#49. Paracetamolul se poate prelucra sub formă de, cu o excepție:

#50. Comprimatele pentru administrare rectală se recomandă înainte de utilizare:

#51. Comprimatele gastrorezistente se pot dezagrega în:

#52. Comprimatele efervescente prezintă o serie de avantaje, cu excepția:

#53. Substanțele auxiliare folosite la prepararea comprimatelor trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu excepția:

#54. Comprimatele orale se condiționează în:

#55. Comprimarea se realizează cu ajutorul:

#56. Comprimatele cu pulberi vegetale au aspect:

#57. Comprimatele masticabile pentru copii au formă:

#58. Comprimatele orodispersabile sunt:

#59. Comprimatele sunt forme farmaceutice solide care:

#60. Acoperirea comprimatelor cu film sau cu zahăr are ca scop:

Finish