Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Results

#1. Pulberile de natură vegetală se pot supune:

#2. Pulberile destinate a fi aplicate pe pielea sugarilor, plăgi deschise sau arsuri trebuie să fie:

#3. Următoarele afirmații referitoare la capsulele amilacee sunt adevărate, cu excepția:

#4. Pulberile de uz extern se pot condiționa în:

#5. Gradul de finețe al pulberilor se determină cu ajutorul:

#6. La prepararea pulberilor compuse uleiurile volatile se adaugă:

#7. Triturarea este un procedeu utilizat la prepararea pulberilor compuse, fiind:

#8. Pulberile oficinale se prepară:

#9. Identificați afirmația greșită:

#10. Capsulele operculate se realizează în 8 mărimi, numerotate convențional astfel:

#11. Capsulele sunt preparate farmaceutice:

#12. Următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția:

#13. Următoarele afirmații referitoare la capsulele gelatinoase moi sunt adevărate, cu excepția:

#14. Pulberea Dover conține:

#15. Învelișul capsulelor se obține din:

#16. Pudrele au următoarele caracteristici:

#17. Porfirizarea este o operație farmaceutică utilizată în practică:

#18. Pulberile industriale de tip răceală și gripă se dizolvă în:

#19. Următoarea afirmație reprezintă un dezavantaj:

#20. Operațiile preliminare de obținere a pulberilor sunt, cu excepţia:

#21. Farmacopeea Română Ed. X. nu oficializează:

#22. Pulberile se păstrează:

#23. Sulfatul de magneziu se administrează folosind ca măsură dozatoare:

#24. Următoarele pulberi se administrează intern, cu ajutorul masurilor aproximative, cu excepţia:

#25. Identificați afirmația greșită:

#26. Pulberile injectabile trebuie să fie:

#27. Pulberile constituie o materie primă importantă pentru realizarea altor forme farmaceutice, cu excepţia:

#28. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu o excepție:

#29. Gradul de finețe al pulberilor se determină:

#30. Mojarul utilizat la prepararea pulberilor se alege astfel încât să aibă o capacitate de:

#31. Pulberile efervescente se conservă:

#32. Conform Farmacopeei Române Ed. X, pulberile sunt constituite din:

#33. Pulberile orale cu dizolvare ex tempore au o mărime a particulelor corespunzătoare sitei numărul:

#34. Pulberile compuse au fost concepute pentru a:

#35. Care dintre substanțele medicamentoase de mai jos sunt condiționate în capsule gelatinoase moi oficinale:

#36. Pulberile sunt preparate farmaceutice:

#37. Cernerea este o operație obligatorie pentru obținerea pulberilor compuse și se aplică:

#38. Capsulele gelatinoase tari se mai numesc:

#39. Capsulele operculate tari se prepară din:

#40. Identificați afirmația falsă:

#41. Pulberile au dezavantajul:

#42. Capsulele gelatinoase enterosolubile:

#43. Alegeți afirmația falsă:

#44. Obținerea pulberilor necesită următoarele operații, cu o excepție:

#45. Identificați afirmația greșită în cazul capsulelor gelatinoase moi:

#46. Pulberea alcalină are următoarele acțiuni, cu excepția:

#47. Următoarea afirmație referitoare la pulberile divizate în doze unitare este falsă:

#48. Următoarea afirmație referitoare la capsule operculate nu este corectă:

#49. Pulberile efervescente se administrează:

#50. Pulberile nedivizate se condiționează în:

#51. La prepararea pulberilor compuse componentele se amestecă:

#52. Indicați afirmația greșită:

#53. Pulberea Dover se folosește:

#54. Pudrele:

#55. Cernerea este obligatorie dacă masa pulberii depășește:

#56. Pulverizarea se realizează în farmacie cu:

#57. Pulberile se conservă în:

#58. Capsulele se conservă conform Farmacopeei Romane Ed. X:

#59. Dezavantajul pulberilor de uz intern este:

#60. Capsulele gelatinoase moi se mai numesc:

#61. Următoarele afirmații referitoare la capsulele gelatinoase tari sunt adevărate, cu excepția:

#62. Pentru pulberile de uz intern se utilizează ca măsură aproximativă lingurița rasă ce conține:

#63. Următoarele substanțe medicamentoase sunt condiționate în capsule operculate:

#64. Sitele farmaceutice sunt numerotate convențional astfel:

#65. Capsulele amilacee:

Finish