Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Results

#1. Pulberile nedivizate se condiționează în:

#2. Capsulele gelatinoase tari se mai numesc:

#3. La prepararea pulberilor compuse uleiurile volatile se adaugă:

#4. Identificați afirmația greșită:

#5. Identificați afirmația falsă:

#6. Pentru pulberile de uz intern se utilizează ca măsură aproximativă lingurița rasă ce conține:

#7. Care dintre substanțele medicamentoase de mai jos sunt condiționate în capsule gelatinoase moi oficinale:

#8. Următoarele pulberi se administrează intern, cu ajutorul masurilor aproximative, cu excepţia:

#9. Indicați afirmația greșită:

#10. Pulberile destinate a fi aplicate pe pielea sugarilor, plăgi deschise sau arsuri trebuie să fie:

#11. Sulfatul de magneziu se administrează folosind ca măsură dozatoare:

#12. Următoarea afirmație reprezintă un dezavantaj:

#13. Pulberile se conservă în:

#14. Capsulele operculate tari se prepară din:

#15. Următoarele afirmații referitoare la capsulele gelatinoase moi sunt adevărate, cu excepția:

#16. Gradul de finețe al pulberilor se determină:

#17. Capsulele se conservă conform Farmacopeei Romane Ed. X:

#18. Capsulele gelatinoase enterosolubile:

#19. Pulberile compuse au fost concepute pentru a:

#20. Pulberea alcalină are următoarele acțiuni, cu excepția:

#21. Operațiile preliminare de obținere a pulberilor sunt, cu excepţia:

#22. Următoarea afirmație referitoare la pulberile divizate în doze unitare este falsă:

#23. Pulberile injectabile trebuie să fie:

#24. Triturarea este un procedeu utilizat la prepararea pulberilor compuse, fiind:

#25. Capsulele sunt preparate farmaceutice:

#26. Pulberile de uz extern se pot condiționa în:

#27. Următoarea afirmație referitoare la capsule operculate nu este corectă:

#28. Pulberile de natură vegetală se pot supune:

#29. Pudrele au următoarele caracteristici:

#30. Următoarele afirmații referitoare la capsulele gelatinoase tari sunt adevărate, cu excepția:

#31. Porfirizarea este o operație farmaceutică utilizată în practică:

#32. Pulberile efervescente se administrează:

#33. Pulberea Dover se folosește:

#34. Farmacopeea Română Ed. X. nu oficializează:

#35. Pulberile constituie o materie primă importantă pentru realizarea altor forme farmaceutice, cu excepţia:

#36. Conform Farmacopeei Române Ed. X, pulberile sunt constituite din:

#37. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu o excepție:

#38. Pulberile au dezavantajul:

#39. Pulberile oficinale se prepară:

#40. Obținerea pulberilor necesită următoarele operații, cu o excepție:

#41. Următoarele afirmații referitoare la capsulele amilacee sunt adevărate, cu excepția:

#42. Capsulele operculate se realizează în 8 mărimi, numerotate convențional astfel:

#43. Pulberile se păstrează:

#44. Următoarele substanțe medicamentoase sunt condiționate în capsule operculate:

#45. Pulberea Dover conține:

#46. Identificați afirmația greșită în cazul capsulelor gelatinoase moi:

#47. Capsulele amilacee:

#48. Cernerea este obligatorie dacă masa pulberii depășește:

#49. Pulberile orale cu dizolvare ex tempore au o mărime a particulelor corespunzătoare sitei numărul:

#50. Învelișul capsulelor se obține din:

#51. Cernerea este o operație obligatorie pentru obținerea pulberilor compuse și se aplică:

#52. Pulberile industriale de tip răceală și gripă se dizolvă în:

#53. Identificați afirmația greșită:

#54. Mojarul utilizat la prepararea pulberilor se alege astfel încât să aibă o capacitate de:

#55. Pulberile efervescente se conservă:

#56. Pulberile sunt preparate farmaceutice:

#57. Gradul de finețe al pulberilor se determină cu ajutorul:

#58. Următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția:

#59. Pulverizarea se realizează în farmacie cu:

#60. Dezavantajul pulberilor de uz intern este:

#61. Alegeți afirmația falsă:

#62. Pudrele:

#63. Sitele farmaceutice sunt numerotate convențional astfel:

#64. La prepararea pulberilor compuse componentele se amestecă:

#65. Capsulele gelatinoase moi se mai numesc:

Finish