Forme farmaceutice sterile

Results

#1. Farmacopeea Romana Ed. X oficializează:

#2. Colirele se administrează cu ajutorul:

#3. În grupa medicamentelor sterile sunt incluse următoarele categorii, cu o excepție:

#4. În cazul preparatelor injectabile Farmacopeea Romana Ed. X prevede:

#5. Materialele textile se sterilizează la:

#6. Diferența între medicamente injectabile și medicamente perfuzabile este:

#7. Solvenții folosiți la prepararea medicamentelor injectabile trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu o excepție:

#8. Care din afirmațiile referitoare la preparatele injectabile este falsă?

#9. Sterilizarea prin încălziri repetate se mai numește:

#10. Pirogenele determina în organism:

#11. Care din următoarele colire sunt oficinale?

#12. Care afirmație este greșită?

#13. Din grupa formelor parenterale cu acțiune prelungită fac parte următoarele, cu excepția:

#14. Avantajele medicamentelor oftalmice sunt următoarele, cu o excepție:

#15. Tindalizarea are la bază:

#16. Dezavantajele preparatelor injectabile sunt următoarele, cu excepția:

#17. Procedeele de sterilizare includ, cu excepţia:

#18. Calea principală de administrare a medicamentelor perfuzabile este:

#19. Care dintre tipurile de solvenți enumerați, sunt recomandați de Farmacopeea Română Ed. X pentru preparate injectabile?

#20. Obiectivele formulării medicamentelor oftalmice cuprind asigurarea următorilor parametri, cu o excepție:

#21. Care afirmație este greșită:

#22. Izotonia medicamentelor injectabile presupune:

#23. Soluțiile perfuzabile se administrează:

#24. Conform Farmacopeii Române Ed. X. mărimea particulelor solide ale suspensiilor oftalmice este:

#25. Avantajul căii parenterale:

#26. Preparatele perfuzabile se administrează cu ajutorul:

#27. Denumirea de medicament „parenteral” desemnează:

#28. Eficacitatea sterilizării cu oxid de etilen este în funcție de următorii factori, cu o excepție:

#29. Sterilizarea presupune:

#30. Identificați afirmația falsă:

#31. Soluțiile injectabile:

#32. Parenteralele includ:

#33. Soluțiile sterile trebuie să fie, cu o excepție:

#34. Soluțiile injectabile pot avea acțiune prelungită când:

#35. Care afirmație este greșită?

#36. Substanțele pirogene sunt:

#37. Care afirmație este greșită?

#38. Soluțiile perfuzabile sunt:

#39. Calitățile obligatorii pe care trebuie să le prezinte preparatele injectabile sunt următoarele, cu o excepție:

#40. La sterilizarea prin filtrare microorganismele sunt:

#41. Seringile sunt instrumente:

#42. Următoarele substanţe medicamentoase se utilizează la prepararea colirelor, cu o excepție :

#43. Care este perfuzie medicamentoasă?

#44. Identificați afirmația falsă:

#45. Preparatele oftalmice sunt:

#46. Care afirmație este greșită?

#47. Apa distilată pentru preparate injectabile prezintă următoarele avantaje, cu o excepție:

#48. O substanță medicamentoasă se administrează strict injectabil:

#49. Băile oculare trebuie sa fie obligatoriu:

#50. Colirul cu sulfat de atropină se prepară în concentrație de:

#51. Care este metoda de sterilizare care nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#52. Oculoguttae reprezintă denumirea pentru:

#53. Procedeul aseptic utilizează:

#54. Care din următoarele forme parenterale au debutul cel mai rapid de acțiune?

#55. Autoclavul se mai numește:

Finish