Forme farmaceutice sterile

Results

#1. Seringile sunt instrumente:

#2. Băile oculare trebuie sa fie obligatoriu:

#3. Izotonia medicamentelor injectabile presupune:

#4. Avantajele medicamentelor oftalmice sunt următoarele, cu o excepție:

#5. Identificați afirmația falsă:

#6. Procedeul aseptic utilizează:

#7. Care afirmație este greșită?

#8. Eficacitatea sterilizării cu oxid de etilen este în funcție de următorii factori, cu o excepție:

#9. Tindalizarea are la bază:

#10. Parenteralele includ:

#11. Preparatele oftalmice sunt:

#12. Apa distilată pentru preparate injectabile prezintă următoarele avantaje, cu o excepție:

#13. Care din următoarele colire sunt oficinale?

#14. Care afirmație este greșită:

#15. Solvenții folosiți la prepararea medicamentelor injectabile trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu o excepție:

#16. Următoarele substanţe medicamentoase se utilizează la prepararea colirelor, cu o excepție :

#17. Soluțiile injectabile pot avea acțiune prelungită când:

#18. Obiectivele formulării medicamentelor oftalmice cuprind asigurarea următorilor parametri, cu o excepție:

#19. Calitățile obligatorii pe care trebuie să le prezinte preparatele injectabile sunt următoarele, cu o excepție:

#20. Pirogenele determina în organism:

#21. Diferența între medicamente injectabile și medicamente perfuzabile este:

#22. Sterilizarea prin încălziri repetate se mai numește:

#23. Materialele textile se sterilizează la:

#24. Soluțiile sterile trebuie să fie, cu o excepție:

#25. La sterilizarea prin filtrare microorganismele sunt:

#26. În grupa medicamentelor sterile sunt incluse următoarele categorii, cu o excepție:

#27. Conform Farmacopeii Române Ed. X. mărimea particulelor solide ale suspensiilor oftalmice este:

#28. Colirele se administrează cu ajutorul:

#29. Oculoguttae reprezintă denumirea pentru:

#30. Care afirmație este greșită?

#31. Autoclavul se mai numește:

#32. Care este perfuzie medicamentoasă?

#33. Identificați afirmația falsă:

#34. Care este metoda de sterilizare care nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#35. Calea principală de administrare a medicamentelor perfuzabile este:

#36. O substanță medicamentoasă se administrează strict injectabil:

#37. Substanțele pirogene sunt:

#38. Din grupa formelor parenterale cu acțiune prelungită fac parte următoarele, cu excepția:

#39. Care din următoarele forme parenterale au debutul cel mai rapid de acțiune?

#40. În cazul preparatelor injectabile Farmacopeea Romana Ed. X prevede:

#41. Preparatele perfuzabile se administrează cu ajutorul:

#42. Care din afirmațiile referitoare la preparatele injectabile este falsă?

#43. Denumirea de medicament „parenteral” desemnează:

#44. Soluțiile injectabile:

#45. Sterilizarea presupune:

#46. Dezavantajele preparatelor injectabile sunt următoarele, cu excepția:

#47. Farmacopeea Romana Ed. X oficializează:

#48. Avantajul căii parenterale:

#49. Soluțiile perfuzabile sunt:

#50. Soluțiile perfuzabile se administrează:

#51. Care afirmație este greșită?

#52. Colirul cu sulfat de atropină se prepară în concentrație de:

#53. Procedeele de sterilizare includ, cu excepţia:

#54. Care afirmație este greșită?

#55. Care dintre tipurile de solvenți enumerați, sunt recomandați de Farmacopeea Română Ed. X pentru preparate injectabile?

Finish