Forme farmaceutice sterile

Results

#1. Procedeul aseptic utilizează:

#2. Care afirmație este greșită?

#3. O substanță medicamentoasă se administrează strict injectabil:

#4. Din grupa formelor parenterale cu acțiune prelungită fac parte următoarele, cu excepția:

#5. Care afirmație este greșită?

#6. Apa distilată pentru preparate injectabile prezintă următoarele avantaje, cu o excepție:

#7. Colirul cu sulfat de atropină se prepară în concentrație de:

#8. Care din următoarele forme parenterale au debutul cel mai rapid de acțiune?

#9. Substanțele pirogene sunt:

#10. Avantajele medicamentelor oftalmice sunt următoarele, cu o excepție:

#11. Identificați afirmația falsă:

#12. Izotonia medicamentelor injectabile presupune:

#13. Solvenții folosiți la prepararea medicamentelor injectabile trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu o excepție:

#14. Procedeele de sterilizare includ, cu excepţia:

#15. Care afirmație este greșită:

#16. Dezavantajele preparatelor injectabile sunt următoarele, cu excepția:

#17. Soluțiile perfuzabile se administrează:

#18. Care din următoarele colire sunt oficinale?

#19. Identificați afirmația falsă:

#20. Care afirmație este greșită?

#21. La sterilizarea prin filtrare microorganismele sunt:

#22. Conform Farmacopeii Române Ed. X. mărimea particulelor solide ale suspensiilor oftalmice este:

#23. Seringile sunt instrumente:

#24. În grupa medicamentelor sterile sunt incluse următoarele categorii, cu o excepție:

#25. Soluțiile sterile trebuie să fie, cu o excepție:

#26. Autoclavul se mai numește:

#27. Farmacopeea Romana Ed. X oficializează:

#28. Care din afirmațiile referitoare la preparatele injectabile este falsă?

#29. Obiectivele formulării medicamentelor oftalmice cuprind asigurarea următorilor parametri, cu o excepție:

#30. Tindalizarea are la bază:

#31. Soluțiile injectabile:

#32. Pirogenele determina în organism:

#33. Calea principală de administrare a medicamentelor perfuzabile este:

#34. Care dintre tipurile de solvenți enumerați, sunt recomandați de Farmacopeea Română Ed. X pentru preparate injectabile?

#35. Sterilizarea prin încălziri repetate se mai numește:

#36. Soluțiile perfuzabile sunt:

#37. Care afirmație este greșită?

#38. Diferența între medicamente injectabile și medicamente perfuzabile este:

#39. Oculoguttae reprezintă denumirea pentru:

#40. Materialele textile se sterilizează la:

#41. Denumirea de medicament „parenteral” desemnează:

#42. Avantajul căii parenterale:

#43. Preparatele oftalmice sunt:

#44. Parenteralele includ:

#45. În cazul preparatelor injectabile Farmacopeea Romana Ed. X prevede:

#46. Care este perfuzie medicamentoasă?

#47. Băile oculare trebuie sa fie obligatoriu:

#48. Eficacitatea sterilizării cu oxid de etilen este în funcție de următorii factori, cu o excepție:

#49. Următoarele substanţe medicamentoase se utilizează la prepararea colirelor, cu o excepție :

#50. Care este metoda de sterilizare care nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#51. Colirele se administrează cu ajutorul:

#52. Calitățile obligatorii pe care trebuie să le prezinte preparatele injectabile sunt următoarele, cu o excepție:

#53. Preparatele perfuzabile se administrează cu ajutorul:

#54. Sterilizarea presupune:

#55. Soluțiile injectabile pot avea acțiune prelungită când:

Finish