Forme farmaceutice sterile

Results

#1. Avantajul căii parenterale:

#2. Care este perfuzie medicamentoasă?

#3. Identificați afirmația falsă:

#4. Farmacopeea Romana Ed. X oficializează:

#5. Procedeele de sterilizare includ, cu excepţia:

#6. Apa distilată pentru preparate injectabile prezintă următoarele avantaje, cu o excepție:

#7. Oculoguttae reprezintă denumirea pentru:

#8. Conform Farmacopeii Române Ed. X. mărimea particulelor solide ale suspensiilor oftalmice este:

#9. Denumirea de medicament „parenteral” desemnează:

#10. Identificați afirmația falsă:

#11. Soluțiile injectabile:

#12. Băile oculare trebuie sa fie obligatoriu:

#13. Sterilizarea presupune:

#14. Sterilizarea prin încălziri repetate se mai numește:

#15. Calea principală de administrare a medicamentelor perfuzabile este:

#16. Obiectivele formulării medicamentelor oftalmice cuprind asigurarea următorilor parametri, cu o excepție:

#17. Colirul cu sulfat de atropină se prepară în concentrație de:

#18. Care din afirmațiile referitoare la preparatele injectabile este falsă?

#19. Preparatele perfuzabile se administrează cu ajutorul:

#20. Care din următoarele colire sunt oficinale?

#21. Soluțiile perfuzabile se administrează:

#22. Substanțele pirogene sunt:

#23. Soluțiile injectabile pot avea acțiune prelungită când:

#24. Soluțiile perfuzabile sunt:

#25. Dezavantajele preparatelor injectabile sunt următoarele, cu excepția:

#26. Eficacitatea sterilizării cu oxid de etilen este în funcție de următorii factori, cu o excepție:

#27. La sterilizarea prin filtrare microorganismele sunt:

#28. Care afirmație este greșită?

#29. Pirogenele determina în organism:

#30. Materialele textile se sterilizează la:

#31. Soluțiile sterile trebuie să fie, cu o excepție:

#32. Parenteralele includ:

#33. Solvenții folosiți la prepararea medicamentelor injectabile trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cu o excepție:

#34. Izotonia medicamentelor injectabile presupune:

#35. Care afirmație este greșită?

#36. Care afirmație este greșită?

#37. Din grupa formelor parenterale cu acțiune prelungită fac parte următoarele, cu excepția:

#38. Care din următoarele forme parenterale au debutul cel mai rapid de acțiune?

#39. În grupa medicamentelor sterile sunt incluse următoarele categorii, cu o excepție:

#40. Care afirmație este greșită:

#41. Diferența între medicamente injectabile și medicamente perfuzabile este:

#42. Colirele se administrează cu ajutorul:

#43. Care afirmație este greșită?

#44. Care este metoda de sterilizare care nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#45. Preparatele oftalmice sunt:

#46. Autoclavul se mai numește:

#47. Tindalizarea are la bază:

#48. Procedeul aseptic utilizează:

#49. Avantajele medicamentelor oftalmice sunt următoarele, cu o excepție:

#50. Calitățile obligatorii pe care trebuie să le prezinte preparatele injectabile sunt următoarele, cu o excepție:

#51. Următoarele substanţe medicamentoase se utilizează la prepararea colirelor, cu o excepție :

#52. În cazul preparatelor injectabile Farmacopeea Romana Ed. X prevede:

#53. Care dintre tipurile de solvenți enumerați, sunt recomandați de Farmacopeea Română Ed. X pentru preparate injectabile?

#54. Seringile sunt instrumente:

#55. O substanță medicamentoasă se administrează strict injectabil:

Finish