Propedeutică farmaceutică și operații generale în practica farmaceutică

Results

#1. În farmacie nu există:

#2. Sunt sisteme de închidere a medicamentelor „child-resistant” următoarele, cu excepţia:

#3. Substanțele toxice și stupefiante se păstrează la:

#4. Medicamentele magistrale:

#5. Scopul amestecării este:

#6. Triunghiul echilateral de culoare neagră, cu vârful în jos, de pe eticheta unui medicament semnifică:

#7. În farmaciile de circuit deschis medicamentele se pot elibera:

#8. Următorul enunț despre dispozitivele medicale este incorect:

#9. De la administrare până la apariția efectului farmacodinamic, medicamentul străbate:

#10. Conform FRX „la temperatura camerei” înseamnă:

#11. Fac parte din categoria dispozitivelor medicale consumabile următoarele, cu excepţia:

#12. Intravaginal este o cale de administrare:

#13. O substanță delicvescentă:

#14. Următorul enunț despre medicamentele utilizate „off-label” este incorect:

#15. OTC-urile sunt:

#16. O linguriță corespunde la un volum aproximativ de:

#17. Formularul pe care se prescriu preparatele psihotrope din tabelul III (legea 339/2005) are culoare:

#18. Câte site oficializează FRX?

#19. Precizați varianta corectă în ceea ce privește calea parenterală:

#20. Rețeta:

#21. Oficina este:

#22. După modul de formulare, medicamentele sunt:

#23. „Recipientele bine închise” (FRX):

#24. Părțile unei rețete sunt următoarele, cu excepția:

#25. Medicamentul (OMS):

#26. Rp. din invocație înseamnă:

#27. Substanțele puternic active se păstrează la:

#28. Pe eticheta medicamentelor care se eliberează pe bază de rețetă, care se reţine în farmacie, se regăsește simbolul:

#29. Receptura este:

#30. Etichetele pentru preparatele de uz intern au culoare:

#31. FRX reprezintă:

#32. Etichetele pentru preparatele de uz extern au culoare:

#33. După specificul activității farmaciile nu pot fi:

#34. Pe ambalajul medicamentelor industriale – sunt obligatorii următoarele elemente, cu excepția:

#35. Conform FRX „la loc răcoros” înseamnă:

#36. Cele mai importante categorii de produse de sănătate care fac obiectul activităţii farmaciei sunt următoarele, cu excepţia:

#37. „Ex tempore” presupune:

#38. Farmaciile de circuit închis se găsesc în:

#39. DCI reprezintă:

#40. Prin condici de aparat se înţelege:

#41. Ce formă farmaceutică are cea mai mare biodisponibilitate?

#42. Următoarele medicamente se măsoară prin unități biologice standardizate internațional, cu excepţia:

Finish