Propedeutică farmaceutică și operații generale în practica farmaceutică

Results

#1. Rețeta:

#2. Următorul enunț despre medicamentele utilizate „off-label” este incorect:

#3. De la administrare până la apariția efectului farmacodinamic, medicamentul străbate:

#4. După specificul activității farmaciile nu pot fi:

#5. În farmaciile de circuit deschis medicamentele se pot elibera:

#6. Medicamentele magistrale:

#7. „Ex tempore” presupune:

#8. Conform FRX „la temperatura camerei” înseamnă:

#9. Următoarele medicamente se măsoară prin unități biologice standardizate internațional, cu excepţia:

#10. Medicamentul (OMS):

#11. „Recipientele bine închise” (FRX):

#12. Intravaginal este o cale de administrare:

#13. Substanțele toxice și stupefiante se păstrează la:

#14. FRX reprezintă:

#15. Câte site oficializează FRX?

#16. Rp. din invocație înseamnă:

#17. Fac parte din categoria dispozitivelor medicale consumabile următoarele, cu excepţia:

#18. Pe ambalajul medicamentelor industriale – sunt obligatorii următoarele elemente, cu excepția:

#19. O substanță delicvescentă:

#20. Scopul amestecării este:

#21. Receptura este:

#22. Sunt sisteme de închidere a medicamentelor „child-resistant” următoarele, cu excepţia:

#23. DCI reprezintă:

#24. Etichetele pentru preparatele de uz extern au culoare:

#25. După modul de formulare, medicamentele sunt:

#26. Ce formă farmaceutică are cea mai mare biodisponibilitate?

#27. În farmacie nu există:

#28. Etichetele pentru preparatele de uz intern au culoare:

#29. O linguriță corespunde la un volum aproximativ de:

#30. Precizați varianta corectă în ceea ce privește calea parenterală:

#31. Următorul enunț despre dispozitivele medicale este incorect:

#32. Părțile unei rețete sunt următoarele, cu excepția:

#33. OTC-urile sunt:

#34. Triunghiul echilateral de culoare neagră, cu vârful în jos, de pe eticheta unui medicament semnifică:

#35. Pe eticheta medicamentelor care se eliberează pe bază de rețetă, care se reţine în farmacie, se regăsește simbolul:

#36. Conform FRX „la loc răcoros” înseamnă:

#37. Oficina este:

#38. Prin condici de aparat se înţelege:

#39. Cele mai importante categorii de produse de sănătate care fac obiectul activităţii farmaciei sunt următoarele, cu excepţia:

#40. Formularul pe care se prescriu preparatele psihotrope din tabelul III (legea 339/2005) are culoare:

#41. Farmaciile de circuit închis se găsesc în:

#42. Substanțele puternic active se păstrează la:

Finish