Anestezie-terapie intensivă și nursing specific

Results

#1. Standardul de monitorizare în cursul anesteziei generale nu include:

#2. Îngrijirea pacientului ventilat mecanic constă în urmatoarele, cu excepţia:

#3. Identificați cei mai importanți parametri care decid necesitatea ventilației mecanice:

#4. Sunt complicații respiratorii ale anesteziei generale, mai puțin :

#5. Alegeţi afirmaţia falsă:

#6. Identificați informația falsă:

#7. La pacientul care nu respiră, verificarea pulsului se va face la:

#8. Adjuvanții căilor aeriene sunt următorii, cu excepția:

#9. Alegeți afirmația falsă:

#10. Următoarele afirmații sunt false, cu excepția:

#11. Prin stomie se înțelege:

#12. Identificați afirmația falsă referitoare la resuscitarea cardio-respiratorie:

#13. Identificați informația adevărată referitoare la masca laringiană:

#14. În cadrul suportului vital avansat afirmațiile următoare sunt false, cu excepția:

#15. Căile de administrare a medicamentelor în resuscitare sunt următoarele, cu excepția:

#16. Opioidele determină:

#17. Tabloul clinic în șocul septic include, mai puțin:

#18. Dezavantajele intubației orotraheale (IOT) sunt, cu excepția:

#19. Intervenţiile de nursing pentru menţinerea permeabilităţii căilor aeriene la pacientul comatos constau din următoarele, cu excepţia:

#20. Identificați afirmația falsă referitoare la defibrilare:

#21. Alegeți afirmația falsă cu referire la hipopotasemie:

#22. Sunt strategii terapeutice ale insuficienței renale acute, mai puțin:

#23. Manevrele de suport vital de bază pot fi efectuate de către:

#24. Factorii de risc pentru instalarea SDRA(sindromului de detresă respiratorie acută) sunt, cu excepția:

#25. Alegeti afirmația adevărată referitoare la masajul cardiac extern:

#26. Identificați afirmația adevărată referitoare la respirația de tip Kussmaul:

#27. Alegeţi afirmaţia corectă dintre enunţurile de mai jos, a hipovolemiei:

#28. Sunt semne clinice ale șocului urmatoarele ,cu excepția:

#29. Care afirmație este corectă:

#30. Alegeți varianta corectă:

#31. Selectați asocierea incorectă:

#32. Intervenţia de nursing pentru asigurarea echilibrului volemic şi nutriţional la pacientul comatos constă din următoarele, cu excepţia:

#33. Alegeți succesiunea corectă a intervențiilor în cadrul resuscitării la adult:

#34. Alegeți afirmația falsă referitoare la pipa orofaringiană:

Finish