Bazele științei nursingului

Results

#1. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#2. Conform modelului conceptual al lui A. Maslow, nevoile fiziologice ale individului includ:

#3. Alegeți afirmația incorectă:

#4. Necesitățile fundamentale ale omului și centrarea activității de îngrijire pe persoana îngrijită va fi realizată de:

#5. Nursingul, ca parte integrantă a sistemelor de sănătate cuprinde, mai puțin:

#6. Identificați afirmația incorectă:

#7. Identificați răspunsul corect:

#8. Conceptele pe care se bazează modelul conceptual al Dorotheei Orem sunt, cu excepția:

#9. Tratatele medicale hipocratice cuprind teorii etiopatogenice, enunțând principiul

#10. Modelul de nursing privind autoîngrijirea este elaborat de:

#11. Identificați afirmația corectă:

#12. Recunoașteți contribuția lui Ambroise Pare la dezvoltarea chirurgiei, exceptând:

#13. Tratamentul vindecătorului pentru îndepărtarea spiritelor rele constă în, cu o excepție:

#14. Scopul îngrijirilor medicale și spirituale la indieni se baza pe:

#15. Identificați afirmația corectă:

#16. Diagnosticele actuale de îngrijire se formulează ca enunţuri cu:

#17. Prima şcoală de nursing din lume a fost înfiinţată de:

#18. Alegeți varianta corectă:

#19. Caracteristicele inflamației în semiologia medicală a fost introdusă de:

#20. Intervenţiile autonome de îngrijire reprezintă:

Finish