Bazele științei nursingului

Results

#1. Conceptele pe care se bazează modelul conceptual al Dorotheei Orem sunt, cu excepția:

#2. Alegeți afirmația incorectă:

#3. Identificați afirmația corectă:

#4. Diagnosticele actuale de îngrijire se formulează ca enunţuri cu:

#5. Tratamentul vindecătorului pentru îndepărtarea spiritelor rele constă în, cu o excepție:

#6. Caracteristicele inflamației în semiologia medicală a fost introdusă de:

#7. Scopul îngrijirilor medicale și spirituale la indieni se baza pe:

#8. Intervenţiile autonome de îngrijire reprezintă:

#9. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#10. Recunoașteți contribuția lui Ambroise Pare la dezvoltarea chirurgiei, exceptând:

#11. Necesitățile fundamentale ale omului și centrarea activității de îngrijire pe persoana îngrijită va fi realizată de:

#12. Conform modelului conceptual al lui A. Maslow, nevoile fiziologice ale individului includ:

#13. Nursingul, ca parte integrantă a sistemelor de sănătate cuprinde, mai puțin:

#14. Alegeți varianta corectă:

#15. Identificați afirmația corectă:

#16. Prima şcoală de nursing din lume a fost înfiinţată de:

#17. Tratatele medicale hipocratice cuprind teorii etiopatogenice, enunțând principiul

#18. Modelul de nursing privind autoîngrijirea este elaborat de:

#19. Identificați răspunsul corect:

#20. Identificați afirmația incorectă:

Finish