Bazele științei nursingului

Results

#1. Tratamentul vindecătorului pentru îndepărtarea spiritelor rele constă în, cu o excepție:

#2. Diagnosticele actuale de îngrijire se formulează ca enunţuri cu:

#3. Conform modelului conceptual al lui A. Maslow, nevoile fiziologice ale individului includ:

#4. Intervenţiile autonome de îngrijire reprezintă:

#5. Recunoașteți contribuția lui Ambroise Pare la dezvoltarea chirurgiei, exceptând:

#6. Necesitățile fundamentale ale omului și centrarea activității de îngrijire pe persoana îngrijită va fi realizată de:

#7. Alegeți afirmația incorectă:

#8. Identificați răspunsul corect:

#9. Caracteristicele inflamației în semiologia medicală a fost introdusă de:

#10. Alegeți varianta corectă:

#11. Scopul îngrijirilor medicale și spirituale la indieni se baza pe:

#12. Conceptele pe care se bazează modelul conceptual al Dorotheei Orem sunt, cu excepția:

#13. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#14. Nursingul, ca parte integrantă a sistemelor de sănătate cuprinde, mai puțin:

#15. Tratatele medicale hipocratice cuprind teorii etiopatogenice, enunțând principiul

#16. Identificați afirmația incorectă:

#17. Identificați afirmația corectă:

#18. Modelul de nursing privind autoîngrijirea este elaborat de:

#19. Identificați afirmația corectă:

#20. Prima şcoală de nursing din lume a fost înfiinţată de:

Finish