Conduită în urgențe medico-chirurgicale

Results

#1. Alegeți varianta corectă:

#2. Cel mai frecvent ritm întâlnit la stopul cardio-respirator la adulţi este:

#3. Care este cauza tahipneei în cazul unei hemoragii?

#4. Starea de rău astmatic:

#5. În retenția acută de urină se execută în urgență:

#6. Sunt aritmii sinusale:

#7. Antidotul heparinei este:

#8. Alegeți afirmația corectă:

#9. Care din procedeele de mai jos pot efectua hemostaza definitivă?

#10. Oxigenoterapia se poate realiza cu ajutorul următoarelor dispozitive, cu excepţia:

#11. Stopul cardio-respirator se caracterizează prin:

#12. Alegeți varianta corectă:

#13. Moartea clinică reprezintă:

#14. În cazul stopului cardiac, după administrarea unui şoc electric extern se recomandă:

#15. Respirația Kussmaul se întâlnește în:

#16. Hemoragiile interne pot fi:

#17. Starea de rău astmatic reprezintă:

#18. Se interzice spălătura gastrică:

#19. Gangrena uscată se întâlnește în:

#20. Identificați medicația de urgenţă în astmul bronşic:

#21. Alegeți afirmația corectă:

#22. Identificați simptomele specifice în edemul pulmonar acut:

#23. Este indicată profilaxia antitetanică în caz de:

#24. Sunt criterii de apreciere a gradului unei intoxicații următoarele, cu excepția:

#25. Suportul vital de bază se referă la următoarele, cu excepția:

#26. Identificați semnul clinic care indică instalarea stopului cardio – respirator :

#27. Identificați simptomul ce apare în encefalopatia hipertensivă:

#28. Coma vigilă – comă de gradul I se caracterizează prin:

#29. Profilaxia antitetanică este contraindicată în:

#30. Hemoperitoneul reprezintă:

#31. Identificați afirmația falsă:

#32. Corpul străin inclavat în cornee:

#33. Alegeți afirmația falsă:

#34. Alegeți afirmația corectă:

#35. Cauzele de activitate electrică făra puls pot fi următoarele, cu excepția:

#36. Identificația afirmația corectă:

#37. Pulsoximetria este o metodă:

#38. La un pacient inconstient, cu obstrucție de căi aeriene se efectuează:

#39. Manevra Heimlich:

#40. Identificați afirmația greșită:

#41. Este contraindicat în hemoptizie:

#42. Accidentații cu traumatisme toraco-pulmonare și insuficiență respiratorie se transportă:

#43. Identificați afirmația falsă:

#44. Adrenalina este medicamentul de elecție în:

#45. Identificați afirmația specifică eclampsiei:

#46. Administrarea morfinei este indicată în:

#47. Identificați varianta corectă:

#48. Traumatismul abdominal este penetrant dacă:

#49. Se recomandă aplicarea de comprese reci/gheață pe zona înțepăturii de insecte pentru:

#50. În cazul crizei astmatice sunt corecte următoarele afirmații, cu excepția:

#51. Precizați varianta corectă în cazul arsurilor:

#52. Care este clasificarea hemoragiilor dupã sediul sângerãrii?

Finish