Conduită în urgențe medico-chirurgicale

Results

#1. Identificați afirmația falsă:

#2. Accidentații cu traumatisme toraco-pulmonare și insuficiență respiratorie se transportă:

#3. Administrarea morfinei este indicată în:

#4. Starea de rău astmatic reprezintă:

#5. Este indicată profilaxia antitetanică în caz de:

#6. Care din procedeele de mai jos pot efectua hemostaza definitivă?

#7. Alegeți afirmația falsă:

#8. Se interzice spălătura gastrică:

#9. Precizați varianta corectă în cazul arsurilor:

#10. Sunt criterii de apreciere a gradului unei intoxicații următoarele, cu excepția:

#11. Suportul vital de bază se referă la următoarele, cu excepția:

#12. Moartea clinică reprezintă:

#13. Hemoperitoneul reprezintă:

#14. Profilaxia antitetanică este contraindicată în:

#15. Respirația Kussmaul se întâlnește în:

#16. Este contraindicat în hemoptizie:

#17. Stopul cardio-respirator se caracterizează prin:

#18. În retenția acută de urină se execută în urgență:

#19. Identificați afirmația greșită:

#20. Identificați afirmația specifică eclampsiei:

#21. Corpul străin inclavat în cornee:

#22. Care este clasificarea hemoragiilor dupã sediul sângerãrii?

#23. Alegeți afirmația corectă:

#24. Pulsoximetria este o metodă:

#25. Hemoragiile interne pot fi:

#26. Sunt aritmii sinusale:

#27. La un pacient inconstient, cu obstrucție de căi aeriene se efectuează:

#28. Se recomandă aplicarea de comprese reci/gheață pe zona înțepăturii de insecte pentru:

#29. Adrenalina este medicamentul de elecție în:

#30. Cel mai frecvent ritm întâlnit la stopul cardio-respirator la adulţi este:

#31. Identificați semnul clinic care indică instalarea stopului cardio – respirator :

#32. Identificați simptomele specifice în edemul pulmonar acut:

#33. Identificați simptomul ce apare în encefalopatia hipertensivă:

#34. Oxigenoterapia se poate realiza cu ajutorul următoarelor dispozitive, cu excepţia:

#35. Gangrena uscată se întâlnește în:

#36. Traumatismul abdominal este penetrant dacă:

#37. Coma vigilă – comă de gradul I se caracterizează prin:

#38. Cauzele de activitate electrică făra puls pot fi următoarele, cu excepția:

#39. Manevra Heimlich:

#40. Alegeți varianta corectă:

#41. Identificați medicația de urgenţă în astmul bronşic:

#42. Identificația afirmația corectă:

#43. Alegeți varianta corectă:

#44. Alegeți afirmația corectă:

#45. Identificați varianta corectă:

#46. Care este cauza tahipneei în cazul unei hemoragii?

#47. Antidotul heparinei este:

#48. Starea de rău astmatic:

#49. Alegeți afirmația corectă:

#50. În cazul stopului cardiac, după administrarea unui şoc electric extern se recomandă:

#51. Identificați afirmația falsă:

#52. În cazul crizei astmatice sunt corecte următoarele afirmații, cu excepția:

Finish