Conduită în urgențe medico-chirurgicale

Results

#1. Este contraindicat în hemoptizie:

#2. Suportul vital de bază se referă la următoarele, cu excepția:

#3. Oxigenoterapia se poate realiza cu ajutorul următoarelor dispozitive, cu excepţia:

#4. Manevra Heimlich:

#5. Adrenalina este medicamentul de elecție în:

#6. Alegeți varianta corectă:

#7. Stopul cardio-respirator se caracterizează prin:

#8. Profilaxia antitetanică este contraindicată în:

#9. Identificați semnul clinic care indică instalarea stopului cardio – respirator :

#10. Alegeți afirmația corectă:

#11. În cazul stopului cardiac, după administrarea unui şoc electric extern se recomandă:

#12. Sunt aritmii sinusale:

#13. Hemoragiile interne pot fi:

#14. Alegeți afirmația corectă:

#15. Se recomandă aplicarea de comprese reci/gheață pe zona înțepăturii de insecte pentru:

#16. Se interzice spălătura gastrică:

#17. Identificați afirmația specifică eclampsiei:

#18. Moartea clinică reprezintă:

#19. Identificați medicația de urgenţă în astmul bronşic:

#20. Precizați varianta corectă în cazul arsurilor:

#21. Identificația afirmația corectă:

#22. Respirația Kussmaul se întâlnește în:

#23. Corpul străin inclavat în cornee:

#24. Identificați simptomul ce apare în encefalopatia hipertensivă:

#25. Hemoperitoneul reprezintă:

#26. Accidentații cu traumatisme toraco-pulmonare și insuficiență respiratorie se transportă:

#27. Starea de rău astmatic:

#28. În cazul crizei astmatice sunt corecte următoarele afirmații, cu excepția:

#29. Traumatismul abdominal este penetrant dacă:

#30. Este indicată profilaxia antitetanică în caz de:

#31. Care este clasificarea hemoragiilor dupã sediul sângerãrii?

#32. Identificați afirmația falsă:

#33. Coma vigilă – comă de gradul I se caracterizează prin:

#34. Administrarea morfinei este indicată în:

#35. Gangrena uscată se întâlnește în:

#36. Care este cauza tahipneei în cazul unei hemoragii?

#37. Alegeți varianta corectă:

#38. În retenția acută de urină se execută în urgență:

#39. Alegeți afirmația corectă:

#40. Identificați afirmația greșită:

#41. Identificați simptomele specifice în edemul pulmonar acut:

#42. Alegeți afirmația falsă:

#43. Sunt criterii de apreciere a gradului unei intoxicații următoarele, cu excepția:

#44. Cel mai frecvent ritm întâlnit la stopul cardio-respirator la adulţi este:

#45. Identificați afirmația falsă:

#46. Cauzele de activitate electrică făra puls pot fi următoarele, cu excepția:

#47. Starea de rău astmatic reprezintă:

#48. La un pacient inconstient, cu obstrucție de căi aeriene se efectuează:

#49. Antidotul heparinei este:

#50. Identificați varianta corectă:

#51. Pulsoximetria este o metodă:

#52. Care din procedeele de mai jos pot efectua hemostaza definitivă?

Finish