Endocrinologie și nursing în endocrinologie

Results

#1. Identificați varianta corectă:

#2. Sindromul Cushing se caracterizează prin:

#3. Diagnosticul de feocromocitom se pune pe bază:

#4. Alegeți răspunsul corect:

#5. Alegeți răspunsul corect:

#6. Care afirmaţie din următoarele legate de feocromocitom e corectă?

#7. Alegeți varianta adevărată referitoare la determinarea spermogramei:

#8. Identificați afirmația corectă:

#9. Identificați varianta corectă:

#10. Hipertiroidia se poate manifesta prin următorul simptom:

#11. Alegeţi răspunsul corect legat de hiperaldosteronismul primar:

#12. Identificați varianta incorectă:

#13. Gigantismul se caracterizează prin:

#14. Alegeți răspunsul corect:

#15. Identificați răspunsul corect:

#16. Alegeţi răspunsul corect:

#17. Alegeți varianta corectă:

#18. Insuficientă corticosuprarenală cronică se caracterizează prin:

#19. Alegeți varianta corectă:

#20. Alegeți varianta corectă legată de determinarea metabolismului bazal:

#21. Alegeți afirmația corectă:

#22. Care din afirmații este adevărată?

#23. Alegeți varianta corectă, referitoare la explorarea corticosuprarenalei:

#24. Diabetul insipid este definit de:

#25. Nanismul hipofizar se caracterizează prin:

#26. Tabloul clinic în hipotiroidie se caracterizează prin:

Finish