Endocrinologie și nursing în endocrinologie

Results

#1. Diabetul insipid este definit de:

#2. Alegeți răspunsul corect:

#3. Identificați varianta corectă:

#4. Gigantismul se caracterizează prin:

#5. Alegeți varianta corectă:

#6. Care din afirmații este adevărată?

#7. Alegeți varianta corectă:

#8. Care afirmaţie din următoarele legate de feocromocitom e corectă?

#9. Sindromul Cushing se caracterizează prin:

#10. Alegeţi răspunsul corect legat de hiperaldosteronismul primar:

#11. Alegeți varianta corectă legată de determinarea metabolismului bazal:

#12. Identificați afirmația corectă:

#13. Alegeți afirmația corectă:

#14. Tabloul clinic în hipotiroidie se caracterizează prin:

#15. Nanismul hipofizar se caracterizează prin:

#16. Insuficientă corticosuprarenală cronică se caracterizează prin:

#17. Identificați varianta corectă:

#18. Alegeți răspunsul corect:

#19. Alegeţi răspunsul corect:

#20. Hipertiroidia se poate manifesta prin următorul simptom:

#21. Alegeți răspunsul corect:

#22. Identificați varianta incorectă:

#23. Identificați răspunsul corect:

#24. Diagnosticul de feocromocitom se pune pe bază:

#25. Alegeți varianta adevărată referitoare la determinarea spermogramei:

#26. Alegeți varianta corectă, referitoare la explorarea corticosuprarenalei:

Finish