Endocrinologie și nursing în endocrinologie

Results

#1. Tabloul clinic în hipotiroidie se caracterizează prin:

#2. Alegeți varianta corectă:

#3. Sindromul Cushing se caracterizează prin:

#4. Care afirmaţie din următoarele legate de feocromocitom e corectă?

#5. Identificați varianta corectă:

#6. Identificați varianta corectă:

#7. Alegeți varianta corectă:

#8. Gigantismul se caracterizează prin:

#9. Nanismul hipofizar se caracterizează prin:

#10. Alegeți afirmația corectă:

#11. Alegeţi răspunsul corect legat de hiperaldosteronismul primar:

#12. Alegeți varianta corectă legată de determinarea metabolismului bazal:

#13. Diabetul insipid este definit de:

#14. Identificați varianta incorectă:

#15. Identificați răspunsul corect:

#16. Alegeți varianta adevărată referitoare la determinarea spermogramei:

#17. Hipertiroidia se poate manifesta prin următorul simptom:

#18. Alegeți răspunsul corect:

#19. Insuficientă corticosuprarenală cronică se caracterizează prin:

#20. Alegeți varianta corectă, referitoare la explorarea corticosuprarenalei:

#21. Alegeți răspunsul corect:

#22. Identificați afirmația corectă:

#23. Care din afirmații este adevărată?

#24. Diagnosticul de feocromocitom se pune pe bază:

#25. Alegeți răspunsul corect:

#26. Alegeţi răspunsul corect:

Finish