Endocrinologie și nursing în endocrinologie

Results

#1. Alegeţi răspunsul corect legat de hiperaldosteronismul primar:

#2. Identificați răspunsul corect:

#3. Alegeţi răspunsul corect:

#4. Alegeți răspunsul corect:

#5. Hipertiroidia se poate manifesta prin următorul simptom:

#6. Identificați varianta corectă:

#7. Gigantismul se caracterizează prin:

#8. Diabetul insipid este definit de:

#9. Alegeți răspunsul corect:

#10. Alegeți varianta corectă legată de determinarea metabolismului bazal:

#11. Care din afirmații este adevărată?

#12. Alegeți varianta corectă, referitoare la explorarea corticosuprarenalei:

#13. Identificați afirmația corectă:

#14. Diagnosticul de feocromocitom se pune pe bază:

#15. Identificați varianta incorectă:

#16. Alegeți afirmația corectă:

#17. Alegeți varianta corectă:

#18. Nanismul hipofizar se caracterizează prin:

#19. Identificați varianta corectă:

#20. Alegeți varianta corectă:

#21. Alegeți varianta adevărată referitoare la determinarea spermogramei:

#22. Insuficientă corticosuprarenală cronică se caracterizează prin:

#23. Alegeți răspunsul corect:

#24. Care afirmaţie din următoarele legate de feocromocitom e corectă?

#25. Tabloul clinic în hipotiroidie se caracterizează prin:

#26. Sindromul Cushing se caracterizează prin:

Finish