Ființa umană și nursingul

Results

#1. Afirmaţiile următoare sunt false, cu excepția:

#2. Alegeți afirmația adevărată referitoare la evoluția hipertermiei:

#3. Problemele de colaborare definesc:

#4. Alegeţi răspunsul corect:

#5. Identificați afirmația adevărată:

#6. Atribuțiile și responsabilitățile asistentului medical rezultă din:

#7. Identificați afirmația incorectă legată de escare:

#8. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#9. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#10. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#11. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#12. Care din următoarele afirmații este falsă:

#13. Planul de îngrijire poate fi definit sub forma, mai puțin:

#14. Alegeți varianta incorectă:

#15. Alegeți afirmația falsă:

#16. Identificați varianta incorectă:

#17. Alegeți afirmația corectă:

#18. Identificaţi varianta adevărată:

#19. Caracteristicele obiectivelor de îngrijire sunt, exceptând :

#20. Alegeți varianta falsă:

#21. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepția:

#22. Alegeți afirmația adevărată:

#23. Printre indicaţiile măsurării ambulatorii a TA se numără următoarele, cu o excepţie:

#24. Identificați afirmația falsă:

#25. Hematuria:

#26. Alegeți varianta adevărată:

#27. Prin genu varum se întelege:

#28. Ortopneea se defineşte ca:

#29. Identificați varianta falsă:

#30. Printre manifestările de dependență ale circulației inadecvate nu se numără:

#31. Procesul de îngrijire cuprinde următoarele etape, cu o excepţie:

#32. Identificați varianta incorectă:

#33. Alegeți afirmația falsă:

#34. Care din următoarele afirmații legate de nicturie este falsă?

#35. Alegeți afirmația corectă a incontinenței urinare:

#36. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#37. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#38. Identificați varianta adevărată:

#39. Alegeţi varianta adevărată:

#40. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#41. Identificaţi varianta corectă:

#42. Alegeți afirmația adevărată:

#43. Steatoreea este:

#44. Identificaţi varianta corectă:

#45. Identificaţi varianta corectă:

#46. Insomnia pre-dormiţională:

#47. Identificați varianta corectă:

#48. Alegeți varianta falsă:

#49. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#50. Vomica cu aspect macroscopic purulent poate apărea în:

#51. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#52. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepția:

#53. Alegeţi varianta falsă:

#54. Elementele componente ale modelului conceptual sunt, mai puțin:

#55. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#56. Alegeți caracterizarea incorectă a edemului:

#57. Independența:

#58. Prin narcolepsie se înțelege:

#59. Identificați varianta incorectă :

#60. Sursele de dificultate, de ordin fizic, care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:

#61. Identificați varianta falsă:

#62. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#63. Sunt asocieri corecte, cu excepția:

#64. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#65. Alegeți dintre enunțurile de mai jos definiția adevărată pentru micțiuni frecvente în cantitate mică:

#66. Alegeţi varianta corectă:

#67. Alegeţi răspunsul corect:

#68. Găsiți varianta corectă:

#69. Caracteristicile diagnosticului nursing:

#70. Identificați varianta falsă:

#71. Sursa de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea este:

#72. Identificați varianta falsă:

#73. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#74. Următoarele afirmații sunt adevărate , mai puțin:

#75. Identificați varianta adevărată:

#76. Alegeți afirmația corectă referitoare la diagnosticul de nursing şi diagnosticul medical:

#77. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#78. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#79. Identificați intervenţiile de îngrijire pentru menţinerea integrităţii tegumentelor la pacientul comatos, cu excepția :

#80. Identificați varianta falsă:

#81. Identificați varianta falsă:

#82. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#83. Alegeți varianta adevărată:

Finish