Ființa umană și nursingul

Results

#1. Alegeți afirmația corectă:

#2. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#3. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#4. Identificați varianta corectă:

#5. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#6. Alegeți afirmația adevărată referitoare la evoluția hipertermiei:

#7. Alegeţi varianta falsă:

#8. Identificați varianta falsă:

#9. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#10. Alegeți varianta adevărată:

#11. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#12. Identificați varianta falsă:

#13. Ortopneea se defineşte ca:

#14. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#15. Planul de îngrijire poate fi definit sub forma, mai puțin:

#16. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#17. Prin genu varum se întelege:

#18. Identificați varianta falsă:

#19. Care din următoarele afirmații este falsă:

#20. Alegeți afirmația falsă:

#21. Identificaţi varianta corectă:

#22. Identificați afirmația incorectă legată de escare:

#23. Alegeţi varianta corectă:

#24. Alegeți caracterizarea incorectă a edemului:

#25. Independența:

#26. Alegeţi răspunsul corect:

#27. Caracteristicile diagnosticului nursing:

#28. Alegeți afirmația corectă a incontinenței urinare:

#29. Sunt asocieri corecte, cu excepția:

#30. Identificaţi varianta corectă:

#31. Insomnia pre-dormiţională:

#32. Identificați varianta adevărată:

#33. Prin narcolepsie se înțelege:

#34. Alegeți varianta falsă:

#35. Procesul de îngrijire cuprinde următoarele etape, cu o excepţie:

#36. Identificați varianta incorectă:

#37. Elementele componente ale modelului conceptual sunt, mai puțin:

#38. Afirmaţiile următoare sunt false, cu excepția:

#39. Alegeţi răspunsul corect:

#40. Alegeți afirmația adevărată:

#41. Problemele de colaborare definesc:

#42. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#43. Identificați varianta incorectă :

#44. Identificați varianta falsă:

#45. Care din următoarele afirmații legate de nicturie este falsă?

#46. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#47. Hematuria:

#48. Sursa de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea este:

#49. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#50. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#51. Găsiți varianta corectă:

#52. Printre indicaţiile măsurării ambulatorii a TA se numără următoarele, cu o excepţie:

#53. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#54. Identificați varianta adevărată:

#55. Steatoreea este:

#56. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#57. Alegeți dintre enunțurile de mai jos definiția adevărată pentru micțiuni frecvente în cantitate mică:

#58. Atribuțiile și responsabilitățile asistentului medical rezultă din:

#59. Identificați intervenţiile de îngrijire pentru menţinerea integrităţii tegumentelor la pacientul comatos, cu excepția :

#60. Caracteristicele obiectivelor de îngrijire sunt, exceptând :

#61. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepția:

#62. Alegeţi varianta adevărată:

#63. Identificați varianta falsă:

#64. Identificați varianta incorectă:

#65. Identificați afirmația falsă:

#66. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#67. Alegeți varianta adevărată:

#68. Sursele de dificultate, de ordin fizic, care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:

#69. Printre manifestările de dependență ale circulației inadecvate nu se numără:

#70. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepția:

#71. Identificaţi varianta corectă:

#72. Identificați afirmația adevărată:

#73. Identificați varianta falsă:

#74. Următoarele afirmații sunt adevărate , mai puțin:

#75. Alegeți afirmația corectă referitoare la diagnosticul de nursing şi diagnosticul medical:

#76. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#77. Alegeți varianta incorectă:

#78. Alegeți varianta falsă:

#79. Alegeți afirmația falsă:

#80. Alegeți afirmația adevărată:

#81. Identificaţi varianta adevărată:

#82. Vomica cu aspect macroscopic purulent poate apărea în:

#83. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

Finish