Ființa umană și nursingul

Results

#1. Afirmaţiile următoare sunt false, cu excepția:

#2. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepția:

#3. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#4. Caracteristicele obiectivelor de îngrijire sunt, exceptând :

#5. Steatoreea este:

#6. Hematuria:

#7. Identificați afirmația incorectă legată de escare:

#8. Problemele de colaborare definesc:

#9. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#10. Alegeţi varianta adevărată:

#11. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#12. Sunt asocieri corecte, cu excepția:

#13. Atribuțiile și responsabilitățile asistentului medical rezultă din:

#14. Identificați varianta falsă:

#15. Elementele componente ale modelului conceptual sunt, mai puțin:

#16. Identificați varianta falsă:

#17. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepția:

#18. Identificați varianta adevărată:

#19. Alegeți dintre enunțurile de mai jos definiția adevărată pentru micțiuni frecvente în cantitate mică:

#20. Care din următoarele afirmații este falsă:

#21. Alegeţi răspunsul corect:

#22. Identificați varianta incorectă:

#23. Identificați varianta falsă:

#24. Identificați varianta adevărată:

#25. Găsiți varianta corectă:

#26. Alegeți varianta incorectă:

#27. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#28. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#29. Alegeți varianta falsă:

#30. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#31. Alegeţi varianta corectă:

#32. Printre indicaţiile măsurării ambulatorii a TA se numără următoarele, cu o excepţie:

#33. Identificați afirmația adevărată:

#34. Procesul de îngrijire cuprinde următoarele etape, cu o excepţie:

#35. Alegeți afirmația adevărată:

#36. Identificați afirmația falsă:

#37. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#38. Identificați varianta incorectă :

#39. Alegeţi răspunsul corect:

#40. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#41. Alegeți varianta falsă:

#42. Prin narcolepsie se înțelege:

#43. Următoarele afirmații sunt adevărate , mai puțin:

#44. Sursa de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea este:

#45. Sursele de dificultate, de ordin fizic, care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:

#46. Identificaţi varianta corectă:

#47. Planul de îngrijire poate fi definit sub forma, mai puțin:

#48. Vomica cu aspect macroscopic purulent poate apărea în:

#49. Identificaţi varianta corectă:

#50. Caracteristicile diagnosticului nursing:

#51. Identificați varianta falsă:

#52. Ortopneea se defineşte ca:

#53. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#54. Alegeți afirmația adevărată referitoare la evoluția hipertermiei:

#55. Insomnia pre-dormiţională:

#56. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#57. Care din următoarele afirmații legate de nicturie este falsă?

#58. Alegeți caracterizarea incorectă a edemului:

#59. Identificaţi varianta corectă:

#60. Identificați varianta incorectă:

#61. Alegeți afirmația corectă a incontinenței urinare:

#62. Prin genu varum se întelege:

#63. Printre manifestările de dependență ale circulației inadecvate nu se numără:

#64. Identificaţi varianta adevărată:

#65. Alegeţi varianta falsă:

#66. Alegeți afirmația falsă:

#67. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#68. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#69. Identificați intervenţiile de îngrijire pentru menţinerea integrităţii tegumentelor la pacientul comatos, cu excepția :

#70. Alegeți varianta adevărată:

#71. Independența:

#72. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#73. Alegeți afirmația corectă:

#74. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#75. Alegeți afirmația corectă referitoare la diagnosticul de nursing şi diagnosticul medical:

#76. Alegeți afirmația adevărată:

#77. Identificați varianta corectă:

#78. Alegeți varianta adevărată:

#79. Identificați varianta falsă:

#80. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#81. Alegeți afirmația falsă:

#82. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#83. Identificați varianta falsă:

Finish