Ființa umană și nursingul

Results

#1. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#2. Caracteristicele obiectivelor de îngrijire sunt, exceptând :

#3. Steatoreea este:

#4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#5. Prin narcolepsie se înțelege:

#6. Alegeţi varianta adevărată:

#7. Printre indicaţiile măsurării ambulatorii a TA se numără următoarele, cu o excepţie:

#8. Identificați intervenţiile de îngrijire pentru menţinerea integrităţii tegumentelor la pacientul comatos, cu excepția :

#9. Alegeţi varianta falsă:

#10. Identificaţi varianta corectă:

#11. Alegeți afirmația corectă referitoare la diagnosticul de nursing şi diagnosticul medical:

#12. Alegeţi răspunsul corect:

#13. Alegeți afirmația adevărată referitoare la evoluția hipertermiei:

#14. Printre manifestările de dependență ale circulației inadecvate nu se numără:

#15. Identificați varianta incorectă :

#16. Sursele de dificultate, de ordin fizic, care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:

#17. Planul de îngrijire poate fi definit sub forma, mai puțin:

#18. Identificați varianta adevărată:

#19. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepția:

#20. Identificaţi varianta adevărată:

#21. Hematuria:

#22. Identificați varianta falsă:

#23. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepția:

#24. Identificați varianta falsă:

#25. Problemele de colaborare definesc:

#26. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#27. Alegeți dintre enunțurile de mai jos definiția adevărată pentru micțiuni frecvente în cantitate mică:

#28. Identificați varianta falsă:

#29. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#30. Care dintre următoarele afirmații este falsă?

#31. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#32. Care din următoarele afirmații legate de nicturie este falsă?

#33. Alegeți afirmația corectă a incontinenței urinare:

#34. Identificaţi afirmaţia adevărată:

#35. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#36. Alegeți varianta adevărată:

#37. Alegeți afirmația adevărată:

#38. Care din următoarele afirmații este falsă:

#39. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#40. Independența:

#41. Alegeți afirmația falsă:

#42. Vomica cu aspect macroscopic purulent poate apărea în:

#43. Alegeți afirmația corectă:

#44. Identificați afirmația falsă:

#45. Alegeţi varianta corectă:

#46. Ortopneea se defineşte ca:

#47. Procesul de îngrijire cuprinde următoarele etape, cu o excepţie:

#48. Elementele componente ale modelului conceptual sunt, mai puțin:

#49. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#50. Insomnia pre-dormiţională:

#51. Identificaţi varianta corectă:

#52. Alegeți afirmația adevărată:

#53. Identificați varianta incorectă:

#54. Identificați varianta incorectă:

#55. Caracteristicile diagnosticului nursing:

#56. Afirmațiile următoare sunt adevărate, cu excepția:

#57. Alegeți caracterizarea incorectă a edemului:

#58. Prin genu varum se întelege:

#59. Identificați varianta falsă:

#60. Alegeți varianta incorectă:

#61. Alegeți varianta falsă:

#62. Identificați varianta corectă:

#63. Identificați afirmația adevărată:

#64. Identificați varianta falsă:

#65. Identificați varianta falsă:

#66. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#67. Sunt asocieri corecte, cu excepția:

#68. Alegeți varianta falsă:

#69. Următoarele afirmații sunt adevărate , mai puțin:

#70. Alegeți varianta adevărată:

#71. Alegeți afirmația falsă:

#72. Identificați varianta adevărată:

#73. Găsiți varianta corectă:

#74. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#75. Identificați afirmația incorectă legată de escare:

#76. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

#77. Alegeţi răspunsul corect:

#78. Identificaţi varianta corectă:

#79. Afirmaţiile următoare sunt false, cu excepția:

#80. Care dintre enunţurile de mai jos reprezintă o formulare corectă a unui diagnostic actual de îngrijire?

#81. Atribuțiile și responsabilitățile asistentului medical rezultă din:

#82. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#83. Sursa de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea este:

Finish