Hematologie și nursing în hematologie

Results

#1. Alegeți răspunsul corect referitor la etiologia anemiei Biermer(pernicioasă):

#2. Care dintre următoarele afirmații legate de anemia feriprivă este adevărată ?

#3. Care dintre următoarele afirmații legate de anemiile hemolitice este adevărată ?

#4. În anemiile megaloblastice:

#5. Identificați varianta corectă:

#6. Identificați răspunsul corect:

#7. Alimentația bolnavului în afecțiunile hematologice trebuie să fie:

#8. Care dintre următoarele afirmații legate de prezența Fe în organism nu este adevarată ?

#9. Alegeți răspunsul corect:

#10. Leucemia acută limfoblastică (LAL) apare prin:

#11. Identificați afirmația corectă referitoare la proba de compatibilitate directă:

#12. Care din afirmații este adevărată?

#13. Identificați afirmația corectă:

#14. Alegeți varianta corectă referitoare la tratamentul din anemia feriprivă:

#15. Alegeți varianta corectă legată de metoda determinării grupelor sanguine:

#16. Care dintre următoarele semne și simptome funcționale lipsesc în hematologie?

#17. Printre complicațiile generale posttransfuzionale se numără:

#18. Identificați afirmația corectă:

#19. Care dintre următoarele aspecte clinice nu este prezent în leucemia granulocitară cronică?

#20. Alegeți răspunsul corect:

#21. Care dintre următoarele afirmații legate de boala Hodgkin este adevărată ?

#22. Alegeți varianta corectă:

#23. Identificați afirmația corectă referitoare la determinarea grupelor sanguine prin metoda Simonin:

#24. Tratamentul în anemiile hemolitice constă în:

#25. Simptomatologia cardiovasculară în anemii este reprezentată în primul rând prin:

Finish