Hematologie și nursing în hematologie

Results

#1. Tratamentul în anemiile hemolitice constă în:

#2. Identificați răspunsul corect:

#3. Care dintre următoarele afirmații legate de prezența Fe în organism nu este adevarată ?

#4. Identificați afirmația corectă referitoare la determinarea grupelor sanguine prin metoda Simonin:

#5. Alegeți răspunsul corect:

#6. Identificați varianta corectă:

#7. Identificați afirmația corectă:

#8. Alegeți varianta corectă referitoare la tratamentul din anemia feriprivă:

#9. Identificați afirmația corectă:

#10. Care dintre următoarele semne și simptome funcționale lipsesc în hematologie?

#11. Care dintre următoarele afirmații legate de anemiile hemolitice este adevărată ?

#12. Printre complicațiile generale posttransfuzionale se numără:

#13. Alegeți varianta corectă legată de metoda determinării grupelor sanguine:

#14. Alegeți varianta corectă:

#15. Leucemia acută limfoblastică (LAL) apare prin:

#16. Alegeți răspunsul corect:

#17. Identificați afirmația corectă referitoare la proba de compatibilitate directă:

#18. Alegeți răspunsul corect referitor la etiologia anemiei Biermer(pernicioasă):

#19. Care din afirmații este adevărată?

#20. Care dintre următoarele afirmații legate de anemia feriprivă este adevărată ?

#21. Alimentația bolnavului în afecțiunile hematologice trebuie să fie:

#22. Simptomatologia cardiovasculară în anemii este reprezentată în primul rând prin:

#23. În anemiile megaloblastice:

#24. Care dintre următoarele afirmații legate de boala Hodgkin este adevărată ?

#25. Care dintre următoarele aspecte clinice nu este prezent în leucemia granulocitară cronică?

Finish