Nursing comunitar și îngrijiri la domiciliu

Results

#1. Alegeţi varianta corectă:

#2. Identificați afirmația falsă:

#3. Identificaţi afirmaţia corectă:

#4. Alegeţi varianta corectă:

#5. Identificați afirmația falsă:

#6. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#7. Infertilitatea primară de cauză feminină se caracterizează prin:

#8. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#9. Identificați în ce condiţii vor fi efectuate plăţile către membrii echipei de îngrijiri de către CAS ( Casa de Asigurări de Sănătate ):

#10. Violenţa fizică corporală se referă la:

#11. Infertilitatea de cauză masculină poate fi dată de:

#12. Identificaţi afirmaţia falsă:

#13. Alegeți varianta falsă:

#14. Identificaţi afirmaţia necorespunzătoare:

#15. Identificați varianta corectă:

#16. Identificaţi afirmaţia corectă:

#17. Aprecierea stării de sănătate a familiei se face prin:

#18. Identificaţi afirmaţia corectă:

#19. Identificaţi afirmaţia falsă:

#20. Identificați varianta falsă:

#21. Identificați varianta corectă referitoare la bolnavii care beneficiază de serviciile de îngrijiri la domiciliu:

#22. Identificați afirmația falsă cu privire la beneficiarii îngrijirilor la domiciliu:

#23. Infertilitatea conjugală poate fi definită ca:

#24. Alegeți varianta corectă în ceea ce privește numărul de zile de îngrijiri la domiciliu acordate unui bolnav:

Finish