Pneumologie și nursing specific

Results

#1. Fibrobronhoscopia sau endoscopia bronşică este o investigaţie care :

#2. Alegeți afirmația adevărată referitoare la hipoxemie:

#3. Conductele fibrocartilaginoase rezultate prin bifurcarea traheei se numesc:

#4. Complicațiile hemodinamice ale hemoptiziei sunt, cu excepția:

#5. Care dintre următoarele afirmaţii despre pneumonie este falsă:

#6. Care sunt manifestările de independență în satisfacerea nevoii de a respira?

#7. Identificați afirmația falsă legată de dispnee:

#8. Cauza cea mai frecventă a exacerbărilor bronhopneumopatiei obstructive cronice este:

#9. Identificați afirmația adevărată legată de puncția pleurală:

#10. Simptomele caracteristice astmului bronșic sunt următoarele, cu o excepție:

#11. Identificați caracteristica corectă referitoare la respirația Biot:

#12. Identificați informația corectă legată de momentul administrării medicației tuberculostatice:

#13. Alegeți afirmația adevărată:

#14. Oxigenoterapia de lungă durată ( OLD ) este o metodă de tratament pentru pacienţii dependenţi de oxigen. Pacienţii îşi autoadministrează oxigen la domiciliu folosind :

#15. În bronșite se percep ascultator:

#16. Sunt false afirmațiile următoare, cu privire la administrarea tratamentului tuberculostatic, cu excepția:

#17. Administrarea aerosolilor dozaţi sub formă de spray ( de exemplu salbutamol, bronhodilatator cu acţiune rapidă ) se face:

#18. Alegeți afirmația adevărată:

#19. Alegeți afirmația adevărată:

#20. Mecanismele de apărare ale tractului respirator sunt, cu excepția:

#21. Manifestările de dependență ce apar în apneea de somn sunt, cu excepția:

#22. Următoarele sunt metode de tratament a cancerului bronho-pulmonar, cu o excepție:

#23. Alterarea funcției pulmonare, ca rezultat al bolii aparatului respirator este evaluată obiectiv prin:

#24. Care din următoarele afirmaţii legate de tratamentul cu glucocorticoizi inhalatori în astmul bronşic este adevărată ?

#25. Acumularea de aer între foițele pleurale se numește:

#26. Evidenţierea bacilului Koch din spută, la examenul direct, se realizează prin:

#27. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

#28. Administrarea aerosolilor sub formă de soluţie se face folosind următoarele materiale:

#29. Alegeţi afirmaţia adevărată:

#30. Fibrobronhoscopul flexibil se sterilizează după fiecare utilizare, conform unui protocol bine stabilit folosindu-se :

#31. Identificaţi răspunsul corect:

#32. Interfețele utilizate pentru furnizarea de oxigen pot fi, cu excepția:

#33. Materiale necesare pentru administrarea oxigenului sunt:

#34. Sunt adevărate afirmațiile referitoare la examenul computer tomograf toracic(CT), cu excepția:

#35. Pot face spirometrie pacienții, cu excepția:

#36. Revărsatul pleuralasociat sindromului nefrotic:

#37. Care din următoarele afirmații privind tuberculoza este falsă:

#38. Alegeți definiția corectă referitoare la fibroscopie:

#39. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#40. Cauza cea mai frecventă a exacerbărilor BPOC este:

#41. Comunicarea cu pacientul respirator, în camera de urgenţă, se face uneori cu dificultate:

#42. Simptomele caracteristice astmului bronșic sunt următoarele, cu o excepție:

#43. Infecția parenchimului pulmonar definește:

#44. Legat de testarea tuberculinică cutanată sunt adevărate afirmaţiile, cu excepția

#45. Alegeți afirmația corectă legată de sputa din astmul bronşic:

#46. Identificați afirmația falsă:

#47. Igiena cavităţii bucale la pacienţii respiratori cronici este foarte importantă pentru că:

#48. Identificați afirmația adevărată referitoare la intradermoreacţia la tuberculină:

#49. Care din următoarele elemente este caracteristic infecției latente cu Mycobacterium tuberculosis:

#50. Riscul de dobândire a infecției cu mycobacterium tuberculosis este determinat în principal de:

#51. Sursele de dificultate de ordin fizic (biologic) care determină apariţia problemelor de dependenţa la pacienţii cu afecţiuni respiratorii sunt:

#52. Metoda cea mai folosită pentru recoltarea sputei este expectoraţia, care uneori necesită hidratare, nebulizare, drenaj postural sau aspiraţie bronşică. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:

#53. Identificați informația adevărată referitoare la toracoscopia medicală sau chirurgicală:

#54. Contraindicații ale vaccinării BCG sunt, cu excepția:

#55. Datorită interacțiunilor medicamentoase, la administrarea tuberculostaticelor la pacienții cu diabet zaharat, este necesar precauție la adminstrarea:

#56. Glucocorticoizii sunt indicați în terapia astmului bronșic în următoarea situație:

#57. Alegeți afirmația corectă legată de rolul atropinei administrate înainte de puncţia pleurală:

#58. Aspectul radiologic tipic în pneumonie este următorul:

#59. În timpul oxigenoterapiei sunt corecte următoarele intervenţii, cu o excepţie:

#60. Este falsă afirmaţia despre tromboembolismul pulmonar:

#61. Identificaţi afirmația adevarată legată de pleurezia din insuficiența cardiacă:

#62. Care dintre afirmaţiile referitoare la pulsoximetrie este incorectă:

#63. Identificați afirmația adevărată referitoare la hipercapnie:

#64. Cauzele dispneei cronice sunt, cu excepția:

#65. Pleurezia tuberculoasă necesită pentru confirmarea diagnosticului explorările de mai jos, cu excepția:

#66. Printre simptomele caracteristice patologiei pulmonare se numără următoarele, cu o excepție:

#67. Alegeţi afirmaţia incorectă referitoare la pleurezii:

Finish