Protecția și securitatea în muncă

Results

#1. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#2. Identificați afirmația corectă :

#3. Alegeți dintre enunțurile de mai jos pe cel adevărat:

#4. Identificați afirmația corectă:

#5. Indicați metoda prin care o ridicare de greutate să fie sigură și cu impact minim asupra organismului personalului medical:

#6. Alegeți definiția corectă referitoare la dezinfecție:

#7. Alegeți enunțul adevărat:

#8. Următoarele enunțuri sunt adevărate, cu excepția:

#9. Identificați afirmația corectă:

#10. Alegeți răspunsul corect:

#11. Indicați varianta incorectă:

#12. Identificați grupurile de risc care pot prezenta infecții nosocomiale din cauza imunodeprimării:

#13. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#14. Alegeți răspunsul corect:

#15. Identificați afirmația corectă:

#16. Identificați metoda recomandată a fi folosită în cazul produselor necesare în activitatea de curăţenie şi dezinfecţie:

#17. Identificați procedura corectă în cazul unui accident prin expunere la sânge:

#18. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#19. Identificați afirmația corectă:

#20. Identificați afirmația corectă :

#21. Identificați afirmația corectă:

#22. Identificați afirmația corectă:

#23. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#24. Identificați afirmația corectă referitoare la spălarea chirurgicală a mâinilor (tip III) :

#25. Identificați factorii favorizanţi implicaţi în declanşarea infecțiilor nosocomiale:

#26. Identificați afirmația corectă:

#27. Identificați afirmația adevărată legat de durata depozitării deșeurilor este:

#28. Identificați afirmația corectă:

#29. Indicați varianta incorectă:

#30. Indicați varianta adevărată:

#31. Identificați afirmația corectă:

#32. Indicați momentul corect de scoatere a materialelor din autoclav, după terminarea sterilizării:

#33. Care dintre următoarele variante de răspuns este corectă?

#34. Încercuiţi răspunsul corect referitor la cazul de expunere profesională:

#35. Identificați procedura corectă necesară profilaxiei infecțiilor nosocomiale :

#36. Etapele spălării mâinilor sunt:

#37. Alegeți răspunsul corect:

#38. Identificați răspunsul greșit:

Finish