Protecția și securitatea în muncă

Results

#1. Identificați afirmația corectă :

#2. Identificați afirmația corectă:

#3. Indicați varianta incorectă:

#4. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#5. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#6. Identificați afirmația corectă :

#7. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#8. Identificați procedura corectă în cazul unui accident prin expunere la sânge:

#9. Identificați răspunsul greșit:

#10. Indicați metoda prin care o ridicare de greutate să fie sigură și cu impact minim asupra organismului personalului medical:

#11. Indicați momentul corect de scoatere a materialelor din autoclav, după terminarea sterilizării:

#12. Alegeți răspunsul corect:

#13. Indicați varianta adevărată:

#14. Identificați grupurile de risc care pot prezenta infecții nosocomiale din cauza imunodeprimării:

#15. Următoarele enunțuri sunt adevărate, cu excepția:

#16. Alegeți definiția corectă referitoare la dezinfecție:

#17. Identificați afirmația corectă:

#18. Identificați factorii favorizanţi implicaţi în declanşarea infecțiilor nosocomiale:

#19. Încercuiţi răspunsul corect referitor la cazul de expunere profesională:

#20. Identificați afirmația corectă:

#21. Etapele spălării mâinilor sunt:

#22. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#23. Identificați afirmația corectă:

#24. Identificați procedura corectă necesară profilaxiei infecțiilor nosocomiale :

#25. Indicați varianta incorectă:

#26. Identificați afirmația corectă:

#27. Identificați metoda recomandată a fi folosită în cazul produselor necesare în activitatea de curăţenie şi dezinfecţie:

#28. Identificați afirmația adevărată legat de durata depozitării deșeurilor este:

#29. Identificați afirmația corectă:

#30. Identificați afirmația corectă:

#31. Identificați afirmația corectă:

#32. Alegeți dintre enunțurile de mai jos pe cel adevărat:

#33. Alegeți enunțul adevărat:

#34. Care dintre următoarele variante de răspuns este corectă?

#35. Alegeți răspunsul corect:

#36. Identificați afirmația corectă:

#37. Identificați afirmația corectă referitoare la spălarea chirurgicală a mâinilor (tip III) :

#38. Alegeți răspunsul corect:

Finish