Protecția și securitatea în muncă

Results

#1. Indicați varianta adevărată:

#2. Identificați procedura corectă în cazul unui accident prin expunere la sânge:

#3. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#4. Următoarele enunțuri sunt adevărate, cu excepția:

#5. Identificați afirmația corectă:

#6. Identificați afirmația corectă:

#7. Etapele spălării mâinilor sunt:

#8. Identificați afirmația corectă:

#9. Identificați grupurile de risc care pot prezenta infecții nosocomiale din cauza imunodeprimării:

#10. Identificați afirmația corectă:

#11. Identificați procedura corectă necesară profilaxiei infecțiilor nosocomiale :

#12. Alegeți dintre enunțurile de mai jos pe cel adevărat:

#13. Indicați momentul corect de scoatere a materialelor din autoclav, după terminarea sterilizării:

#14. Care dintre următoarele variante de răspuns este corectă?

#15. Alegeți răspunsul corect:

#16. Identificați factorii favorizanţi implicaţi în declanşarea infecțiilor nosocomiale:

#17. Identificați afirmația corectă:

#18. Identificați afirmația corectă:

#19. Identificați afirmația corectă:

#20. Alegeți definiția corectă referitoare la dezinfecție:

#21. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#22. Identificați afirmația corectă:

#23. Încercuiţi răspunsul corect referitor la cazul de expunere profesională:

#24. Identificați metoda recomandată a fi folosită în cazul produselor necesare în activitatea de curăţenie şi dezinfecţie:

#25. Identificați afirmația corectă :

#26. Alegeți răspunsul corect:

#27. Identificați afirmația corectă referitoare la spălarea chirurgicală a mâinilor (tip III) :

#28. Indicați varianta incorectă:

#29. Indicați metoda prin care o ridicare de greutate să fie sigură și cu impact minim asupra organismului personalului medical:

#30. Alegeți răspunsul corect:

#31. Identificați afirmația adevărată legat de durata depozitării deșeurilor este:

#32. Identificați afirmația corectă :

#33. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#34. Identificați răspunsul greșit:

#35. Indicați varianta incorectă:

#36. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#37. Identificați afirmația corectă:

#38. Alegeți enunțul adevărat:

Finish