Protecția și securitatea în muncă

Results

#1. Alegeți răspunsul corect:

#2. Identificați afirmația corectă:

#3. Identificați afirmația corectă:

#4. Identificați afirmația corectă:

#5. Identificați afirmația corectă :

#6. Identificați afirmația corectă :

#7. Încercuiţi răspunsul corect referitor la cazul de expunere profesională:

#8. Indicați varianta incorectă:

#9. Identificați afirmația adevărată legat de durata depozitării deșeurilor este:

#10. Care dintre următoarele variante de răspuns este corectă?

#11. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#12. Identificați metoda recomandată a fi folosită în cazul produselor necesare în activitatea de curăţenie şi dezinfecţie:

#13. Identificați afirmația corectă:

#14. Etapele spălării mâinilor sunt:

#15. Indicați momentul corect de scoatere a materialelor din autoclav, după terminarea sterilizării:

#16. Identificați afirmația corectă:

#17. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#18. Identificați afirmația corectă:

#19. Următoarele enunțuri sunt adevărate, cu excepția:

#20. Alegeți enunțul adevărat:

#21. Alegeți răspunsul corect:

#22. Identificați procedura corectă în cazul unui accident prin expunere la sânge:

#23. Identificați factorii favorizanţi implicaţi în declanşarea infecțiilor nosocomiale:

#24. Identificați afirmația corectă referitoare la spălarea chirurgicală a mâinilor (tip III) :

#25. Identificați afirmația corectă:

#26. Identificați procedura corectă necesară profilaxiei infecțiilor nosocomiale :

#27. Identificați grupurile de risc care pot prezenta infecții nosocomiale din cauza imunodeprimării:

#28. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#29. Alegeți definiția corectă referitoare la dezinfecție:

#30. Alegeți răspunsul corect:

#31. Identificați afirmația corectă:

#32. Identificați afirmația corectă:

#33. Identificați răspunsul greșit:

#34. Indicați metoda prin care o ridicare de greutate să fie sigură și cu impact minim asupra organismului personalului medical:

#35. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#36. Indicați varianta adevărată:

#37. Alegeți dintre enunțurile de mai jos pe cel adevărat:

#38. Indicați varianta incorectă:

Finish