Puericultură, pediatrie și nursing specific

Results

#1. Alegeti răspunsul greșit:

#2. Identificaţi varianta corectă:

#3. Alegeți afirmația falsă:

#4. Identificaţi varianta falsă dintre afirmaţiile de mai jos:

#5. Indicați varianta falsă:

#6. Identificaţi afirmaţia falsă în legătură cu icterul fiziologic al nou-născutului:

#7. Care sunt manifestările de dependență ale copilului cu bronhopneumonie?

#8. Identificați afirmația falsă:

#9. Identificați răspunsul incorect:

#10. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu o singură excepţie:

#11. Identificați răspunsul incorect:

#12. Alegeți răspunsul corect:

#13. Alegeți afirmația adevărată:

#14. Identificați răspunsul incorect:

#15. Identificați varianta de răspuns corectă:

#16. Ce variantă este falsă în situaţiile de mai jos?

#17. Alegeți răspunsul corect legat de febra tranzitorie a nou născutului:

#18. Alegeți varianta corectă:

#19. Alegeți afirmația adevărată:

#20. Care este varianta falsă legată de hipertermia copilului?

#21. Alegeți răspunsul corect:

#22. Caracterele antropometrice și morfologice ale prematurului sunt, cu excepția:

#23. Alegeți răspunsul corect privind evaluarea creșterii ponderale la copilul cu tulburări de nutriție:

#24. Identificaţi varianta incorectă referitoare la modificările osoase în rahitismul carenţial:

#25. Alegeți răspunsul corect:

#26. Care sunt criteriile de apreciere a durerii la sugar și copilul mic?

#27. Identificați afirmația falsă referitoare la manifestarea stării de deshidratare la sugar:

#28. Precizaţi varianta adevărată în afirmaţiile de mai jos:

#29. Identificați afirmatia corectă:

#30. Alegeţi varianta falsă dintre următoarele afirmaţii:

#31. Identificați afirmația falsă:

#32. Precizaţi care este varianta incorectă privind convulsiile febrile:

#33. Următoarele, sunt cauze ale apariției bronhopneumoniei la copil,cu excepția:

#34. Alegeți varianta corectă:

#35. Încercuiţi varianta adevărată privind cauza rahitismului carenţial:

#36. Fac parte din primele îngrijiri acordate nou-născutului, cu excepția:

#37. În cazul copilului cu febră se monitorizează următorii parametri,cu excepția:

#38. Identificați varianta corectă:

#39. Alegeți varianta falsă:

#40. Identificați răspunsul corect:

Finish