Tehnici de nursing și investigații

Results

#1. Pentru prevenirea infectării cateterului urinar sunt adevărate următoarele, cu excepţia:

#2. Recoltarea sângelui se face:

#3. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#4. Indicați afirmația corectă:

#5. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la locul de elecție al injecţiei intradermice este incorectă:

#6. Identificați răspunsul corect:

#7. Următoarele afirmaţii referitoare la sedimentul urinar sunt adevărate, cu excepţia:

#8. Care dintre afirmațiile următoare este corectă?

#9. Pentru recoltarea sângelui se pot folosi următoarele metode, cu excepția:

#10. Dispneea Cheyne-Stockes este:

#11. Printre indicaţiile recoltării hemoculturii se află următoarele, cu excepţia:

#12. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este incorectă:

#13. Fac parte din analize hematologice următoarele, mai puțin:

#14. Alegeti afirmația falsă:

#15. Substanţele folosite la alimentaţia parenterală trebuie să aibă următoarele proprietăţi, mai puțin:

#16. Pentru compresiunea esofagiană se folosește sonda:

#17. Pentru prevenirea escarelor se recomandă, cu excepția:

#18. Dezinfecția plăgii se realizează cu:

#19. Următoarele afirmaţii cu privire la colectarea mostrelor de urină din 24 ore sunt adevărate, cu o excepţie:

#20. Identificați răspunsul corect:

#21. Tubul vacutainer se utilizează în funcție de codul de culoare a dopului astfel:

#22. Alimentația artificială este recomandată pacienților :

#23. Recoltarea secrețiilor purulente se face :

#24. Hemostaza provizorie se realizează prin :

#25. Identificați răspunsul incorect:

#26. Alegeți varianta adevărată:

#27. Contuzia reprezintă:

#28. Cu privire la sumarul de urină sunt adevărate următoarele, cu excepţia :

#29. Identificați afirmația falsă:

#30. Alegeți varianta adevărată:

#31. Care este ordinea umplerii cu sânge a vacutainerelor?

#32. Următoarele afirmații referitoare la puncția venoasă sunt adevărate, cu excepția:

#33. Alegeți afirmația falsă:

#34. Identificați afirmația greșită:

#35. Care dintre afirmaţiile referitoare la tehnica injecţiei subcutanate este incorectă :

#36. Indicați răspunsul corect:

#37. Îngrijirea ulterioară după puncția abdominală presupune:

#38. Alegeți răspunsul incorect:

#39. Sondajul vezical:

#40. Identificați afirmația greșită:

#41. Identificați afirmația greșită:

#42. Pansamentul reprezintă:

#43. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia :

#44. Spălătura auriculară reprezintă:

#45. Praștia se folosește pentru bandajarea:

#46. În funcție de vasul lezat hemoragiile pot fi:

#47. Sunt incidente și accidente ale puncției venoase următoarele, cu excepția:

#48. Cu ajutorul albuminometrului se determină:

#49. Identificați afirmația corectă:

#50. Următoarele afirmaţii referitoare la recoltarea hemoculturilor sunt false, cu excepţia:

#51. Hemocultura reprezintă testul diagnostic care pune în evidenţă prezenţa anormală a agenţilor patogeni în:

#52. Necesarul caloric în repaus absolut la un adult sănătos este egal cu:

#53. Pentru injecţia intradermică sunt valabile următoarele etape, cu o excepţie:

#54. În cadrul execuției paracentezei asistenta medicală:

#55. Recoltarea lichidului cefalorahidian:

#56. Identificați varianta falsă:

#57. Identificați afirmația greșită:

#58. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la urocultură, cu excepţia :

#59. Sondajul reprezintă:

#60. Următoarele afirmaţii despre dozarea glicemiei sunt adevărate, cu o excepţie:

Finish