Tehnici de nursing și investigații

Results

#1. Tubul vacutainer se utilizează în funcție de codul de culoare a dopului astfel:

#2. Indicați răspunsul corect:

#3. Sunt incidente și accidente ale puncției venoase următoarele, cu excepția:

#4. Pentru injecţia intradermică sunt valabile următoarele etape, cu o excepţie:

#5. Următoarele afirmații referitoare la puncția venoasă sunt adevărate, cu excepția:

#6. Următoarele afirmaţii despre dozarea glicemiei sunt adevărate, cu o excepţie:

#7. Care dintre afirmațiile următoare este corectă?

#8. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia :

#9. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la locul de elecție al injecţiei intradermice este incorectă:

#10. Pentru prevenirea infectării cateterului urinar sunt adevărate următoarele, cu excepţia:

#11. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#12. Următoarele afirmaţii cu privire la colectarea mostrelor de urină din 24 ore sunt adevărate, cu o excepţie:

#13. Dezinfecția plăgii se realizează cu:

#14. Alegeți răspunsul incorect:

#15. Identificați răspunsul incorect:

#16. Următoarele afirmaţii referitoare la sedimentul urinar sunt adevărate, cu excepţia:

#17. Printre indicaţiile recoltării hemoculturii se află următoarele, cu excepţia:

#18. Identificați afirmația greșită:

#19. Care este ordinea umplerii cu sânge a vacutainerelor?

#20. Praștia se folosește pentru bandajarea:

#21. Recoltarea sângelui se face:

#22. Hemostaza provizorie se realizează prin :

#23. Indicați afirmația corectă:

#24. Fac parte din analize hematologice următoarele, mai puțin:

#25. Dispneea Cheyne-Stockes este:

#26. Substanţele folosite la alimentaţia parenterală trebuie să aibă următoarele proprietăţi, mai puțin:

#27. Pentru compresiunea esofagiană se folosește sonda:

#28. Alegeti afirmația falsă:

#29. Contuzia reprezintă:

#30. În cadrul execuției paracentezei asistenta medicală:

#31. Alegeți varianta adevărată:

#32. Cu ajutorul albuminometrului se determină:

#33. Alegeți afirmația falsă:

#34. Îngrijirea ulterioară după puncția abdominală presupune:

#35. Cu privire la sumarul de urină sunt adevărate următoarele, cu excepţia :

#36. Identificați afirmația greșită:

#37. Alimentația artificială este recomandată pacienților :

#38. Pentru recoltarea sângelui se pot folosi următoarele metode, cu excepția:

#39. Hemocultura reprezintă testul diagnostic care pune în evidenţă prezenţa anormală a agenţilor patogeni în:

#40. Care dintre afirmaţiile referitoare la tehnica injecţiei subcutanate este incorectă :

#41. Identificați răspunsul corect:

#42. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este incorectă:

#43. Identificați răspunsul corect:

#44. Identificați afirmația corectă:

#45. Necesarul caloric în repaus absolut la un adult sănătos este egal cu:

#46. Identificați afirmația falsă:

#47. Pentru prevenirea escarelor se recomandă, cu excepția:

#48. Sondajul reprezintă:

#49. Identificați afirmația greșită:

#50. Alegeți varianta adevărată:

#51. Pansamentul reprezintă:

#52. Identificați afirmația greșită:

#53. Recoltarea secrețiilor purulente se face :

#54. Sondajul vezical:

#55. Următoarele afirmaţii referitoare la recoltarea hemoculturilor sunt false, cu excepţia:

#56. Spălătura auriculară reprezintă:

#57. În funcție de vasul lezat hemoragiile pot fi:

#58. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la urocultură, cu excepţia :

#59. Recoltarea lichidului cefalorahidian:

#60. Identificați varianta falsă:

Finish