Tehnici de nursing și investigații

Results

#1. Pentru prevenirea infectării cateterului urinar sunt adevărate următoarele, cu excepţia:

#2. În funcție de vasul lezat hemoragiile pot fi:

#3. Următoarele afirmaţii referitoare la recoltarea hemoculturilor sunt false, cu excepţia:

#4. Tubul vacutainer se utilizează în funcție de codul de culoare a dopului astfel:

#5. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la urocultură, cu excepţia :

#6. Sondajul reprezintă:

#7. Pentru recoltarea sângelui se pot folosi următoarele metode, cu excepția:

#8. Praștia se folosește pentru bandajarea:

#9. Identificați răspunsul incorect:

#10. Indicați afirmația corectă:

#11. Următoarele afirmaţii referitoare la sedimentul urinar sunt adevărate, cu excepţia:

#12. Spălătura auriculară reprezintă:

#13. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este incorectă:

#14. Pentru compresiunea esofagiană se folosește sonda:

#15. Cu privire la sumarul de urină sunt adevărate următoarele, cu excepţia :

#16. Identificați afirmația greșită:

#17. Recoltarea lichidului cefalorahidian:

#18. Recoltarea sângelui se face:

#19. Sunt incidente și accidente ale puncției venoase următoarele, cu excepția:

#20. Recoltarea secrețiilor purulente se face :

#21. Pentru prevenirea escarelor se recomandă, cu excepția:

#22. Care dintre următoarele variante de răspuns este falsă?

#23. Necesarul caloric în repaus absolut la un adult sănătos este egal cu:

#24. Identificați varianta falsă:

#25. Hemostaza provizorie se realizează prin :

#26. Identificați afirmația greșită:

#27. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la locul de elecție al injecţiei intradermice este incorectă:

#28. Identificați afirmația corectă:

#29. Printre indicaţiile recoltării hemoculturii se află următoarele, cu excepţia:

#30. Alegeți varianta adevărată:

#31. Care dintre afirmațiile următoare este corectă?

#32. Dispneea Cheyne-Stockes este:

#33. Următoarele afirmaţii cu privire la colectarea mostrelor de urină din 24 ore sunt adevărate, cu o excepţie:

#34. Care este ordinea umplerii cu sânge a vacutainerelor?

#35. Dezinfecția plăgii se realizează cu:

#36. Hemocultura reprezintă testul diagnostic care pune în evidenţă prezenţa anormală a agenţilor patogeni în:

#37. Identificați răspunsul corect:

#38. În cadrul execuției paracentezei asistenta medicală:

#39. Sondajul vezical:

#40. Alimentația artificială este recomandată pacienților :

#41. Identificați afirmația greșită:

#42. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia :

#43. Identificați afirmația falsă:

#44. Pentru injecţia intradermică sunt valabile următoarele etape, cu o excepţie:

#45. Fac parte din analize hematologice următoarele, mai puțin:

#46. Îngrijirea ulterioară după puncția abdominală presupune:

#47. Identificați afirmația greșită:

#48. Pansamentul reprezintă:

#49. Substanţele folosite la alimentaţia parenterală trebuie să aibă următoarele proprietăţi, mai puțin:

#50. Alegeti afirmația falsă:

#51. Contuzia reprezintă:

#52. Alegeți afirmația falsă:

#53. Alegeți răspunsul incorect:

#54. Următoarele afirmaţii despre dozarea glicemiei sunt adevărate, cu o excepţie:

#55. Indicați răspunsul corect:

#56. Următoarele afirmații referitoare la puncția venoasă sunt adevărate, cu excepția:

#57. Identificați răspunsul corect:

#58. Cu ajutorul albuminometrului se determină:

#59. Alegeți varianta adevărată:

#60. Care dintre afirmaţiile referitoare la tehnica injecţiei subcutanate este incorectă :

Finish