Administrarea medicamentelor

Results

#1. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

#2. Identificați afirmația falsă:

#3. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ?

#4. Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

#5. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este falsă:

#6. Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

#7. Educaţia pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția;

#8. Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

#9. Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

#10. Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

#11. Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

#12. Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

#13. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#14. Testarea sensibilității la antibiotice:

#15. Identificaţi afirmaţia corectă:

#16. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#17. Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

#18. Identificaţi afirmaţia corectă referitoare ladoza terapeutică:

#19. În cistite sunt contraindicate:

#20. Alegeţi varianta corectă:

#21. Alegeți răspunsul corect:

#22. Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

#23. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

#24. Dintre accidentele și incidentele injecției intramusculare enumerăm, cu excepția:

#25. Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

#26. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

#27. Identificați afirmația greșită:

#28. Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

#29. Alegeţi varianta corectă:

#30. Identificaţi varianta incorectă:

#31. Identificaţi afirmaţia corectă:

#32. Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

#33. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#34. Identificaţi afirmaţia falsă:

#35. Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

#36. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

#37. Identificați afirmația corectă:

#38. Identificați afirmația greșită:

#39. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

#40. Identificaţi afirmaţia corectă legată de locul de elecţie pentru testarea intradermică:

#41. Identificați răspunsul corect:

#42. Identificați afirmația falsă:

#43. Alegeţi varianta corectă:

#44. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#45. Alegeți răspunsul corect:

#46. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

#47. Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

#48. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#49. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#50. Identificaţi afirmaţia corectă:

#51. Alegeţi varianta incorectă:

#52. Alegeți afirmația corectă:

#53. Alegeţi varianta incorectă:

#54. Indicați răspunsul incorect:

#55. Identificaţi afirmaţia corectă:

#56. În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

#57. Alegeţi varianta incorectă:

#58. Care dintre enunţurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

#59. Identificaţi răspunsul corect:

#60. Identificaţi afirmaţia falsă:

#61. Căldura are acțiune, mai puțin:

#62. Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

#63. Identificați afirmația corectă:

#64. Alegeţi varianta incorectă:

Finish