Administrarea medicamentelor

Results

#1. Identificaţi afirmaţia falsă:

#2. Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

#3. Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

#4. Testarea sensibilității la antibiotice:

#5. Alegeți afirmația corectă:

#6. Identificaţi afirmaţia corectă:

#7. Alegeţi varianta corectă:

#8. Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

#9. Identificaţi afirmaţia falsă:

#10. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este falsă:

#11. Alegeţi varianta incorectă:

#12. Alegeți răspunsul corect:

#13. Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

#14. Dintre accidentele și incidentele injecției intramusculare enumerăm, cu excepția:

#15. Identificaţi varianta incorectă:

#16. Identificați afirmația greșită:

#17. Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

#18. Alegeţi varianta corectă:

#19. Identificați răspunsul corect:

#20. Identificaţi răspunsul corect:

#21. Indicați răspunsul incorect:

#22. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

#23. Identificați afirmația falsă:

#24. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ?

#25. Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

#26. Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

#27. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

#28. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

#29. Identificați afirmația corectă:

#30. Educaţia pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția;

#31. Alegeţi varianta incorectă:

#32. Care dintre enunţurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

#33. Căldura are acțiune, mai puțin:

#34. Identificați afirmația corectă:

#35. Identificaţi afirmaţia corectă legată de locul de elecţie pentru testarea intradermică:

#36. Identificați afirmația falsă:

#37. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

#38. În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

#39. Identificaţi afirmaţia corectă:

#40. Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

#41. Identificaţi afirmaţia corectă:

#42. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#43. Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

#44. Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

#45. Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

#46. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#47. Alegeți răspunsul corect:

#48. Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

#49. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

#50. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#51. Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

#52. Identificaţi afirmaţia corectă:

#53. Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

#54. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#55. Alegeţi varianta incorectă:

#56. Identificați afirmația greșită:

#57. Alegeţi varianta corectă:

#58. Identificaţi afirmaţia corectă referitoare ladoza terapeutică:

#59. Alegeţi varianta incorectă:

#60. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#61. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

#62. Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

#63. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#64. În cistite sunt contraindicate:

Finish