Administrarea medicamentelor

Results

#1. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

#2. Identificați afirmația corectă:

#3. În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

#4. Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

#5. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#6. Dintre accidentele și incidentele injecției intramusculare enumerăm, cu excepția:

#7. Identificaţi afirmaţia falsă:

#8. Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

#9. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

#10. Identificaţi afirmaţia corectă referitoare ladoza terapeutică:

#11. Identificați afirmația greșită:

#12. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#13. Alegeţi varianta incorectă:

#14. Identificaţi afirmaţia corectă:

#15. Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

#16. Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

#17. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#18. Identificaţi afirmaţia corectă:

#19. Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

#20. Alegeţi varianta incorectă:

#21. Indicați răspunsul incorect:

#22. Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

#23. Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

#24. Identificați afirmația greșită:

#25. Alegeți afirmația corectă:

#26. Identificați afirmația falsă:

#27. În cistite sunt contraindicate:

#28. Identificați afirmația falsă:

#29. Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

#30. Alegeţi varianta corectă:

#31. Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

#32. Alegeți răspunsul corect:

#33. Testarea sensibilității la antibiotice:

#34. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

#35. Alegeţi varianta incorectă:

#36. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#37. Identificaţi afirmaţia corectă:

#38. Identificați răspunsul corect:

#39. Educaţia pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția;

#40. Identificaţi afirmaţia falsă:

#41. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

#42. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

#43. Alegeți răspunsul corect:

#44. Alegeţi varianta corectă:

#45. Căldura are acțiune, mai puțin:

#46. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#47. Identificaţi răspunsul corect:

#48. Identificaţi varianta incorectă:

#49. Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

#50. Identificaţi afirmaţia corectă:

#51. Care dintre enunţurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

#52. Alegeţi varianta corectă:

#53. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#54. Identificaţi afirmaţia corectă legată de locul de elecţie pentru testarea intradermică:

#55. Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

#56. Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

#57. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este falsă:

#58. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

#59. Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

#60. Identificați afirmația corectă:

#61. Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

#62. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ?

#63. Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

#64. Alegeţi varianta incorectă:

Finish