Administrarea medicamentelor

Results

#1. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

#2. În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

#3. Alegeţi varianta corectă:

#4. Alegeţi varianta incorectă:

#5. Alegeți răspunsul corect:

#6. Dintre accidentele și incidentele injecției intramusculare enumerăm, cu excepția:

#7. Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

#8. Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

#9. Alegeţi varianta corectă:

#10. Identificaţi afirmaţia corectă:

#11. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#12. Identificați răspunsul corect:

#13. Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

#14. Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

#15. Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

#16. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#17. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ?

#18. Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

#19. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este falsă:

#20. Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

#21. Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

#22. Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

#23. Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

#24. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#25. Identificaţi varianta incorectă:

#26. Alegeţi varianta incorectă:

#27. Căldura are acțiune, mai puțin:

#28. Identificați afirmația corectă:

#29. Alegeţi varianta incorectă:

#30. Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

#31. Care dintre enunţurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

#32. Identificaţi afirmaţia corectă:

#33. Identificaţi afirmaţia falsă:

#34. Alegeți răspunsul corect:

#35. Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

#36. Identificaţi răspunsul corect:

#37. Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

#38. Identificați afirmația greșită:

#39. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#40. Identificați afirmația falsă:

#41. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#42. Identificați afirmația greșită:

#43. Alegeţi varianta corectă:

#44. Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

#45. Identificaţi afirmaţia corectă legată de locul de elecţie pentru testarea intradermică:

#46. În cistite sunt contraindicate:

#47. Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

#48. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

#49. Identificaţi afirmaţia falsă:

#50. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

#51. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

#52. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

#53. Indicați răspunsul incorect:

#54. Identificaţi afirmaţia corectă referitoare ladoza terapeutică:

#55. Identificaţi afirmaţia corectă:

#56. Identificați afirmația falsă:

#57. Testarea sensibilității la antibiotice:

#58. Educaţia pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția;

#59. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

#60. Alegeți afirmația corectă:

#61. Identificaţi afirmaţia corectă:

#62. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#63. Identificați afirmația corectă:

#64. Alegeţi varianta incorectă:

Finish