Administrarea medicamentelor

Results

#1. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:

#2. Indicați răspunsul incorect:

#3. Alegeţi varianta corectă:

#4. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu excepţia:

#5. Medicamentele folosite în insuficiența respiratorie acută pot fi:

#6. Indicați răspunsul corect referitor la absorbția medicamentelor:

#7. Identificaţi afirmaţia incorectă:

#8. Identificați afirmația greșită:

#9. Identificați afirmația corectă:

#10. Căldura are acțiune, mai puțin:

#11. Alegeţi varianta incorectă:

#12. Alegeţi varianta incorectă:

#13. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune, mai puțin:

#14. Care dintre afirmaţiile referitoare la injecţia subcutanată este falsă:

#15. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#16. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#17. Alegeți răspunsul corect:

#18. Identificaţi afirmaţia corectă referitoare ladoza terapeutică:

#19. Identificaţi varianta incorectă:

#20. Identificaţi afirmaţia corectă:

#21. Identificaţi răspunsul corect:

#22. Alegeţi varianta corectă:

#23. Soluţiile macromoleculare hiperosmolare se diluează cu:

#24. Reechilibrarea electrolitică a pacientului cu afecțiuni ale căilor biliare:

#25. Alegeți afirmația corectă:

#26. Testarea sensibilității la antibiotice:

#27. Alegeţi varianta incorectă:

#28. Alegeţi varianta corectă:

#29. Care dintre enunţurile de mai jos referitoare la principiile administrării medicației este incorect:

#30. Identificați afirmația corectă cu privire la definirea substanței medicamentoase:

#31. Alegeți afirmația falsă referitoare la badijonări:

#32. Alegeţi varianta incorectă:

#33. Alegeți răspunsul corect:

#34. Legat de administrarea insulinei este falsă afirmația:

#35. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#36. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă ?

#37. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?

#38. Identificaţi afirmaţia corectă:

#39. Identificaţi afirmaţia falsă:

#40. Sunt reguli de administrare a medicamentelor, cu excepția:

#41. Identificaţi afirmaţia corectă:

#42. Educaţia pacientului în privința aerosoloterapiei constă în următoarele indicații, cu excepția;

#43. Tratamentul medicamentos în pleurezie presupune:

#44. Prin injecţia intravenoasă se pot administra următoarele droguri, cu excepţia:

#45. În cistite sunt contraindicate:

#46. Dintre accidentele și incidentele injecției intramusculare enumerăm, cu excepția:

#47. În funcție de consistență se disting următoarele categorii de medicamente, cu excepția:

#48. Identificați afirmația corectă:

#49. Calea de administrare intramusculară se recomandă pentru:

#50. Administrarea „topică” a medicaţiei inhalatorii prezintă o serie de avantaje, cu o excepție:

#51. Identificaţi afirmaţia corectă:

#52. Identificați răspunsul corect:

#53. Identificați afirmația falsă:

#54. Identificați afirmația falsă:

#55. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu o excepție:

#56. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#57. Identificaţi afirmaţia corectă legată de locul de elecţie pentru testarea intradermică:

#58. Identificați afirmația greșită:

#59. Indiferent de tipul injecției, în pregătirea și efectuarea ei trebuie să se respecte următoarele reguli, mai puțin:

#60. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#61. Alegeți răspunsul corect referitor la resorbția medicamentului:

#62. Identificaţi avantajul nebulizării din enunţurile de mai jos:

#63. Complicațiile terapiei intravenoase sunt, cu excepția:

#64. Identificaţi afirmaţia falsă:

Finish