SIMULATOR: PROBA SCRISĂ AMF

simulator-proba-scrisa-amf

Acest simulator conține 1122 de întrebări cu alegere multiplă, calificarea profesională: asistent medical de farmacie. Pentru a crea cât mai fidel condițiile de examen și pentru a vă ajuta în procesul de autoevaluare, am setat o serie de reguli, astfel:

  • la fiecare accesare a simulatorului, acesta generează un test cu 90 de întrebări alese aleatoriu;
  • un răspuns, odată selectat, nu mai poate fi modificat;
  • pentru a trece testul, trebuie să răspundeți corect la cel puțin 54 de întrebări;

*Timpul alocat pentru finalizarea testului este de 3 ore (plus 2 min pentru citirea instrucțiunilor mai sus menționate).

Vă dorim mult succes!

Results

#1. Sunt prebiotice următorii carbohidraţi, cu excepţia:

#2. Mierea falsificată este impurificată cu:

#3. Următorul enunț privind recoltarea produselor vegetale este incorect:

#4. Identificați afirmația greșită:

#5. Identificați afirmația greșită:

#6. Care din următoarele produse nu este oficinal în FR X?

#7. Diluanții folosiți în prepararea comprimatelor sunt:

#8. Florul este utilizat sub formă de NaF pentru:

#9. Alcaloidul cel mai important din specia Atropa Belladonna este:

#10. Comprimatele sensibile la umiditate se păstrează:

#11. Care este etapa esențială în faza biofarmaceutică, după administrarea medicamentului?

#12. Produsele vegetale care au în compoziţie uleiuri volatile se recoltează:

#13. Care din următoarele substanțe medicamentoase este un hipnotic benzodiazepinic?

#14. Patologiile neendocrine care beneficiază de terapia cu corticosteroizi sunt următoarele, cu excepţia:

#15. Nu prezintă acțiune antistres-adaptogenă:

#16. Nu prezintă acţiune antihelmintică uleiul volatil de:

#17. Pulberile constituie o materie primă importantă pentru realizarea altor forme farmaceutice, cu excepţia:

#18. Următoarele afirmații legate de cotrimoxazol sunt adevărate, cu o excepție:

#19. Reacțiile adverse provocate de peniciline sunt următoarele, cu o excepție:

#20. Care din următorii factori nu influențează conținutul în principii active?

#21. Pe ambalajele produselor nu se regăsește:

#22. Sunt contraindicații ale uleiului volatil de mentă următoarele, cu excepția:

#23. Următorul produs vegetal prezintă acţiune bronhospasmolitică fiind utilizat în terapia tusei spastice şi la copii:

#24. Următorul enunţ despre administrarea şi absorbţia pe cale oculară este incorect:

#25. Este activ în hepatita virală C:

#26. Următoarele medicamente determină aritmii cardiace tip torsada vârfurilor, cu excepţia:

#27. Pentru tratamentul fitoterapic al diabetului zaharat se pot folosi următoarele, cu excepția:

#28. Nu face parte din clasa antidiscraticelor (care stimulează excrețiile din organism) propriu-zise următorul produs vegetal:

#29. Loțiunile tonice au următoarele proprietăți, cu excepția:

#30. Pentru tratamentul adjuvant al hipertensiunii arteriale nu se folosește:

#31. Care substanța nu reduce eficacitatea antiulceroaselor?

#32. Propolis:

#33. Etichetele pentru preparatele de uz extern au culoare:

#34. Măștile cosmetice pot conține următoarele, cu excepția:

#35. Care afirmație este falsă în cazul cefalosporinelor?

#36. Care afirmație este greșită:

#37. Următorul enunţ despre tahifilaxie este incorect:

#38. Identificați afirmația greșită referitoare la Helianthi Oleum:

#39. Nitraţii antianginoşi au următoarele efecte adverse, cu excepţia:

#40. Următoarea asociere respectă regulile de asociere ale antibioticelor:

#41. Prezintă pe lângă acţiunea analgezică şi acţiune antispastică musculotropă:

#42. Opium se obține prin incizarea capsulelor de mac imature ale plantei:

#43. Care afirmație referitoare la comprimate nu este prevăzută de Farmacopeea Română Ed. X?

#44. În compoziția CEAIULUI GASTRIC intră următorul produs vegetal:

#45. Recoltarea scoarțelor nu se face prin:

#46. Nu se utilizează în fitoterapia menopauzei:

#47. Câte exemple de erine oficinale există?

#48. Hipnoticele barbiturice au următoarele indicații, cu o excepție:

#49. Ibuprofen are următoarele indicații, cu o excepție:

#50. Propolisul este:

#51. Tindalizarea are la bază:

#52. Sulfatul de magneziu este:

#53. Următoarele afirmații sunt adevărate, cu o excepție:

#54. Vitamina C nu intervine în:

#55. O formulare adecvată trebuie să conducă la supozitoare care trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cu o excepție:

#56. Iodul este necesar pentru buna funcționare a:

#57. Extractul de orez roșu (Monascus purpureus) se utilizează în tratarea:

#58. Emulsiile sunt:

#59. Acoperirea comprimatelor cu film sau cu zahăr are ca scop:

#60. Anestezicele generale se pot distribui în:

#61. Produsele vegetale cu taninuri se utilizează în:

#62. Farmacopeea Română Ed. X prevede în cazul comprimatelor acoperite, la dezagregare:

#63. Ceara de albine este:

#64. Emulsiile se conservă în următoarele condiții:

#65. Nu este activ în criza de gută:

#66. Produsul vegetal cu acţiune inotrop pozitivă este:

#67. Substanțele toxice și stupefiante se păstrează la:

#68. Antibioticele aminoglicozide au următoarele proprietăți farmacologice, cu o excepție:

#69. Pulberile orale cu dizolvare ex tempore au o mărime a particulelor corespunzătoare sitei numărul:

#70. Următoarele uleiuri volatile au acţiune antivirală, cu excepţia:

#71. Mierea se conservă la:

#72. Se eliberează fără prescripţie medicală (sunt OTC) contraceptivele:

#73. Următorul enunţ despre cafeină este incorect:

#74. Chamomillae aetheroleum nu conține:

#75. Absența relației gradate doză-efect este caracteristică următorului tip de reacție adversă:

#76. Formele în care medicamentele pot fi transportate în sânge sunt:

#77. Cremele nutritive pot conține următoarele, cu excepția:

#78. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un excipient sunt următoarele, cu excepția:

#79. Pentru o pacientă predispusă la alergie, pe un fond genetic moștenit, se recomandă utilizarea produselor:

#80. Care este doza de aspirină indicată în profilaxia infarctului de miocard?

#81. Fenomene de instabilitate a emulsiilor sunt următoarele, cu o excepție:

#82. Pulberile sunt preparate farmaceutice:

#83. Următorul enunţ despre pantoprazol este incorect:

#84. Sterilizarea prin încălziri repetate se mai numește:

#85. Ce condiție este obligatorie pentru formele farmaceutice injectabile?

#86. Loperamidul nu se poate administra în diareea:

#87. Nu este antiseptic cu clor în moleculă:

#88. Verapamilul prezintă următoarele acțiuni farmacodinamice, cu o excepție:

#89. În funcție de tehnologia de preparare (gradul de dispersie al substanței active), unguentele medicamentoase pot fi clasificate în următoarele tipuri, cu excepția:

#90. Din afirmațiile referitoare la Faex medicinalis care nu este adevărată?

Finish