SIMULATOR: PROBA SCRISĂ AMG

simulator-proba-scrisa-amg

Acest simulator conține 1165 de întrebări cu alegere multiplă, calificarea profesională: asistent medical generalist. Pentru a crea cât mai fidel condițiile de examen și pentru a vă ajuta în procesul de autoevaluare, am setat o serie de reguli, astfel:

  • la fiecare accesare a simulatorului, acesta generează un test cu 90 de întrebări alese aleatoriu;
  • un răspuns, odată selectat, nu mai poate fi modificat;
  • pentru a trece testul, trebuie să răspundeți corect la cel puțin 54 de întrebări;

*Timpul alocat pentru finalizarea testului este de 3 ore (plus 2 min pentru citirea instrucțiunilor mai sus menționate).

Vă dorim mult succes!

Results

#1. Care este semnul de certitudine al diagnosticului clinic de sarcină?

#2. Identificaţi varianta corectă:

#3. Alegeți varianta adevărată:

#4. Identificați afirmația corectă:

#5. Identificați afirmația corectă:

#6. Identificaţi afirmaţia falsă:

#7. Acțiunea medicamentelor asupra organismului depinde de, cu excepția:

#8. Elementele componente ale modelului conceptual sunt, mai puțin:

#9. Identificați afirmația incorectă legată de escare:

#10. Identificați simptomul cel mai frecvent întâlnit în bolile reumatice:

#11. Pentru recoltarea VSH-ului avem nevoie de:

#12. Identificați afirmația corectă:

#13. În diabetul zaharat (DZ) este adevărată afirmaţia:

#14. Identificați afirmația greșită:

#15. Identificați afirmația corectă:

#16. Identificați afirmația corectă :

#17. Sunt adevărate afirmațiile referitoare la examenul computer tomograf toracic(CT), cu excepția:

#18. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?

#19. Identificați afirmația corectă:

#20. În administrarea medicaţiei citostatice asistenta respectă următoarele măsuri:

#21. Identificați afirmația corectă :

#22. Afirmațiile următoare sunt false, cu excepţia:

#23. Sursele de dificultate, de ordin fizic, care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:

#24. Alegeți afirmația adevărată:

#25. Polipoza nazală se caracterizează prin:

#26. Care dintre următoarele aspecte clinice nu este prezent în leucemia granulocitară cronică?

#27. Identificați răspunsul greșit:

#28. Tratamentul în anemiile hemolitice constă în:

#29. Alegeţi varianta falsă dintre următoarele afirmaţii:

#30. Alterarea funcției pulmonare, ca rezultat al bolii aparatului respirator este evaluată obiectiv prin:

#31. Proteinuria reprezintă:

#32. Identificați afirmația corectă:

#33. Identificați situația în care se impune intervenția chirurgicală în cazul bolii artrozice:

#34. Care din următoarele afirmații legate de nicturie este falsă?

#35. Factori care cresc riscul apariției cancerului de colon sunt:

#36. Printre indicaţiile măsurării ambulatorii a TA se numără următoarele, cu o excepţie:

#37. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la durerea din infarctul miocardic acut:

#38. Simptome ce apar ca urmare a invaziei unui cancer esofagian în structurile adiacente sunt toate cele de mai jos, cu o excepție:

#39. Identificați răspunsul incorect:

#40. Identificați afirmația falsă:

#41. Aprecierea stării de sănătate a familiei se face prin:

#42. Identificați afirmația adevărată:

#43. Identificați informația corectă legată de momentul administrării medicației tuberculostatice:

#44. Îngrijirile paliative se acordă:

#45. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt, cu excepția:

#46. Alegeți răspunsul corect:

#47. Identificați afirmația corectă :

#48. Investigaţia imagistică pentru diagnosticarea ulcerului gastric este:

#49. Identificați răspunsul corect legat de începerea perioadei de expulzie a fătului :

#50. Identificați răspunsul greșit privind prevenirea meteorismului postoperator:

#51. Care dintre următoarele afirmații legate de tremurături este falsă:

#52. Botulismul poate fi contactat prin următoarele, cu excepţia:

#53. Alegeți afirmația falsă:

#54. Care este clasificarea hemoragiilor dupã sediul sângerãrii?

#55. Necesitățile fundamentale ale omului și centrarea activității de îngrijire pe persoana îngrijită va fi realizată de:

#56. Alegeți varianta corectă legată de determinarea metabolismului bazal:

#57. Chistul hidatic pulmonar este:

#58. Identificați afirmația corectă pentru diagnosticul de certitudine în cancerul de colon:

#59. Identificați afirmația corectă:

#60. Identificați afirmația adevărată referitoare la hipercapnie:

#61. Care dintre investigații nu este utilă în diagnosticul cancerului de sân?

#62. Retenția de urină:

#63. Alegeți răspunsul greșit privind soluțiile antiseptice de suprafață:

#64. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

#65. Următoarele afirmații sunt false,cu excepția:

#66. Identificați caracteristica durerii anginoase:

#67. Alegeţi afirmaţia incorectă referitoare la pleurezii:

#68. Care din următoarele se consideră complicaţie apărută la un bolnav imobilizat timp îndelungat la pat:

#69. Identificați afirmația falsă:

#70. Care dintre afirmațiile următoare este adevărată?

#71. Alegeţi manifestarea clinică ce lipsește în embolia pulmonară:

#72. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la urocultură, cu excepţia :

#73. Identificați afirmația corectă:

#74. Alegeți definiția falsă:

#75. Alegeți afirmația falsă referitoare la antiseptizarea tegumentelor:

#76. Simptomele caracteristice astmului bronșic sunt următoarele, cu o excepție:

#77. Alegeți analizele sangvine minime ce sunt obligatorii necesare efectuării puncției osoase:

#78. Următoarele afirmații sunt false, cu excepția:

#79. Pentru compresiunea esofagiană se folosește sonda:

#80. Indicați răspunsul corect referitor la explorarea scintigrafică :

#81. Se recomandă aplicarea de comprese reci/gheață pe zona înțepăturii de insecte pentru:

#82. Modificarea regimului alimentar permite o reducere a incidenţei cancerelor cu:

#83. Identificați afirmația corectă:

#84. Scaune apoase, verzui, fetide, nesangvinolente sunt caracteristice în următoarea formă clinică a salmonelozei:

#85. Sunt asocieri corecte, cu excepția:

#86. Care din următoarele afirmații este specifică diabetului zaharat de tip 1:

#87. Indicați răspunsul corect referitor la principala complicație maternă din lehuzia imediată:

#88. Alegeți răspunsul corect legat de simptomele de recunoaştere a preeclampsiei:

#89. Fibrobronhoscopul flexibil se sterilizează după fiecare utilizare, conform unui protocol bine stabilit folosindu-se :

#90. Identificați afirmația adevărată:

Finish